Deficitul bugetar a ajuns la 3,77% din Produsul Intern Brut, după primele nouă luni ale anului

calculator calcule bani criza economie grafic contabil pexels sursa foto: Pexels

Deficitul bugetar al României, adică diferența între venituri și cheltuieli, a ajuns la 3,77% din Produsul Intern Brut, după primele nouă luni ale anului, în creștere față de primele opt luni, când a fost raportat un deficit de 3,35%. În schimb, anul trecut, în plină criză pandemică, deficitul bugetar era mult mai mare, de 6,37% din PIB.

Valoric, deficitul a ajuns la 44,29 miliarde lei, față de 39,36 miliarde lei în primele opt luni și față de 67,27 miliarde lei, în primele nouă luni din 2020.

Ministerul Finanțelor transmite că în perioada ianuarie-septembrie 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 3,97 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 10,64 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 270,36 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021, cu 18,7% peste nivelul încasat în aceeași perioadă a anului trecut. Acest avans a fost influențat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut – ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai însemnate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA și contribuțiilor de asigurări.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 20,98 miliarde lei în perioada ian-sept 2021, consemnând o creștere de 16,0% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+46,8%), impozitul pe dividende (+31,1%), respectiv Declarația unică (+21,0%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,2% – dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 94,33 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021, în creștere cu 13,8% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii (Fig. 2) și a fost influențată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât și de recuperarea parțială a contribuțiilor amânate la plată în anul anterior.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,67 miliarde lei în primele trei trimestre 2021, în creștere cu 26,4% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 30,0% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 56,56 miliarde lei în primele nouă luni ale anului curent, în creștere cu 38,9% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 18,47 miliarde lei în perioada analizată, cu 10,3% peste nivelul înregistrat în ian-sept 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată de baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parțială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 25,96 miliarde lei în ian-sept 2021, în creștere cu 17,2% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 18,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice – determinată în principal de normalizarea consumului de carburanți față de perioada de referință, respectiv un avans de 13,8% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susținut și de majorarea accizei la țigarete.

Veniturile nefiscale au însumat 21,10 miliarde lei în ian-sept 2021, înregistrând o creștere de 2,2% (an/an), susținută și de dinamica veniturilor din dividende (+5,1% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 19,00 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021, în creștere cu 18,4 față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

 

Cheltuielile bugetului general consolidat

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 314,65 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 6,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Pe primele nouă luni ale anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 3,97 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 10,64 miliarde lei.

Cheltuielile de personal au însumat 82,73 miliarde lei, în creștere cu 2,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,0% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,71 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicați în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.877,01 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 42,46 miliarde lei, în creștere cu 7,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 19,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 5,27 miliarde lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 111,85 miliarde lei în creștere cu 7,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârșitul lunii septembrie, s-au plătit pe măsuri active 1.669,86 mil lei, respectiv 607,12 mil lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 190,7 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 387,21 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 67,09 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 417,73 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii septembrie plățile au fost de 3.171,8 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 4,97 miliarde lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 5,21 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 21,1 miliarde lei, cu 26,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 33,74 miliarde lei, în creștere cu 13,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 29,76 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 53,56% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele nouă luni ale anului 2021, cu 5,69 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 187,12 milioane lei pentru achiziționarea de produse – stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *