Protecția Consumatorului a amendat agenția de turism Christian Tour cu 90.000 lei

Redacția mai 19, 2022 0 comentarii
Christian Tour

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a amendat agenția de turism Christian Tour cu 90.000 lei și a dispus trei avertismente, precum și 7 propuneri de încetare a practicilor incorecte. Mai mulți consumatori au reclamat agenția de turism pentru că nu a fost cu totul transparentă privind prețurile afișate.

ANPC a anunţat, joi, printr-un comunicat de presă, că reprezentanţii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti (CPCMB) au verificat respectarea prevederilor legale la şapte agenţii de turism aparţinând operatorului economic SC Christian’76 Tour SRL, ca urmare a numărului însemnat de  reclamaţii primite, pe această temă.

Printre neregulile constatate de echipele de control se numără indicarea unor reduceri de prețuri, la cele practicate fără a se putea demonstra această diminuare în istoricul prețului; menționarea prețurilor folosind sintagma „de la…” fără a preciza un preț maxim; indicarea taxei incluse, nefiind specificat clar la ce tip de taxe se referă mențiunea, în condiția în care în contract apăreau și taxe neincluse; afișarea prețului în euro la pachete de servicii turistice din România; lipsa afișării cursului de schimb valutar în agenții, precum și existența a 2 puncte de lucru cu sediu expirat.

ANPC recomandă consumatorilor care vor să cumpere pachete turistice să solicite toate informațiile legate de destinație, cazare, transport, serviciile de masă, precum și de modalitățile de plată.

Agenția de turism are obligația să furnizeze turiștilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informații referitoare la:
– localitatea de destinație;
– rută de parcurs;
– mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoria acestuia/acestora;
– tipul unităților de cazare, adresele și categoriile de clasificare a acestora;
– serviciile de masă oferite și categoria de clasificare a unităților de alimentație;
– durată programului, cu indicarea datei sosirii și a plecării;
– informații generale privind regimul pașapoartelor și al vizelor, precum și al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie și sejur
– cuantumul avansului, dacă este cazul, precum și termenul pentru achitarea restului de plată;
– numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului și termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;
– posibilități de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistență în caz de boală, accidente și altele asemenea;
– durata pentru care operează ofertă turistică.

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere.

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informații:
– orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
– denumirea, sediul/adresă, numărul de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităților locale care pot ajuta turistul, în caz de nevoie. În cazul în care aceste reprezentanțe sau autorități locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgență sau de orice altă informație care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
– pentru călătoriile și șederile minorilor, informații care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul șederii copilului;
– posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere, în caz de accidentare sau de boală.

De asemenea, agenția de turism tour operatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agenției de turism: contractul ia naștere în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării, ce se transmite de către organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care acționează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.
În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:
– destinația/destinațiile călătoriei turistice, durată și datele de sosire și de plecare;
– mijlocul/mijloacele de transport și categoria acestuia/acestora;
– tipul și categoria structurilor de primire;
– serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun);
– programul turistic solicitat;
– numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârstă și actele de identificare a acestora;
– alte solicitări speciale.

Contractul cuprinde cel puțin următoarele clauze:
– destinația/destinațiile călătoriei turistice și, în cazul perioadelor de sejur, durată și datele de sosire și de plecare;
– mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele și locurile de plecare/sosire, la ducere și la întoarcere;
– în cazul în care pachetul de servicii turistice include și cazarea, adresă și categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările țărilor de primire;
– serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;
– dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate;
– rută;
– vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în prețul total convenit al pachetului de servicii turistice;
– denumirea și sediul/adresă agenției/agențiilor de turism organizatoare și, după caz, ale agenției de turism detailiste și ale societății de asigurări;
– prețul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat și tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi și pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în prețul pachetului de servicii turistice;
– termenele și modalitatea de plată;
– solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenției de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii și acceptate de cele două părți;
– termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamație pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică;
– condițiile de modificare și de reziliere a contractului;
– obligațiile agenției/agențiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau al neasigurarii unor servicii;
– posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terțe persoane și modul de realizare a acestuia;
– eventualele modificări pe care agenția de turism le poate aduce serviciilor cumpărate;
– răspunderea agenției și despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale
– agenția de turism are obligația să înmâneze turistului un exemplar din contract, în toate cazurile;
– contractul poate fi prezentat și sub formă unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta și dacă documentul conține informațiile prevăzute mai sus.

Sursă foto: ANPC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *