Internet pentru toată lumea. Lege publicată în Monitorul Oficial

router internet Sursa foto: Pixabay

Autoritățile române sunt obligate să dezvolte infrastructura de internet astfel încât să poată asigura accesul tuturor persoanelor la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă, la punct fix, prevede o lege promulgată săptămâna trecută și publicată vineri în Monitorul Oficial. Legea va intra în vigoare luni, 13 iunie.

Proiectul de lege a fost inițiat anul trecut în toamnă, fiind  susținut de parlamentari de la toate partidele sub motto-ul „Internet pentru toată România”.

Legea prevede că persoanele fizice au dreptul de a li se asigura, în măsura în care este rezonabil, accesul la cel puţin un serviciu funcţional de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix.

Legea mai prevede că, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modalitatea de finanţare, au obligaţia de a avea conectate la o reţea publică de comunicaţii electronice capabile să furnizeze servicii de internet, la viteze de transfer al datelor şi alte condiţii de calitate adaptate nevoilor specifice, toate clădirile pe care le deţin în proprietate ori le au în administrare şi care au ca destinaţie principală furnizarea de servicii publice, dacă aceste clădiri se află în aria de disponibilitate a cel puţin unei reţele capabile să furnizeze serviciile de internet necesare.

Propunerea legislativă prevede, totodată, măsuri pe care ar putea să le ia ANCOM și celelalte autorități ale administrației publice centrale pentru a soluționa problema lipsei de acces în localități la serviciul funcțional de internet în bandă largă la punct fix.

Conform acestor măsuri propuse, autoritățile administrației publice locale vor putea permite accesul gratuit, în mod nediscriminatoriu, pe proprietatea publică sau privată pe care o dețin ori o au în administrare, în scopul instalării de rețele publice de comunicații electronice ori de elemente de infrastructură fizică destinată instalării unor astfel de rețele.

De asmenea, în contractele încheiate de autoritățile centrale sau locale cu terți prin care se încredințează unui terț prestarea unui serviciu universal de acces la internet în bandă largă, la punct fix, va fi prevăzută obligația acestuia de a acorda, în mod gratuit și nediscriminatoriu, acces la bunurile ce compun sistemul de internet în bandă largă, la punct fix, aferent serviciului universal respectiv, în vederea instalării de rețele publice de comunicații electronice ori de elemente de infrastructură fizică destinată instalării unor astfel de rețele.

Autoritățile administrației publice centrale și locale vor putea atrage finanțare publică sau privată sau primi ajutoare de stat pentru construirea de elemente de infrastructură fizică destinate instalarli de rețele publlce de comunicații electronice în măsură să furnizeze serviciile menționate și la care să acorde acces, gratuit sau contra cost, furnizorilor de comunicații electronice.

Condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicatii electronice la elemente de infrastructura fizică destinată instalarii acestor rețele publice în localitățile în care utilizatorii finali, persoane fizice, nu au acces la un serviciu de internet în bandă largă la punct fix, nu se supun aprobării ANCOM.

Accesul la elementele de infrastructură fizică dezvoltate de autorități va fi gratuit pentru furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

Potrivit proiectului, ANCOM va publica periodic, cel puțin anual, pe pagina proprie de internet, lista zonelor în care nu există acces la serviciile prevăzute, iar autoritățile administrației publice locale în a căror arie de competență teritorială se află zonele fără acces, vor trebui ca, în termen de 120 de zile de la data comunicării de către ANCOM, să adopte un plan de măsuri pentru facilitarea extinderii rețelelor publice de comunicații electronice în zonele respective, indicând și termenele limită de realizare a măsurilor propuse.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, ANCOM va publica lista localităților în care utilizatorii finali, persoane fizice, nu au acces la un serviciu de internet în bandă largă la punct fix si va comunica informația autorităților locale vizate.

Sursa foto: Pixabay

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *