Cu câți bani trebuie să se descurce o familie din România? Venitul mediu total pe gospodărie a fost în trimestrul II de 6241 de lei, în scădere față de precedentele trei luni/ Alimentele au reprezentat 35% din consumul gospodăriilor

calcule buget

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul II 2022, în termeni nominali, 6241 pe gospodărie şi 2481 lei pe persoană, arată datele Institutului Național de Statistică, care iau în calcul salariile brute. Datele arată o ușoară scădere față de primul trimestru. Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în trimestrul II, în medie, de 5375 lei lunar pe gospodărie (2137 lei pe persoană) şi au reprezentat 86,1% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 5853 lei lunar pe gospodărie (2327 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost estimate la 388 lei lunar pe gospodărie (154 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (67,6% din veniturile totale ale gospodăriilor).

Grafic INS

În trimestrul II 2021, veniturile totale ale populatiei medii lunare pe o gospodărie au fost de 5573 lei. În primul trimestru din 2022. Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2022, în termeni nominali, 6.227 de lei pe gospodărie şi 2.476 lei pe persoană.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,6%), veniturile în natură (6,2%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,2%), veniturile din agricultură (2,1%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%)

Mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Sursa: INS

Investițiile, sub 1% din cheltuieli

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 0,8%.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul II 2022, în medie, 35,1% din consumul gospodăriilor.

 

Grafic INS

Foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *