Fluxul net de investiţii străine directe a trecut de 3 miliarde de euro în 2020 (date BNR)

Redacția sept. 30, 2021 0 comentarii
bani, euro

Fluxul net de investiţii străine directe (ISD) în anul 2020 a înregistrat valoarea de 3,005 miliarde de euro, iar soldul ISD la 31 decembrie 2020 s-a cifrat la 90,773 miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naţionale a României citate de Agerpres. Veniturile din investiţii străine directe în România realizate de nerezidenţi în anul 2020 au înregistrat valoarea de 6,857 miliarde euro.

“Fluxul net de ISD în anul 2020 a înregistrat valoarea de 3005 milioane euro, din care: 3999 milioane euro participaţii la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 983 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 3016 milioane euro);- (minus) 994 milioane euro instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanţe)”, precizează banca centrală.

Soldul ISD la 31 decembrie 2020 a atins nivelul de 90,773 miliarde euro, din care: 63,952 miliarde euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,5%), 26,821 miliarde euro instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanţe) (29,5%).

Veniturile din investiţii străine directe în România realizate de nerezidenţi în anul 2020 au înregistrat valoarea de 6,857 miliarde euro. Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 6,264 miliarde euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare ce revin investitorilor străini, în valoare de 9,005 miliarde euro, din totalul profiturilor obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, şi pierderile ce revin acestora, în valoare de 2,741 miliarde euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderilor ISD care au înregistrat pierderi în anul 2020.

Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 593 milioane euro şi au fost calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deţinute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, explică BNR în comunicatul citat.

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul exerciţiului financiar 2020 în întreprinderile investiţie străină directă rezidente, a veniturilor obţinute de nerezidenţi din aceste investiţii, precum şi a soldului ISD în România la 31 decembrie 2020. Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este în conformitate cu prevederile Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională editat de Fondul Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6), precizează BNR.

Rezultatele cercetării statistice ISD 2020, precum şi metodologia utilizată sunt prezentate într-o formă detaliată în publicaţia Investiţiile străine directe în România în anul 2020, disponibilă pe site-ul BNR.

sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.