Autostrada Transilvania: Reacția Selina după rezilierea contractului pentru lotul Biharia – Chiribiș: „Rezilierea contractului este abuzivă și ilegală/ Se maschează erorile din caietul de sarcini”

Şantier Biharia Chiribiş

Decizia de reziliere a contractului pentru lotul Chiribiș – Biharia de pe Autostrada Transilvania este „abuzivă, ilegală și maschează erorile din documentația de atribuire”, susține constructorul bihorean Selina, după ce săptămâna trecută CNAIR a anunțat oficial notificarea de reziliere a contractului.

Totodată, firma care construiește pasajul de la Berceni pe Centura Capitalei și ar putea semna contractul pentru execuția lotului 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău sugerează că ar fi oportună o comisie guvernamentală pentru a clarifica situația apărută după reziliere.

Contractul semnat în vara anului 2020 pentru o sumă mult sub estimarea CNAIR prevedea finalizarea celor aproape 30 de kilometri (începuți de constructorul Bechtel) la sfârșitul anului, dar proiectul s-a blocat după ce antreprenorul a solicitat o majorare substanțială a contractului: cu 130 de milioane de lei față de oferta depusă 326 milioane lei.

Poziția antreprenorului Selina:

„1. Decizia de reziliere a Contractului, luată de CNAIR SA, este total abuzivă, fiind emisă cu încălcarea flagrantă a prevederilor contractuale și a legislației aplicabile. Beneficiarul a luat această decizie pentru a masca erorile din cadrul Documentației de atribuire aferentă licitației, precum și a deciziilor luate, cu încălcarea regulilor privitoare la activitatea de achiziții publice, de către reprezentanții acestuia pe parcursul derulării Contractului, punând în sarcina Antreprenorului toate obligațiile contractuale, inclusiv cele care îi reveneau Beneficiarului, denaturând prevederile contractuale, CNAIR SA a încălcat prevederile legale întocmind defectuos documentația de atribuire .
2. Conform obligațiilor contractuale, Antreprenorul a efectuat expertize și studii geotehnice, care au reliefat faptul că informațiile de la licitație erau eronate, incomplete și care au evidențiat necesitatea adoptării unor soluții tehnice adaptate conform realității din teren. Rezultatele studiilor au fost validate de Beneficiar, prin acceptarea îndeplinirii Punctului de referință nr. 1…

Ca urmare a celor expuse mai sus, considerăm că vina exclusivă pentru situația în care se află Contractul de lucrări aparține echipei de implementare din cadrul CNAIR SA, care ar fi trebuit să gestioneze acest Proiect și factorilor de decizie din cadrul CNAIR SA”, a transmis Selina.

Poziția constructorului exprimă aceleași considerente despre care Economedia scria la sfârșitul lunii martie.

CNAIR a explicat motivele rezilierii contractului: 

Prevederile Contractului nr. 92/50965/11.08.2020: “Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Lot 2 – Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia, km 30+550 – km 59+100“;

2. Neîndeplinirea de către Antreprenor a indicatorilor prevăzuți la Punctele de Referință numărul 2 și numărul 3;

3. Proiectul Tehnic elaborat de către Antreprenor nu respectă prevederile contractuale și legale în vigoare, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor contractuale asumate de către Antreprenor;

4. Incapacitatea Antreprenorului de a furniza o documentație de proiectare în termenii contractuali și în conformitate cu cerințele Beneficiarului;

5. Antreprenorul exclude varianta de continuare a contractului și de finalizare a execuției lucrărilor în Valoarea de Contract Acceptată;

6. Antreprenorul condiționează orice încetare amiabilă a contractului de posibilitatea participării acestuia la următoarea procedură de licitație pentru execuția acestui lot de autostradă;

7. Neandeplinirea de catre Antreprenor a obligațiilor din Înștiințarea de remediere emisă de către Inginer conform sub-clauzei 15.1 din Condițiile Speciale de Contract și transmisă prin adresa BO3C2/21.0021/29.04.2021;

8. Prevederile Sub-clauzei 15.2 din Condițiile Speciale ale Contractului: „Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: (a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere]”.

9. Întârzierile majore, nejustificate și care exclud orice culpă a Beneficiarului în îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor contractuale, faptul ca, prin aceasta conduită, Antreprenorul a dovedit incapacitatea de a continua, respectiv de a finaliza obiectivul prevăzut de contract, aspect care reprezintă, în mod vădit, neîndeplinirea unor obligații contractuale semnificative și esențiale, cât și atitudinea Beneficiarului, care, deși ar fi putut da eficiență instrumentului rezilierii la un moment anterior, a dovedit bună-credință și a acordat Antreprenorului prorogări și termene rezonabile în care acesta să revină în matca Acordului Contractual, manifestând o conduită în acord cu prevederile legale și contractuale.

În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, acest instrument instituțional operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și / sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și să evacueze Antreprenorul de pe șantier”, a transmis CNAIR 

Sursa foto: Asociația Pro Infrastructură

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *