Primăria Sector 3 scoate la licitație lucrări de peste 640 de milioane de euro pentru refacerea blocurilor: consolidare seismică, reabilitare energetică, închidere balcoane, sisteme de monitorizare a consumului, terase vegetale și stații pentru mașini electrice

reabilitare termica blocuri sectorul 3

Primăria Sectorului 3 din București a scos la licitație în SICAP un contract cu o valoare maximală de 3,2 miliarde lei (peste 640 milioane de euro) pentru refacerea blocurilor din aria teritorială prin lucrări de consolidare seismică și reabilitare energetică „moderată”. Este vizată o suprafață totală desfășurată vizată de aceste lucrări de 2,6 milioane de metri pătrați și sunt „alocate” șase luni pentru lucrările de eficiență energetică și un an pentru cele de consolidare.

Blocul, atunci când intră în organizarea de șantier, va fi consolidat și cometizat în sensul de a-l face eficient energetic. La acest capitol, S3 prevede lucrări precum anveloparea blocului, refacerea sistemului de distribuție intern (de la punctul de racord în sistemul mare la apartamente) a căldurii și apei calde, montarea de sisteme de monitorizare a schimburilor energetice pentru întregul bloc, crearea de terase verzi pe acoperișuri, montarea de panouri solare pe acoperișuri, soluții de ventilare mecanică a interiorului, schimbarea corpurilor de iluminat de scările de bloc cu LED-uri mai economicoase.

Balcoanele deschise se vor închide cu tâmplarie performantă energetic”, citim în Caietul de Sarcini. De asemenea, mai citim că se face „înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală de la subsol cu conducte noi”.

Dincolo de acest lucrări, contractul mare prevede și instalarea la blocuri de stații de încărcare a autovehiculelor electrice, în două faze: 1. „puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice. 2. Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.”

PS3 nu precizează, în descrierea licitației, care este sursa de finanțare pentru acest contract, este scris doar „Alte fonduri”. Nici în Caietul de Sarcini nu este expres precizată, însă este menționat că toate firmele ce vor să lucreze trebuie să fie pregătire să accepte directive specifice ale programelor europene ca PNRR și Programul Operațional Regional, deci se poate presupune că Primăria a accesat sau, cel mai probabil, este în curs de accesare a fondurilor din aceste programe. Prin urmare, acest contract este condiționat de accesarea banilor de la Bruxelles.

De asemenea, fiecare firmă trebuie să aibă o cifră medie de afaceri pentru ultimii trei ani de minim 170 de milioane de lei și, la semnarea contractului, trebuie să aducă dovada că deține măcar 7 milioane lei în lichidități, corespunzătoare ca să acopere cheltuielile aferente măcar primei luni de lucrări.

Un contract de asemenea dimensiuni (cam cât bugetul anual al Sectorului) este impărțit în multe subsecvente. De altfel, în descrierea licitației Primăria estimează că, în patru ani, vor fi semnate circa 80 de contracte subsecvente. Nu înseamnă că 80 de firme vor lucre pentru contractual mare, pentru că o firmă poate licita pentru mai multe subsecvente.

Ofertele se deschid în 2 august, departajarea lor se face în funcție de preț, graficul asumat de lucru, experiența în abordarea unor contracte asemănătoare și garanția acordată lucrărilor.

Sectorul 3 este cel mai mare sector al Capitalei. Numără oficial peste 473.000 de locuitori, fiind astfel mai mare și decât oricare alt oraș din România, următorul fiind abia Iași, cu o populație oficială de 318.000 de locuitori.

Economedia l-a contactat pe primarul Sectorului 3 Robert Negoiță, pentru a da detalii despre numărul vizat de blocuri reabilitate, cât reprezintă acesta din totalul blocurilor din sector, cum se va face selecția blocurilor, de unde va fi luată finanțarea și în ce stadiu este obținerea ei. Până la ora publicării acestui material, nu am primit un răspuns.

În luna aprilie, Primăria Sectorului 3 reaminte că a reabilitat termic aproximativ 80% dintre blocurile din sector şi aproape toate aceste lucrări au fost realizate cu ajutorul fondurilor europene.

Iată, preluat din caietul de sarcini, ce tipuri de lucrări se vor face:

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

– izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin: înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite

– izolarea termică a faţadei – parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termohidroizolarea terasei):

-termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul

existenţei şarpantei, reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată

printr-o performanță termică superioară

– închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor

– izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter

– izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzitpentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentrudesfășurarea activității),

– izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

– repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a

robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei  sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă  de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și  clădirea tip centrală termică;

– reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de  consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice,montarea de robinete cu cap  termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor  de căldură şi masă;

– reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de  consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la

radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de  agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum  propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:

 – instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare deînaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale  de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul  reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc,  inclusiv achiziţionarea acestora.

Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior:

– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru  aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor  comune),repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării natural organizate a spaţiilor ocupate

– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată,  utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;

– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a  instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip

„numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a  sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;

– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.

Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri

– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru  economie de energie.

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente:

– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice  şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul  sistemelor tehnice ale clădirii;

– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie  electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a  contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la  distanță a datelor)

– realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producer şi/sau furnizare a energiei termice;

– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;

– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea şi instalarea  sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:

 – montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automata inteligentă

– realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală, dacă acestea nu  conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc  seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă.

Sursa foto: Facebook / Robert Negoiță

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.