Deficitul bugetar a urcat la 20 de miliarde lei, după patru luni din an

calculator calcule bani criza economie grafic contabil pexels sursa foto: Pexels

Deficitul bugetar a fost de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB), după primele patru luni din acest an, arată datele publicate joi de Ministerul Finanțelor, în creștere de la un deficit de 14,63 miliarde lei (1,28% din PIB), în primul trimestru. Spre comparație, anul trecut, în aceeași perioadă, deficitul bugetar care includea deja două luni de criză (martie și aprilie) era de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB).

Ministerul Finanțelor transmite că sume în valoare de 8,08 miliarde lei (0,71% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID19. Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2021, cheltuielile de investiții au fost cu 3,17 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent și plățile cu caracter excepțional generate
de epidemia COVID-19 au fost de 4,91 miliarde lei.

Venituri

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 118,39 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, cu 20,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază redus aferent perioadei mar-apr a anului trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri. Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 9,04 mld lei în perioada ian-apr 2021, consemnând o creștere de 15,2% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut dinamica încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+48,2%), Declarația unică (+26,6%), respectiv impozitul pe dividende (+16,2%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 12,0% – dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 5,5%, ca urmare a accelerării consemnate în mar-apr (în condițiile bazei reduse de anul trecut).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 41,10 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 13,4% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și se datorează atât bazei reduse din mar-apr 2020, cât și recuperării unor venituri din contribuțiile aferente anului trecut.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 7,62 mld lei în ian-apr 2021, în creștere cu 18,0% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 23,3% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 22,53 mld lei în primele patru luni ale anului curent, în creștere cu 41,3% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 9,10 mld lei în perioada analizată, nivel similar celui înregistrat în ian-apr 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată atât de baza comparabilă a lunilor mar-apr 2020 – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA și accelerarea rambursărilor de TVA, pentru a asigura companiilor un nivel suplimentar de lichiditate pe perioada crizei, cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020.

Veniturile din accize au însumat 11,47 mld lei în ian-apr 2021, în creștere cu 13,0% (an/an). În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au avansat cu 12,5%, (an/an), susținute de majorarea accizei la țigarete cu 8,4%. În același timp, încasările din accizele pentru produse energetice s-au redresat (+13,2% în primele patru luni), pe fondul accelerării semnificative din luna aprilie (+74,3% an/an), în condițiile bazei reduse din anul anterior și normalizării consumului de carburanți.

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,50 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, nivel aproape dublu față de cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția se datorează atât efectului de bază, ca urmare a prorogării termenului de plată al impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021.

Veniturile nefiscale au însumat 8,13 mld lei în ian-apr 2021, înregistrând o creștere de 10,5% (an/an), această creștere fiind determinată și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art.10, alin.(1), lit.d) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 8,24 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 39,7% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 139,09 mld lei au crescut în termeni nominali cu 11,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Dinamica anuală a cheltuielilor totale a fost determinată în principal de creșterea semnificativă a cheltuielilor de investiții pe primele 4 luni (31,8% an/an), în timp ce celelalte cheltuieli au avut un ritm mai lent de creștere (an/an). Se observă o încetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele 4 luni an/an comparativ cu evoluția din primul trimestru an/an.

Cheltuielile de personal au însumat 37,08 mld lei, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 3,2% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 54,19 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicați în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.016,82 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 17,50 mld lei, în creștere cu 4,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 6,7% față de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor costvolum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 2,14 mld lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 50,65 mld lei în creștere cu 15,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârșitul lunii aprilie, s-au plătit pe măsuri active 944,95 mil lei, respectiv 442,83 mil lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 132,98 mil lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 160,26 mil lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 27,93 mil lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 200,96 mil lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005. De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii aprilie plățile au fost de 1334,0 mil lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 2,1 mld lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 1,94 mld lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 9,14 mld lei, cu 32,3% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 13,13 mld lei, în creștere cu 31,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 9,96 mld lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 52,3% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele patru luni ale anului 2021.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 151,62 milioane lei pentru achiziționarea de produse – stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *