Transelectrica iși selectează noul directorat, cinci membri care vor încasa salarii de zeci de mii de euro

transelectrica Foto: Transelectrica

Monopolul transportului de electricitate din România, Transelectrica, anunță declanșarea procesului de selectare a cinci membri pentru directoratul companiei, posturi foarte bine plătite, ca toate cele de la companiile energetice de stat.

Selectarea noilor directori Transelectrica va fi făcută în cel mult 60 de zile. Directorii trebuie să aibă experiență semnificativă în domeniul, economic, ingineresc sau juridic, să fi activat măcar cinci ani în consultanța de management și să fi activat anterior măcar cinci ani într-o poziție de conducere la o autoritate de stat sau privată.

„Candidaţii pe care dorim să îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii în funcția de membru al Directoratului societății trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

  1. a) au absolvit studii superioare și dețin experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. de cel puțin 7 ani și au cel puțin 10 ani vechime în muncă;
  2. b) au experiență: a. de cel puțin 5 ani în consultanță în managementsau b. de cel puțin 5 ani în activitatea de conducere a unor autorități publice sau a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;
  3. c) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea atribuțiilor specifice postului pentru care a aplicat”, spune Transelectrica.

Directoratul Transelectrica este format din cinci membri, din care unul este numit de către Consiliul de Supraveghere –  Preşedintele Directoratului (CEO) care convoacă și prezidează ședințele Directoratului si este totodată responsabil pentru buna organizare a activității.

Directoratul îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepţia celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere şi a Adunării Generale a Acţionarilor, conducerea Companiei revenindu-i în exclusivitate în temeiul legii aplicabile.

Directoratul îşi exercită atribuţiile sub controlul Consiliului de Supraveghere și are îndatorirea:

(i) să furnizeze Consiliului de Supraveghere, cel puțin o dată la 3 (trei) luni, rapoarte scrise privind conducerea Companiei, activitatea Companiei şi posibila evoluţie a Companiei;

(ii) să asigure la nivelul Companiei procedurile de raportare și condițiile organizatorice necesare îndeplinirii atribuțiilor de control și verificare aflate în sarcina Consiliului de Supraveghere.

Directoratul conduce Compania, aprobă toate operațiunile la nivelul Companiei, altele decât cele prevăzute în competența adunării generale a acționarilor și reprezintă Compania în raport cu terţii şi în justiţie.

Directorii Transelectrica, ca și tot personalul angajat la stat, la acele companii ce funcționează sub principiul guvernanței corporative, are o componentă fixă de remunerație și una variabilă, pe care le primesc prin contractul de mandat. Componenta variabilă se primește atunci când directorul îndeplinește anumite criterii de performanță și indicatori specifici care-i sunt impuse de Consiliul de Administrație/Supraveghere. Componenta variabilă poate fi, în anumite cazuri, mai mare decât cea fixă. La Transelectrica, din experiența precedentelor directorate, un director cu mandat pe patru ani poate încasa lejer echivalentul a 200.000 de euro.

Foto: Transelectrica

Comentarii

  1. Nu ar trebui sa existe bugetar cu salariul mai mare decat cel al Presedintelui. –din respect pt. Constitutie.
    Domnul Ciolacu, ne auziti ?! O OUG pe asa ceva ?!

  2. Exista lege in sensul asta!!!de la 1-necalificat,la-12-presedinte!dar cine sa respecte legea,cand domnii magistrati le-au dat derogari si exceptii de la lege,la nivelul de jos ramanand fraierii care le platesc enormele beneficii!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *