ULTIMA ORĂ Modificare majoră pe piața achizițiilor și investițiilor străine: UE vrea să se protejeze împotriva marilor investiții subvenționate de guvernele străine. Comisia Europeană va avea puterea de a interzice tranzacțiile mari care distorsionează piața unică

UE, Uniunea Europeana, comisia

Comisia Europeană a propus un nou regulament care are scopul de a împiedica eventualele distorsiuni din piețele europene cauzate de subvențiile străine, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Proiectul trebuie aprobat de Parlamentul European și Consiliul UE înainte de a intra în vigoare.

  • Mai precis, Comisia propune să poată interveni direct dacă unele companii din afara UE fac achiziții, dezvoltă investiții greenfield sau participă la mari licitații și primesc în acest scop subvenții directe sau indirecte de la guvernele din afara UE. China este menționată în mod repetat în nota de fundamentare a propunerii de regulament, alături de SUA, Rusia și Elveția, drept statul care acordă cele mai multe subvenții și garanții de stat pentru firmele care investesc în UE.

Practic, dacă propunerea Comisiei va fi aprobată în forma pusă în dezbatere, executivul european va putea interveni inclusiv în piața din România în cazul unor tranzacții majore sau a unor investiții realizate de companii din afara UE cu sprijinul guvernelor din statele lor.

Aceste subvenții pot îmbrăca diferite forme, potrivit propunerii de regulament: împrumuturi guvernamentale fără dobândă, garanții de stat, exceptare de la plata unor taxe, reduceri de impozite sau ajutor de stat.

De ce vrea UE să poată verifica subvențiile companiilor străine

Comisia Europeană arată că toate aceste instrument sunt folosite de companii străine care intră pe piața UE și astfel distorsionează competiția din piața unică, dat fiind faptul că firmelor europene le sunt intezise astfel de practici.

Scopul propunerii legislative este, potrivit comunicatului citat, acela de a elimina o lacună în materie de reglementare care afectează piața unică. În prezent, subvențiile acordate de guvernele țărilor terțe nu fac în mare măsură obiectul unui control, în timp ce subvențiile acordate de statele membre sunt atent analizate. Noul instrument este conceput pentru a aborda subvențiile străine care cauzează denaturări pe piața unică europeană și afectează condițiile de concurență echitabile din cadrul pieței unice în orice situație de pe piață.

Normele UE privind concurența, achizițiile publice și instrumentele de apărare comercială joacă un rol important în asigurarea unor condiții echitabile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul pieței unice, arată Comisia, dar niciunul dintre aceste instrumente nu se aplică subvențiilor străine care le oferă beneficiarilor lor un avantaj inechitabil atunci când achiziționează întreprinderi din UE, participă la achiziții publice în UE sau desfășoară alte activități comerciale în UE. Astfel de subvenții străine pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturile cu dobândă zero și alte tipuri de finanțare sub cost, garanțiile de stat nelimitate, acordurile cu taxe zero sau granturile directe.

Ce puteri suplimentare vrea Comisia Europeană

Dacă regulamentul va fi aprobat, Comisia Europeană va avea competența de a investiga subvențiile acordate de guvernele străine firmelor care desfășoară o activitate economică în UE și de a remedia efectele de denaturare ale acestor contribuții.

Comisia propune în proiectul de regulament introducerea a trei instrumente:

– un instrument bazat pe notificare având ca scop investigarea concentrărilor care implică o contribuție financiară din partea unui guvern al unei țări terțe, în cazul în care cifra de afaceri din UE a întreprinderii care urmează să fie achiziționată (sau cel puțin a uneia dintre părțile care participă la concentrare) este de minimum 500 de milioane EUR, iar contribuția financiară străină este de cel puțin 50 de milioane EUR;

– un instrument bazat pe notificare având ca scop investigarea ofertelor din cadrul procedurilor de achiziții publice care implică o contribuție financiară din partea unui guvern al unei țări terțe, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este de minimum 250 de milioane EUR, și

– un instrument având ca scop investigarea tuturor celorlalte situații de pe piață, precum și investigarea concentrărilor și a achizițiilor publice cu o valoare mai redusă, în cazul cărora Comisia va putea deschide investigații din proprie inițiativă (ex officio) și va putea solicita notificări ad-hoc.

În ceea ce privește cele două instrumente bazate pe notificare, achizitorul sau ofertantul va trebui să notifice ex ante (înainte de consumarea evenimentului) orice contribuție financiară primită de la un guvern al unei țări terțe în legătură cu concentrările sau achizițiile publice care ating pragurile stabilite. Concentrarea în cauză nu va putea fi finalizată, iar ofertantul investigat nu va putea primi contractul înainte ca notificarea să fie analizată de către Comisie. Sunt prevăzute termene obligatorii pentru adoptarea deciziei de către Comisie.

Dacă o companie străină nu respectă obligația de a notifica o concentrare subvenționată sau o contribuție financiară primită în cadrul unei proceduri de achiziții publice care atinge pragurile stabilite, Comisia poate să impună amenzi și să analizeze tranzacția ca și cum aceasta ar fi fost notificată.

Pe de altă parte, instrumentul general de investigare a pieței va permite Comisiei Europene să investigheze și alte tipuri de situații de pe piață, cum ar fi investițiile de tip greenfield sau concentrările și achizițiile publice care nu ating pragurile stabilite, atunci când suspectează că este posibil să se fi acordat o subvenție străină. În aceste cazuri, Comisia va putea să deschidă investigații din proprie inițiativă (ex officio) și să solicite notificări ad hoc.

În cazul în care stabilește că există o subvenție străină și că aceasta denaturează concurența, Comisia va lua în considerare, dacă acest lucru se justifică, posibilele efecte pozitive ale subvenției străine și le va pune în balanță cu efectele negative cauzate de denaturare. Atunci când efectele negative le depășesc pe cele pozitive, Comisia va avea competența de a impune măsuri reparatorii sau de a accepta angajamente asumate de întreprinderile în cauză pentru a remedia denaturarea.

Măsuri reparatorii și angajamente

În ceea ce privește măsurile reparatorii și angajamentele, regulamentul propus include o serie de măsuri corective structurale sau comportamentale, cum ar fi cesionarea anumitor active sau interzicerea anumitor comportamente pe piață.

În cazul tranzacțiilor notificate, Comisia va avea, de asemenea, competența de a interzice achiziția subvenționată sau atribuirea contractului de achiziții publice ofertantului subvenționat.

Etapele următoare

Parlamentul European și statele membre vor discuta propunerea Comisiei în cadrul procedurii legislative ordinare, în vederea adoptării textului final al regulamentului. De asemenea, propunerea va face obiectul unei consultări publice, care va fi deschisă timp de opt săptămâni. Odată adoptat, regulamentul va fi direct aplicabil în întreaga UE, fără să trebuiască să mai fie transpus în legislația națională a fiecărui stat.

Sursa foto: FMI Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *