EXCLUSIV Campionii la cheltuit bani europeni din PNRR: Transporturile, Investițiile Europene și Finanțele / Codașii: Sănătatea, care a raportat cheltuieli de numai 750.000 lei, Energia și Antreprenoriatul

bani euro salariu pexels sursa foto: Pexels

Ministerele Transporturilor, Investițiilor Europene și Finanțelor au raportat cele mai mari cheltuieli, până în acest moment, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce codașii la implementat reforme și cheltuit bani sunt Ministerele Antreprenoriatului, Sănătății și Energiei, arată datele obținute de Economedia de la Ministerul Proiectelor Europene.

Amintim că România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aproximativ 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022, sume virate în conturile Ministerului de Finanțe, dar și o tranșă de împrumut în sumă de aproximativ 2,56 miliarde euro. Așadar, în contul Ministerului Finanțelor se regăsesc în prezent aproximativ 6,35 miliarde euro încasate din PNRR, conform datelor transmise de Banca Națională a României la solicitarea Economedia.

Ministerele care au solicitat cei mai mulți bani sunt și printre cele cu cele mai multe reforme de implementat și cu unele din cele mai costisitoare proiecte. Transporturile, de exemplu, au solicitat deja peste 2,2 miliarde euro, în contextul în care prin PNRR au fost finanțate și unele proiecte de infrastructură deja în derulare.

Pe de altă parte, ministere precum Energia și Sănătatea au numeroase proiecte, însă cheltuielile raportate până acum sunt cele mai mici. La Energie, multe apeluri de proiecte sunt întârziate sau chiar reluate. Iar Sănătatea este unul din ministerele cu cele mai întârziate proiecte. Economedia a scris anterior că Guvernul a tăiat granturi de 740 milioane de euro pentru sistemul sanitar, respectiv fondurile pentru șase spitale sau secții noi, premierul explicând că ele nu aveau nici licitație, nici studiu, și că ele se vor face cu alți bani europeni.

Pe scurt:

Sumele solicitate până în prezent de ministerele care implementează reforme din PNRR sunt următoarele, conform datelor obținute de Economedia de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – 2.208.766.078 lei
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – 917.925.011 lei
 • Ministerul Finanțelor – 864.775.013 lei
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – 337.850.682 lei
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – 128.941.480 lei
 • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – 84.539.207,40 lei
 • Ministerul Educației – 33.529.300 lei
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 26.721.614 lei
 • Ministerul Justiției –  11.202.000 lei
 • Secretariatul General al Guvernului – 10.151.015 lei
 • Ministerul Culturii –  7.269.550 lei
 • Agenția Națională pentru Achiziții Publice – 5.222.771 lei
 • Ministerul Energiei – 4.980.000 lei
 • Ministerul Sănătății – 753.550 lei
 • Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 19.600 lei

În detaliu:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a raportat cheltuieli totale în sumă de 2.208.766.078 lei aferente asistenței financiare nerambursabile și respectiv rambursabile. Cele mai importante proiecte sunt: aproape 400 milioane lei pentru lucrările de tip „Quick Wins” pentru repararea rețelei de infrastructură feroviară, fiind semnate 11 contracte pentru linia de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor; peste 1,8 miliarde lei pentru proiectarea și execuția lotului Nădășelu – Mihăești și a lotului Mihăiești – Zimbor și proiectarea și execuția loturilor Mihăiești – Suplacu de Barcău și Zimbor – Poarta Sălajului; aproape 30 milioane de lei pentru studiul de prefezabilitate și fezabilitate pentru metroul din Cluj-Napoca.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023, aferente asistenței financiare rambursabile, în sumă de 917.925.011 lei. Cele mai importante proiecte sunt: 450 milioane lei pentru un „Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică”; 250 milioane lei pentru „Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare”; 230 milioane lei pentru schema „Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare”; 150 milioane lei pentru „Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică”.

Ministerul Finanțelor a raportat cheltuieli în sumă de 864.775.013 lei, din componenta  de asistență financiară nerambursabilă. Cele mai importante proiecte sunt: aproape 700 milioane de lei conectarea caselor de marcat la sistemul informațional al ANAF și deducerile din impozitul întreprinderilor pentru achiziția acestor aparate; aproape 100 milioane lei pentru „Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare”, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală; 70 milioane lei pentru implementarea vămii electronice.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a raportat cheltuieli totale în sumă de 337.850.682 lei  aferente asistenței financiare nerambursabile, respectiv rambursabile. Cele mai importante proiecte: 178 milioane lei pentru instituirea unui fond „Valul Renovării” pentru finanțarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent; 48 milioane lei pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a unui număr de 110 de creșe; 44 milioane lei pentru Reabilitare moderată a clădirilor publice; 25 milioane lei pentru Mobilitate urbană durabilă; 24 milioane lei pentru realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a raportat cheltuieli efectuate totale în sumă de 128.941.480 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, respectiv rambursabilă. Cele mai importante proiecte: 104 milioane lei pentru sprijin pentru digitalizarea celor aproximativ 5 milioane de dosare de pensii; 16 milioane lei pentru servicii de relicențiere pentru Eficiență operațională și servicii electronice avansate prin digitalizarea sistemul de pensii.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a raportat cheltuieli totale în sumă de 84.539.207,40 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, respectiv rambursabilă. Cele mai importante proiecte: 52 milioane lei pentru Creșterea rezilienței și securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de internet realizate pentru autoritățile publice din România; 18 milioane lei pentru dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental; 6 milioane lei pentru eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării; 4 milioane lei pentru dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem cloud guvernamental.

Ministerul Educației a raportat cheltuieli totale în sumă de 33.529.300 lei aferente asistenței financiare nerambursabile și respectiv rambursabile. Cele mai importante proiecte: 14,5 milioane lei pentru „Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului”; 14 milioane lei pentru „Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar”; 2,4 milioane lei pentru „Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a raportat cheltuieli totale în sumă de 26.721.614 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, respectiv rambursabilă. Cele mai importante proiecte: 8,4 milioane lei pentru înființarea de centre de colectare prin aport voluntar; 5,3 milioane lei pentru Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații; 4,8 milioane lei pentru Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane; 4,3 milioane lei pentru Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse.

Ministerul Justiției a raportat cheltuieli efectuate din 2022  până în trimestrul III 2023 în sumă de  11.202.000 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă. Proiectul finanțat: Digitalizarea sistemului judiciar.

Secretariatul General al Guvernului a raportat cheltuieli efectuate din 2022  până în trimestrul III 2023 în sumă de 10.151.015 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă. Cele mai importante proiecte: 5 milioane lei pentru „Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat”; 4,5 milioane lei pentru „Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare”.

Ministerul Culturii a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 7.269.550 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă. Cele mai importante proiecte: 2,8 milioane lei pentru Creșterea accesului la cultura în localitățile dezavantajate cultural; 1,7 milioane lei pentru Dezvoltarea unui sistem electronic pentru acordarea finanțărilor în cultură; 1,4 milioane lei pentru Reforma sistemului de finanțare a sectorul cultural.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a raportat cheltuieli  din 2022 până în trimestrul III 2023, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, în sumă de 5.222.771 lei. Cele mai importante proiecte: 3,2 milioane lei pentru Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice; 1,9 milioane lei pentru Reformarea sistemului național de achiziții publice, asistență tehnică de la Banca Europeană de Investiții pentru integrarea celor mai bune practici în implementarea a cel puțin 10 proceduri de achiziții în domeniile de intervenții finanțate prin Planul Național de  Redresare și Reziliență

Ministerul Energiei a raportat cheltuieli  din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 4.980.000 lei aferente componentei de asistență financiară rambursabilă. Proiectul finanțat: asistență tehnică pentru schema de Dezvoltare a unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare

Ministerul Sănătății a raportat cheltuieli efectuate din 2022  până în trimestrul III 2023 în sumă de  753.550 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă. Proiectul finanțat: Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Componentei 12 – Sănătate, în cadrul căreia a fost lansat apelul  de proiecte – Investiții în infrastructură spitalicească nouă, beneficiarii  fiind Unitățile Sanitare.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în august 2023, în sumă de 19.600 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă. Proiectul finanțat: Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea din cadrul Componentei 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

Răspunsul integral al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene:

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, România a primit cu titlu de prefinanțare suma de 3.793.639.558 euro, reprezentând procentul de 13% din valoarea planului, aferentă celor două componente, respectiv suma de 1.851.159.668 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, conform Acordului de contribuție financiară PNRR dintre Comisia Europeană și România și suma de 1.942.479.890 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă, conform Acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și România.

Sumele încasate efectiv aferente Cererii de plată nr.1 sunt în cuantum de 1.772.317.380 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 789.672.460 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă, respectiv un total de 2.561.989.840 euro.

În același timp, sumele solicitate Comisiei prin cea de-a doua cerere de plată au fost în cuantum de 2.147.491.242 euro  pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 1.080.198.230 EUR pentru componenta de asistență financiară rambursabilă.

Cea de-a doua cerere de plată a fost condiționată de îndeplinirea a 51 de ținte și jaloane. În urma evaluării, Comisia a autorizat plata contribuției financiare pentru cea de-a doua tranșă pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, în valoare de 2.147.491.242 euro, respectiv 1.026.833.397 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă. Ca urmare a neîndeplinirii jaloanelor 129 – Semnarea contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW și 133 – Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizat, Comisia a redus pentru componenta de asistență financiară rambursabilă suma de 53.364.833 euro, această sumă fiind suspendată pentru un termen de 6 luni.

Sumele pe care România le-a încasat sunt în valoare de  2.761.662.436 euro (1.868.317.381 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 893.345.055 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă), ținând cont de deducerea prefinanțării.

Dacă cele două jaloane menționate vor fi îndeplinite într-un termen de 6 luni de la transmiterea comunicării finale a Scrisorii de suspendare parțială, Comisia Europeană va proceda la declanșarea procedurii privind plata sumelor aferente celor două jaloane, conform Art. 24 alin (8) din Regulamentul (UE) nr. 241/2021.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, coordonatori de reforme și/sau investiții au obligația de a transmite lunar  situația cu sumele utilizate din asistență financiară rambursabilă și trimestrial pentru asistență financiară nerambursabilă, către coordonatorul național – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Astfel, conform raportărilor primite din 2022 până în trimestrul III 2023 aferente asistenței financiare nerambursabile, respectiv august 2023 aferente asistenței financiare rambursabile pentru implementarea reformelor aflate în responsabilitatea coordonatorilor de reforme și/ sau investiții sumele utilizate sunt:

1. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli totale în sumă de 2.208.766.078 lei aferente asistenței financiare nerambursabile și respectiv rambursabile, după cum urmează:

 • cheltuieli efectuate aferente din 2022 până în trimestrul III 2023 în sumă de 390.244.178 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, pentru derularea Investiției 1 – Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare din cadrul Componentei 4 – Transport sustenabil, beneficiarii fiind Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Au fost încheiate până în prezent 11 contracte de finanțare. Cheltuielile sunt aferente lucrărilor de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii-proiecte tip Quick Wins, respectiv proiectare și execuție a lucrărilor obiectivului de investiție „electrificarea și reabilitarea  liniei de cale ferată Cluj Napota-Oradea-Episcopia Bihor”
 • cheltuieli efectuate aferente anului 2022 până în luna august 2023 în sumă de 1.818.521.900 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, astfel:
 • 789.165.779 lei pentru derularea Investiției 3 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului și siguranța rutieră din cadrul Componentei 4 – Transport sustenabil, beneficiarul investiției fiind Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Cheltuielile sunt aferente lucrărilor de proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu – Mihaesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti – Zimbor (km 0+000 – km 13+260) și proiectare și execuție Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, sectiunea 3B: Mihaiesti-Suplacu de Barcau, Subsecțiunea 3B2: Zimbor-Poarta Salajului (km 13+260-km 25+500).
 • 007 lei pentru derularea Reformei 2 – Managementul calității bazat pe performanță în transport – Îmbunătățirea capacității instituționale și a guvernanței corporative din cadrul Componentei 4. Cheltuielile sunt aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru realizarea unei analize diagnostic a performanțelor financiare și operaționale pentru companiile: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  (CNAIR), Compania pentru Investiții Rutiere (CNIR), Căile Ferate Române (CFR); CFR Călători și Metrorex, consultanță pentru managementul contractului și monitorizare plan de acțiuni.
 • 268.114 lei pentru derularea Investiției 4 Dezvoltarea rețelei de transport cu metrou în municipiile București și Cluj-Napoca din cadrul Componentei 4

Cheltuielile reprezentând studiu de prefezabilitate, fezabilitate, beneficiarul fiind  UAT- Cluj Napoca.

2. Ministerul Finanțelor în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate perioadei din 2022 până în trimestrul III 2023 în sumă de 864.775.013 lei, din componenta de asistență financiară nerambursabilă, după cum urmează:

 • 208.400 lei pentru derularea Investiției 1 – Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale din cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, prin care au fost acordate facilități fiscale. Cheltuielile sunt aferente unor contracte de furnizare a unei soluții pentru: Contact Center și accesorii, inclusiv servicii de instalare, configurare, integrare, punere în functiune și instruire, garanție și suport tehnic, respectiv contractarea unor servicii pentru dezvoltarea soluțiilor de software pentru implementarea sistemului informatic One Stop Shop.
 • 521.580 lei pentru derularea Investiției 2 – Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor din cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, ca urmare a conectării unui nr de 150.000 case de marcat la sistemul informațional al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Din aceste cheltuieli suma de 333.782.511 lei  reprezintă valoarea totală a deducerilor din impozitul întreprinderilor (credit fiscal) aferentă achiziției aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF).
 • 104.604 lei pentru derularea Investiției 3 – Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală din cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, beneficiarii fiind Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 • 271.598 lei pentru derularea Investiției 4 – Implementarea vămii electronice din cadrul Componentei 8, beneficiarul fiind Autoritatea Vamală Română.
 • 831 lei pentru derularea Investiției 6 – Dezvoltarea unui instrument de modelare economică (Pension Reform Options Simulation Toolkit) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile din cadrul Componentei 8, cheltuiala fiind aferentă unui contract de asistență tehnică în vederea îmbunătățirii analizelor privind sistemul de pensii și a proiecțiilor realizate în acest domeniu încheiat cu Banca Mondială.

3. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023, aferente asistenței financiare rambursabile, în sumă de 917.925.011 lei, repartizată după cum urmează:

 • 076.000 lei pentru derularea Investiției 2.1 – Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru reziliență din cadrul Componentei 9 – Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare. Cheltuiala este aferentă unui acord de contribuție încheiat cu Comisia Europeană.
 • 014.500 lei pentru derularea Investiției 2.2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică din cadrul Componentei 9. Cheltuiala este aferentă unui acord de contribuție încheiat cu Comisia Europeană.
 • 500.000 lei pentru derularea Investiției 2.3 – Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Componentei 9. Cheltuiala este aferentă unui contract de finanțare încheiat cu Fondul European de Investiții.
 • 300.000 lei pentru derularea Investiției 2.4 – Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes din cadrul Componentei 9. Cheltuiala este aferentă unui contract de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investitii.
 • 659.500 lei pentru derularea Investiției 2.5 – Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor din cadrul Componentei 9. Cheltuiala este aferentă unui acord de contribuție încheiat cu Comisia Europeană.
 • 611.686 lei pentru derularea Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale din cadrul Componentei 11 – Turism și cultură, În cadrul acestui apel au fost încheiate până în prezent 58 contracte de finanțare cu parohii/episcopii, mănăstiri, asociații, unități teritorial administrative
 • 394.025 lei pentru derularea Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale din cadrul componentei 11 – Turism și cultură, beneficiarii fiind fundații și unități administrativ teritoriale. În cadrul acestui apel au fost încheiate până în prezent 8 contracte de finanțare
 • 300 lei pentru derularea Investiției 3.1 Scheme de ajutor pentru sectorul privat – Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor din cadrul Componentei 9 – Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare, în cadrul căreia a fost lansat apelul de proiecte – Scheme de ajutor pentru sectorul privat Măsura 1 – Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMMurilor, beneficiarii eligibili fiind  IMM-urile.

MIPE, în calitate de coordonator național, a încheiat un protocol de implementare a sistemului informatic de management și control al PNRR cu  Serviciul de Telecomunicații Speciale, în cadrul căruia s-a utilizat din componenta de asistență financiară nerambursabilă suma de 1.583.640 lei, pentru derularea Investiției 5 – Monitorizarea și implementarea Planului național de redresare și reziliență din cadrul Componentei 14 – Buna guvernanță.

4. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în august 2023, în sumă de 19.600 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, pentru derularea Investiției 1 – Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea din cadrul Componentei 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare. Cheltuiala este aferentă unui contract de prestări servicii de consultanță privind întocmirea documentației de atribuire, respectiv caietul de sarcini pentru platforme digitale.

5. Secretariatul General al Guvernului în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III 2023 în sumă de 10.151.015 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, repartizate după cum urmează:

 • 067.360 lei pentru derularea Reformei 9 – Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat din cadrul Componentei 14 – Buna guvernanță. Cheltuiala este aferentă unui contract de asistență tehnică încheiat cu DG REFORM, având ca obiect acordarea de suport pentru înființarea și operaționalizarea mecanismului de guvernanță corporativă la Centrul Guvenului.
 • 725 lei pentru derularea Reformei 2 – Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile din cadrul Componentei 14. Cheltuiala este aferentă unui acord de asistență tehnică încheiat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru înființarea și funcționarea Centrului de excelență, care va sprijini îndeplinirea Țintei 415 – 2000 Funcționari publici calificați să îndeplinească funcția de experți în dezvoltarea durabilă în instituțiile publice la nivel central și local.
 • 511.930 lei pentru derularea Reformei 1 – Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației din cadrul Componentei 14. Cheltuiala este aferentă unui acord de asistență tehnică încheiat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a sprijini îndeplinirea Jalonului 405 intitulat „Operaționalizarea unei platforme IT pentru monitorizarea inovării în administrația publică”

6. Ministerul Educației în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli totale în sumă de 33.529.300 lei aferente asistenței financiare nerambursabile și respectiv rambursabile, după cum urmează:

 • cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III 2023  în sumă de 14.534.590 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, pentru derularea Investiției 4 – Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar din cadrul Componentei 15 – Educație, beneficiarii fiind instituțiile de învățământ preuniversitar. Pentru apelul C15-I 4 au fost încheiate până în prezent 1.409  contracte de finanțare.
 • 443.500 lei pentru derularea Investiției 9 – Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ din cadrul Componentei 15 în cadrul căreia a fost lansat apelul de proiecte – Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ – Cel puțin 1100 de Smart Lab-uri achiziționate în conformitate cu cerințele de la jalonul 477, beneficiarii eligibili fiind unitățile de învățământ preuniversitar – liceele
 • cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023   în sumă de 16.394.410 lei aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, pentru derularea Investiției 16 – Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului din cadrul Componentei 15 – Educație, beneficiarii fiind universitățile publice de stat si particulare.

Pentru apelul C15-I16-Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, au fost încheiate până în prezent 61 contracte de finanțare.

 • 800 lei pentru derularea Investiția 14 – Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) din cadrul Componentei 15 în cadrul căreia a fost lansat apelul  de proiecte – Ghid integrat – Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare, Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) si Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, beneficiarii eligibili fiind unitățile de învățământ preuniversitar;

7. Agenția Națională pentru Achiziții Publice în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli  din 2022 până în trimestrul III 2023, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, în sumă de 5.222.771 lei, repartizată după cum urmează:

 • 273.960 lei aferentă componentei de asistență financiară nerambursabilă, pentru derularea Investiției 7 – Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice din cadrul Componentei 7 – Transformarea digitală. Cheltuiala este aferentă unui contract de finanțare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, având ca obiect acordarea  de  prestări  servicii, de mentenanță și suport.
 • 948.811 lei aferent componentei de asistență financiară nerambursabilă, pentru derularea Reformei 8 – Reformarea sistemului național de achiziții publice din cadrul Componentei 14 – Buna guvernanță. Cheltuiala este aferentă unui acord încheiat cu Banca Europeană de Investiții, având ca obiect furnizarea de asistență tehnică pentru integrarea celor mai bune practici în implementarea a cel puțin 10 proceduri de achiziții în domeniile de intervenții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

8. Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 4.980.000 lei aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, pentru derularea Reformei 4 – Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare din cadrul Componentei 6 – Energie. Cheltuiala este aferentă unui contract de asistență tehnică încheiat cu DG REFORM, având ca obiect acordarea  de suport tehnic prin intermediul instrumentului privind asistența tehnică pentru dezvoltarea strategiei naționale dedicată hidrogenului, care să includă definirea unui set de politici cu scopul de a ghida, coordona și mobiliza investițiile publice și private în domeniile producției, stocării, transportului și consumului/utilizării de hidrogen (gaze regenerabile), inclusiv revizuirea cadrului legislativ şi de reglementare necesar stimulării acestui domeniu

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli totale în sumă de 337.850.682 lei aferente asistenței financiare nerambursabile, respectiv rambursabile, după cum urmează:

 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III  2023, în sumă de 72.879.187,85 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, repartizată după cum urmează:
 • 797.118 lei pentru derularea Investiției 1 – Mobilitate urbană durabilă  din cadrul Componentei 10 – Fondul local. Cheltuielile solicitate sunt aferente următoarelor apeluri:
 • C10-I1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în cadrul căruia au fost încheiate până în prezent 227 contracte de finanțare cu unități administrativ-teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București; parteneriate între unități administrativ-teritoriale (UAT-uri).
 • C10-I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) în cadrul căruia au fost încheiate până în prezent 1285 contracte de finanțare cu unități administrativ-teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București; parteneriate între unități administrativ-teritoriale.
 • C10-I1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, în cadrul căruia au fost încheiate până în prezent 130 contracte de finanțare cu unități administrativ-teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București, parteneriate între unități administrativ-teritoriale.
 • C10-I1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, în cadrul căruia au fost încheiate până în prezent 485 contracte de finanțare cu unități administrativ-teritoriale, subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București, parteneriate între unități administrativ-teritoriale.
 • 082.069,72 lei pentru derularea Investiției 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a unui număr de 110 de creșe din cadrul Componentei 15  –  Educație. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C15-I1 în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 119 contracte de finanțare cu UAT-uri.
 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 264.971.494 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, astfel:
 • 743.223 lei pentru derularea Investiției 1 – Instituirea unui fond „Valul Renovării” pentru finanțarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent din cadrul Componentei 5, beneficiarii fiind UAT-urile și municipiile. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelurilor:
 • C5-I1.a – Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri rezidențiale multifamiliale, în cadrul căruia au fost încheiate până în prezent 587 contracte de finanțare.
 • C5-I1.b – Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 1003 contracte de finanțare.
 • 157.620 lei pentru derularea Investiției I2- Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor din cadrul Componentei 5, beneficiarii eligibili fiind autorități publice centrale și locale
 • 667.500 lei pentru derularea Investiției 2 – Construcția de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ din cadrul Componentei 10 – Fondul local. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C10-I.2, în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 233 contracte de finanțare.
 • 433.214 lei pentru derularea Investiției 3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale din cadrul Componentei 10 –  Fondul local.

Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C10-I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale (renovare clădiri publice), în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 2.085 contracte de finanțare.

 • 735.677 lei pentru derularea Investiției 4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS (Sistem Informațional Geografic) a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism din cadrul Componentei 10 – Fondul local. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C10-I.4, în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 466 contracte de finanțare cu UAT-uri.
 • 260 lei pentru derularea Investiției 3 – Instituirea Centrului Național de Coordonare Velo  din cadrul Componentei 11 – Turism și cultură, beneficiarul fiind Centrul EuroVelo România.

10. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate totale în sumă de 128.941.480 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, respectiv rambursabilă, după cum urmează:

 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III 2023, în sumă de 124.472.818,78 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, astfel:
 • 654.000 lei pentru derularea Investiției 9 – Sprijin pentru evaluarea dosarelor de pensii aflate în plată din cadrul Componentei 8 – Reforme fiscale și reforma pensiilor. Cheltuielile sunt aferente salariilor angajaților din cadrul structurilor Casa Națională de Pensii Publice-CNPP având ca obiect sprijinirea digitalizării celor aproximativ 5 milioane de dosare de pensii, aflate în prezent în diferite arhive și formate, într-o singură bază de date.
 • 938.056 lei pentru derularea Investiției 10 – Eficiență operațională și servicii electronice avansate prin digitalizarea sistemul de pensii din cadrul Componentei 8 – Reforme fiscale și reforma pensiilor, în cadrul căreia au fost achiziționate servicii de relicențiere.
 • 437.679 lei pentru derularea Reformei 3 – Implementarea Venitului Minim de Incluziune (VMI) din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale. Cheltuielile solicitate sunt aferente unui contract cu Banca Mondială având ca obiect asistența tehnică pentru Implementarea Venitului Minim de Incluziune (VMI).
 • 150 lei pentru derularea Investiției 6 – Digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale din cadrul Componentei 7 – Transformare digitală,

Cheltuielile sunt aferente unui contract de achiziție de servicii generale, de consultanță pentru definirea caietului de sarcini în vederea lansării procedurii de achiziție publică pentru implementarea sistemului informatic SNIAS- Sistemul Național Integrat de Asistență Socială.

 • 933,78 lei pentru derularea Investiției 2 – Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C13-I.2, în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 41 contracte de finanțare furnizorii publici de servicii sociale, unități administrativ teritoriale.
 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 4.468.662 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, astfel:
 • 821.680 lei pentru derularea Reforma 7 – Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale. Cheltuielile solicitate în cadrul acestei reforme sunt aferente contractului încheiat cu Banca Mondială având ca obiect asistența tehnică pentru servicii de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice.
 • 483.260 lei pentru derularea Reformei 6 -Îmbunătățirea legislației privind economia social din cadrul Componentei 13. Cheltuielile solicitate sunt aferente unui contract de asistență tehnică.
 • 722 lei pentru derularea Investiției 4 – Dezvoltarea unei rețele de centre de asistență și reabilitare vârstnici din cadrul Componentei 13 – Reforme sociale. Cheltuielile sunt aferente unui contract de asistență tehnică cu Banca Mondială pentru servicii de consultanță pentru elaborare studiu de fundamentare.

11. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli totale în sumă de 84.539.207,40 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, respectiv rambursabilă, după cum urmează:

 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III 2023 în sumă de 73.837.578 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, astfel:
 • 070.948 lei pentru derularea Reformei 1 Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem cloud guvernamental din cadrul Componentei 7 – Transformare digitală, cheltuielile sunt aferente personalului angajat temporar pe durata derulării PNRR în cadrul unui TaskForce pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor privind digitalizarea.
 • 927.337 lei pentru derularea Investiției 13 – Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental din cadrul Componentei 7 Transformare digitală. Cheltuielile solicitate sunt aferente unui contract de finanțare încheiat  cu Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).
 • 838.112 lei pentru derularea Investiției 14 – Creșterea rezilienței și securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de internet realizate pentru autoritățile publice din România din cadrul Componentei 7 – Transformare digitală. Cheltuielile sunt aferente apelului C7- I14 (apel necompetitiv) în cadrul căreia a fost încheiat un contract de finanțare  cu Serviciul de Telecomunicații Speciale(STS).
 • 180 lei pentru derularea I2 – Investitii pentru dezvoltarea/migrarea în cloud din cadrul Componentei 7, în cadrul căreia a fost lansat apelul de proiecte – Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud (apel necompetitiv), beneficiarii eligibili fiind Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 10.701.629 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, astfel:
 • 090.226 lei pentru derularea Reforma 2 – Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării din cadrul Componentei 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare. Cheltuielile solicitate sunt aferente salariilor angajaților din cadrul UIP PSF (Unitate de Implementare a Proiectelor Policy Support Facility din programul Orizont 2020) constituită la nivelul MCID prin care se asigură coordonarea tehnică a procesului de evaluare a sistemului național CDI (activițăti de Cercetare Dezvoltare Inovare).
 • 163.690 pentru derularea Investiției 8 – Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare din cadrul Componentei 9, cheltuielile sunt aferente apelului (Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare – Proiecte conduse de cercetători internaționali care au beneficiat de finanțare -100 de cercetători de excelență) – APEL 1, beneficiarii eligibili fiind cercetători posesori de Certificat de excelență, instituția de cercetare.
 • 223.653 lei pentru derularea Investiției 9 – Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie din cadrul Componentei 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare. Cheltuielile solicitate sunt aferente activității de cercetare în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 7 contracte de finanțare cu  7 centre Universitare.
 • 090 lei pentru derularea Investiției 10 – Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM, din cadrul Componentei 9. Cheltuielile sunt aferente apelului – Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM (8 centre de orientare în cariera de cercetător), beneficiarii eligibili fiind universitățile sau cercetătorii individuali
 • 969 lei pentru derularea Investiției 5 – Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență – Componentei 9 – Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C9 I5 – Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 6 contracte de finanțare cu instituții de cercetare, întreprinderi mici si mijlocii (IMM), UAT-uri.

12. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli totale în sumă de 26.721.614 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, respectiv rambursabilă, după cum urmează:

 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III 2023 în sumă de 6.355.630 lei, aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, astfel:
 • 330.000 lei pentru derularea Reformei 1 – Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente din cadrul Componentei 2 – Protejarea pădurilor și a biodiversității, Cheltuielile efectuate sunt aferente serviciilor pentru elaborarea studiului independent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-2030.
 • 300 lei pentru derularea Investiției 5 – Digitalizare in domeniul mediului din cadrul Componentei 7 – Transformare Digitală. Cheltuielile efectuate sunt aferente unui contract de prestări de servicii pentru elaborarea de specificații tehnice necesare implementării unui sistem național de monitorizare prin intermediul imaginilor satelitare.
 • 814.330 lei pentru derularea Investiției 1 Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane din cadrul Componentei 2, beneficiarii eligibili fiind Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, proprietari sau administratorii de pădure publici (Unități Administrativ Teritoriale sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, inclusiv parteneriatele între acestea) sau privați, proprietari de terenuri pretabile împăduririi (ex. terenuri degradate, terenuri agricole și intravilan etc.).
 • Cheltuieli efectuate din 2022 până în august 2023 în sumă de 20.365.984 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, astfel:
 • 152.150 lei pentru derularea Reformei 2 – Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile din cadrul Componentei 1 – Managementul apei.
 • 340.680 lei pentru derularea Investiției 4.a – Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, plătiți către Administrația Națională Apele Române (ANAR).
 • 960 lei pentru derularea Investiției 4.b – Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, beneficiarul fiind Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor prin ANAR (Administrația Națională a Apelor Române).
 • 895 lei pentru derularea Investiției 7 – Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) din cadrul Componentei 1 – Managementul apei, beneficiarul acestei investiții fiind Autoritatea Națională de Meteorologie aflată sub autoritatea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
 • 324.217 lei pentru derularea Investiției 5 – Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene din cadrul Componentei 2- Păduri și protecția biodiversității, beneficiarul fiind Regia Națională a Pădurilor Romsilva.
 • 500 lei pentru derularea Investiției I4.a – Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă din cadrul Componentei 2, investiția se adresează Administrației Naționale Apele Române și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate în colaborare cu autorități locale și societate civilă.
 • 000 lei pentru derularea Investiției I4.c – Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice  din cadrul Componentei 2, investiția se adresează Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
 • 000 lei pentru derularea Investiției I4.e – Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor din cadrul Componentei 2, investiția se adresează Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării în colaborare cu autorități locale și organizații civice.
 • 440.331 lei pentru derularea Investiției 1.a – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C3-I1.a-Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar(CAV mic), în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 546 contracte de finanțare cu autoritățile locale și structurile teritoriale ale MMAP.
 • 250 lei pentru derularea Investiției 3.b – Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului din cadrul Componentei 3, investiția se adresează Agenției Naționale de Protecție a Mediului

13. Ministerul Culturii în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în luna august 2023 în sumă de 7.269.550 lei, aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, după cum urmează:

 • 110.000 lei pentru derularea Reformei 1 – Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente din cadrul Componentei 5 – Valul Renovării, cheltuielile efectuate sunt aferente serviciilor de elaborare  a Metodologiei de intervenție pentru abordarea non-invazivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală
 • 436.418 lei pentru derularea Reformei 3 – Reforma sistemului de finanțare a sectorul cultural din cadrul Componentei 11 –Turism și cultură, Cheltuielile sunt aferente salariilor cu personalul UMP (Unitatea de Management a Proiectului) implicat  în elaborarea actului normativ statutul lucrătorului cultural.
 • 783.755 lei pentru derularea Investiției 5 – Creșterea accesului la cultura în localitățile dezavantajate cultural din cadrul Componentei 11 – Turism și cultură. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelurilor:
 • C11-I.5.1-Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 72 contracte de finanțare cu operatorii culturali.
 • C11-I.5.2-Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vederea, în cadrul căreia au fost încheiate până în prezent 82 contracte de finanțare cu unități de învățământ din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori.
 • 163.025 lei pentru derularea Investiției 6 – Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii din cadrul Componentei 11 – Turism și cultură. Cheltuielile sunt aferente salariilor cu personalul implicat în procedurile de finanțare culturală.
 • 776.352 lei pentru derularea Investiției 7 – Dezvoltarea unui sistem electronic pentru acordarea finanțărilor în cultură din cadrul Componentei 11 – Turism și cultura. Cheltuielile solicitate sunt aferente apelului C11-I7- Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme, în cadrul căreia au fost depuse până în prezent 187 cereri de finanțare de către microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în domeniul  producției și distribuției de filme.­

14. Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate din 2022  până în trimestrul III 2023 în sumă de  753.550 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, pentru derularea Investiției 2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

din cadrul Componentei 12 – Sănătate, în cadrul căreia a fost lansat apelul  de proiecte – Investiții în infrastructură spitalicească nouă, beneficiarii  fiind Unitățile Sanitare.

15. Ministerul Justiției în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții a raportat cheltuieli efectuate din 2022 până în trimestrul III 2023 în sumă de 11.202.000 lei aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, pentru derularea Investiției 4 – Digitalizarea sistemului judiciar din cadrul Componentei 7 – Transformare Digitală, investiția se adresează Ministerului Justiției.

În conformitate cu prevederile alin. 4 din cadrul art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, sumele împrumutului disponibile se utilizează de către Ministerul Finanțelor pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *