ANRE cumpără o platformă informatică de 20 de milioane de lei pentru schimbarea furnizorului de curent și gaze

Carmen Radu apr. 20, 2021 0 comentarii
Energie electrica

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei cumpără o platformă informatică ce va reuni într-o bază comună de date cei aproximativ 13 milioane de clienți de energie electrică și gaze, atât casnici, cât și industriali. Sistemul care va fi folosit pentru schimbarea furnizorului în maxim 24 de ore va costa 20 de milioane de lei și va fi finanțat din fonduri europene. Marți, Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat că a avizat documentația de achiziție din cadrul proiectului ANRE.

În cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei implementează proiectul cofinanţat din fonduri nerambursabile  cu titlul „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica si de gaze naturale”.

În cadrul proiectului, activitatea principală este activitatea de achiziție a serviciilor servicii de dezvoltare si implementare platforma IT – software, hardware si training – necesare pentru dezvoltarea şi implementarea platformei online de optimizare a proceselor operaţionale din piaţa de energie generate de schimbarea furnizorului.

Având în vedere faptul că proiectul ANRE este un proiect care are o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, și este finanțată din fonduri europene, specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță, astfel, că în data de 19.04.2021 Comitetul Tehnico Economic din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României a avizat pozitiv specificațiile tehnice aferente documentației de achiziție.

Obiectivul general al proiectului este adoptarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți consumatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale prin implementarea unei soluții informatice intuitive și inovative care să contribuie la dezvoltarea unei piețe de energie dinamice și competitive.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Simplificarea și sistematizarea fondului activ al legislației din domeniul de activitate al ANRE în vederea asigurării aderării tuturor participanților din piață la platforma integrată dezvoltată prin proiect prin elaborarea și adoptarea unui act normativ în domeniul energiei, în domeniul specific al schimbării furnizorului;
  2. Optimizarea proceselor operaționale din piața de energie generate de solicitările de schimbare a furnizorului prin dezvoltarea și implementarea unei platforme online.
  3. Îmbunătățirea nivelului de pregătire prin acumularea de cunoștințe și abilități pentru 40 de persoane, personal din cadrul A.N.R.E. prin participarea la activități de formare.

Proiectul se referă la realizarea și implementarea la nivel național a unei platforme online care să optimizeze procesele operaționale din piața de energie generate de solicitările de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale prin gestionarea fluxului de informații în mod complet automatizat.

Platforma informatică integrată va folosi o bază de date unică la nivel național aferentă celor aproximativ 13 milioane de clienți casnici și noncasnici din care aproximativ 9 milioane de consumatori de energie electrică și aproximativ 4 milioane de consumatori de gaze naturale și va fi un sistem unic accesibil online pentru toți participanții la piață implicați în procesul de schimbare a furnizorului (operatorii de distribuție, furnizorii și clienții finali care intenționează să schimbe furnizorul).

Ca urmare a optimizării proceselor operaționale clientul final va avea acces, în timp real, la detaliile privind statusul procesului de schimbare a furnizorului în urma solicitării efectuate de către acesta. În prezent, în conformitate cu reglementările în vigoare, procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale durează maximum 21 zile de la data notificării intenției de schimbare a furnizorului de către clientul final.

Prin implementarea proiectului se vor putea pune în aplicare reglementările europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 h, precum și realizarea interoperabilității datelor referitoare la schimbarea furnizorului din punct de vedere al formatului.

Valoarea totală a proiectului este de 19.923.503,70 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile 19.525.033,62 lei și cheltuieli contribuție proprie 398.470,08 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 02 iulie 2020 – 30 iunie 2022.

sursa foto: ANRE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *