UPDATE Ce prevede „ordonanța trenuleț”: Salariile profesorilor vor crește cu 13% de la 1 ianuarie 2024, după ce Ministerul Finanțelor a retras varianta cu 8% publicată „dintr-o eroare”

Taxe 2023 2024 Sursa foto: Dreamstime

UPDATE 14.30 Angajații din școli și cadrele didactice primesc o creștere salarială de 13% de la 1 ianuarie, potrivit unui al doilea proiect de OUG publicat miercuri pe site în transparență decizională. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat ulterior că a fost publicată, „dintr-o eroare”, o variantă mai veche a proiectului.

Ministrul Finanțelor a anunțat ulterior că proiectul avansat de Finanțe este greșit la capitolul salarii ale profesorilor și că majorarea va fi tot de 13%, respectiv 7%. „Este o greșeală din grabă, a fost afișat un proiect neactualizat. Îmi cer scuze, voi verifica ce s-a întâmplat”, spune Boloș, la Digi 24.

Economedia a obținut, miercuri, în exclusivitate, „ordonanța trenuleț”, cea care stabilește principalele măsuri fiscale care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024, pe baza căreia se face bugetul. UPDATE 13.10 Ministerul Finanțelor a publicat în dezbatere proiectul de ordonanță. Ordonanța stabilește că profesorii vor primi o majorare salarială de numai 8% de la 1 ianuarie 2024, față de creșterea de 13% promisă (care de fapt trebuia să fie de 40%), care nu acoperă nici măcar rata inflației pentru acest an, estimată la 10%.

Informația pe scurt:

 • salariile bugetarilor se majorează cu 5% de la 1 ianuarie
 • salariile profesorilor cresc cu 13% de la 1 ianuarie, față de 8% anunțat anterior, „printr-o eroare”, spune Ministerul Finanțelor. Diferența până la majorarea de 20% se acordă în iunie
 • se plafonează sporurile la nivelul celor din decembrie 2023
 • munca suplimentară se compensează cu timp liber, cu excepția polițiștilor, militarilor
 • nu se acordă bilete de valoare, în afară de tichete de creșă
 • nu se acordă premii
 • pentru militari, se mențin indemnizațiile
 • se suspendă ocuparea posturilor vacante
 • magistrații care au câștigat drepturi salariale în instanță vor primi banii treptat în 7 ani
 • scade tichetul Rabla pentru mașini electrice

Salariile bugetarilor cresc cu 5%

Conform proiectului de ordonanță, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

UPDATE Ministerul Finanțelor a transmis ulterior că salariile profesorilor cresc cu 13% și că varianta creșterii cu 8% a fost publicată „dintr-o eroare”

Varianta actuală:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic din sistemul naţional de învăţământ se majorează în anul 2024 cu 20% în două tranșe, după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 se acordă o majorare cu un procent de 13% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;
b) începând cu data de 1 iunie 2024 se acordă diferența până la 20%.

Varianta inițială:

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic din sistemul naţional de învăţământ se majorează în anul 2024 cu 20% în două tranșe, după cum urmează:
a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 se acordă o majorare cu un procent de 8% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;
b) începând cu data de 1 iunie 2024 se acordă diferența până la 20%.

Sporurile se plafonează la nivelul celor din decembrie 2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Munca suplimentară se compensează cu timp liber, cu excepția polițiștilor, militarilor

În anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

Există excepții: 

 • Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.
 • Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2024 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 70% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
 • Personalului din instituţiile de apărare şi securitate naţională care execută serviciul de luptă permanent, desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum şi în situaţii de urgenţă i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (3).

Nu se acordă bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă

În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă.

Nu se acordă premii

În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii.

Prin excepţie, în anul 2024 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

Pentru militari, se mențin indemnizațiile

În anul 2024, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2023.

Se suspendă ocuparea posturilor vacante

În anul 2024, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Excepție sunt posturile unice din:

 • a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024.

Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare.

Magistrații care au câștigat drepturi salariale în instanță vor primi banii treptat în 7 ani

Plata sumelor stabilite cu titlu de drepturi de natură salarială pentru personalul din sistemul justiției prin hotărâri judecătorești definitive și acte administrative emise anterior intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 99/2023, pentru punerea în aplicare a acestora și neplătite până la data de 31.12.2023 se realizează prin emiterea unor titluri de plată conform prevederilor din prezenta ordonanță care se vor răscumpăra de către Ministerul Finanțelor, eșalonat pe o perioadă de 7 ani în tranșe anuale egale.

Scade tichetul Rabla pentru mașini electrice

În anul 2024, cuantumul ecotichetului acordat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024 este în sumă maximă de 10.000 lei.

Cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 este în sumă de maxim 3.500 lei pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate. Prima de casare se acordă numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehicolul uzat pentru o perioadă mai mare de 3 ani.

În anul 2024, finanțarea care se acordă prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională este în sumă de 10.000 lei/ solicitant.

Context. Anterior, Economedia și G4Media au obținut un draft al acestui proiect, care includea noi măsuri de austeritate, pentru a reduce deficitul bugetar. Printre măsuri se regăseau tăierea finanțării de 15% din Bugetul General Consolidat pentru Educație în 2024, prevăzută de legea educației Deca-Iohannis, după cum a scris EduPedu AICI. În schimb, salariile demnitarilor se majorau cu 5% anul viitor. În plus, deși există lege pentru creșterea contribuției la Pilonul II la 4,75% de la 1 ianuarie 2024, Guvernul dorea să amâne majorarea cu doi ani, pentru 2026, arăta documentul. Ulterior, premierul a afirmat că majorarea contribuției nu va fi amânată.

Sursa foto: Dreamstime

Comentarii

 1. Nimic nu e sigur!
  Maine poa’ sa se publice in M. Of. ordonanta “drezina” care sa modifice ordonanta trenulet si sa reduca procentul majorarii salariilor profesorilor cu 5%. Asa ca bucurati-va cu prudenta! :))

 2. Când ați obținut in ” exclusivitate ” ordonanța trenuleț ? Înainte sau după publicarea pe site-ul Ministerului de Finanțe ?
  Sunteți tari dacă nu ați fi comici !
  Publicați ? Nu cred !

 3. Foarte bine! Așa le trebuie tuturor celor care pun botul la promisiunile politrucilor, la hotărârile Guvernului și la legile Parlamentului!
  Aici este țara tuturor mincinulilor și fracturilor, nu trebuie uitat!

  • Toată este aservita politicului? Cum pot fi date si cresute atat de des salariile bugetarilor? Cum se poate ca cei neproductive, profesori, medici, militieni, judecatori…..cati or mai fi, sa aiba salarii mai mari ca cei productivi? Iata fe ce este corupti pentru obținerea posturilor bugetare. Astia chiar nu produc ceva…1 leu macar. Cum poti plati salarii uriase pentru medicii ce muncesc 5-6 ore pe zi ca apoi sa ma munceasca, de data asta chiar de-adevaratelea, la spitalele private? Cum poti mari salariile cadrelor didactice atata timp cat rexultatul lor sunt haitele de betovi, drogati, analfabeti, cucurve si pro…xeneti? Cum poti mari salariile tuturor militienilor cand mi este plin de putori care freaca scaunul? Cum poti da salarii mari militienilor care se drogheaza, ucid, fura, si beau la masa cu interlopii? Cum poti da salarii mari procurorilor, judecatorilor cand astia-i apara si ii scapa pe hoti, corupt si-i mai si lasa sa o tulesca peste granita anuntandu- i ce sentintta vor primi. Bai, stiti care-i chestia! Cine nu vrea sa mai stea in tara la salariile pe care privstii, nici aia curati, vi-,l pot plati, plecati, tuleu. Poate-i mai bine in spania, canada, italiA….nu-i micio paguba, omul normal oricum nu se poate bucura de asa-zisul vostru profesionalism. Sunteti liberi, lumea libera va asteapta. Prea multe puputori bugetare in carca unei maini de muncitori. Ghita, oprescu, bica, arsenie…..va asteaptA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *