Guvernul discută darea în plată pentru „stingerea” datoriilor CFR Marfă

Redacția mai 10, 2022 0 comentarii
cfr marfa, tren

Guvernul discută miercuri, în ședință, un proiect de ordonanță de urgență pentru  „stingerea” datoriilor CFR Marfă prin mecanismul „dării în plată”.

Proiectul a fost inițiat încă de anul trecut, din octombrie, a fost publicat de Secretariatul General al Guvernului în ianuarie, la aproape 4 luni de la momentul prezentării pe site-ul Ministerului Transporturilor, iar abia acum este discutat de Executiv în ședință.

Prin darea în plată, adică transferul în locul plății a unor active mobile și imobile, statul recuperează de la CFR Marfă ajutorul de stat acordat ilegal în 2013, ajuns acum la 570 de milioane de euro (include dobânzile), în contextul în care termenul-limită era martie 2022.

„Prezenta ordonanţă de urgență reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare ale operatorului de transport feroviar de marfă. Măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică atât cu privire la bunurile imobile ale operatorului de transport feroviar de marfă, cât și la bunurile mobile ale acestuia, inclusiv la titlurile de participare.

Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea operatorului de transport feroviar de marfă, creanţele fiscale şi bugetare administrate de Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare a Finanțelor, se sting prin trecerea unor active din proprietatea acestuia în proprietatea publică sau privată a statului, după caz, şi în administrarea ministerului de resort – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Cererea operatorului de transport feroviar de marfă de trecere a activelor în proprietatea statului, aprobată prin hotărârea adunării generale a acționarilor, este avansată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și este însoțită de următoarele înscrisuri:

a) lista activelor propuse pentru transfer;

b) raportul de evaluare al activelor propuse, realizat de un evaluator independent, autorizat în condițiile legii, finalizat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii;

c) analiza tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia, analiză care să cuprindă, fără a se limita la, necesitatea operațiunii și beneficiile economice preconizate a se realiza în activitatea operatorului de transport feroviar de marfă;

d) documentul justificativ din care rezultă agreerea de către Comisia Europeană a stingerii datoriilor operatorului de transport feroviar de marfă prin dare în plată.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va realiza o analiză privind interesul preluării activelor.

Trecerea activelor în proprietatea publică sau privată a statului, după caz, se realizează conform analizei privind interesul preluării activelor realizate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în baza prevederilor art. 286 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, arată proiectul de ordonanță de urgență.

În decembrie 2017, Comisia Europeană a inițiat o investigație aprofundată pentru a stabili dacă mai multe măsuri luate de România în sprijinul societății CFR Marfă respectau normele UE privind ajutoarele de stat, în special conversia creanțelor în acțiuni în valoare de aproximativ 363 de milioane de euro (1,669 miliarde lei) în 2013 şi a constatat că „statul a acționat mai degrabă în calitate de autoritate publică decât ca acționar al societății. Prin urmare, Comisia a concluzionat că sprijinul din bani publici acordat de România a conferit societății CFR Marfă un avantaj economic neloial față de concurenții săi. Prin urmare, aceste măsuri constituie ajutor de stat în sensul normelor UE”, a explicat în 2020 reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Din cei aproape 5.000 de angajaţi, pentru 1.400 de salariaţi, compania a început în vară procedurile pentru disponibilizare şi plata salariilor compensatorii.

CFR Marfă are peste 900 de locomotive şi 27.000 vagoane

Transportatorul feroviar de marfă are o cotă de piaţă de aproximativ 20% şi deţine peste 900 de locomotive şi aproximativ 27.000 vagoane însă, în circulaţie sunt doar 350 de locomotive şi 11.000 de vagoane, aproape 10.000 de vagoane fiind indisponibilizate, sub sechestrul pe care l-a pus CFR Infrastructură, inclusiv pentru neplata taxei pentru utilizarea infrastructurii (TUI).

Sursa foto: CFR Marfă, Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.