Guvernul majorează la 6,3 miliarde lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru investiții mari și elimină verificarea investiției la fața locului

Bani, investitie, planificare, pix / Foto: Pixabay.com

Guvernul vrea să majoreze bugetul maxim al schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie de la 4 miliarde la peste 6 miliarde lei, simplificând, totodată, procesul, prin eliminarea unei etape din cadrul soluționării cererilor de plată, respectiv verificarea investiției la fața locului, potrivit unui proiect de hotărâre publicat pe pagina Ministerului Finanțelor.

Ministerul Finanțelor susține că, până la sfârşitul anului 2020, pentru cele 81 de acorduri pentru finanţare emise, din bugetul maxim al schemei în valoare de 4.070 milioane lei a fost consumată valoarea de 3.058,34 milioane lei.

În prezent, în baza bugetului disponibil rămas de 1.011,66 milioane lei sunt deja depuse şi se află în analiză 27 cereri de acord pentru finanţare, prin care se solicită un ajutor de stat în valoare totală de 684,86 milioane lei.

Astfel, Ministerul Finanțelor afirmă că este necesară majorarea bugetului maxim al schemei, respectiv de la valoarea de 4.070 milioane lei la valoarea de 6.380 milioane lei (638 mil. lei reprezentând bugetul mediu anual x 10 ani, respectiv perioada 2014-2023).

În plus, având în vedere contextul pandemiei generate de COVID-19 și în vederea urgentării efectuării plății ajutorului de stat solicitat de beneficiari, se propune modificarea prevederilor, astfel încât să se elimine o etapă din cadrul soluționării cererilor de plată, respectiv efectuarea verificării la fața locului. În prezent, plata ajutorului de stat se efectuează după realizarea verificării la fața locului a realizării investiției. Prevederea se va aplica și pentru cererile de plată depuse și aflate în analiză la momentul aprobării prezentei hotărâri de Guvern.

Ajutorul de stat din această schemă se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro. În prezent, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 4,07 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, bugetul mediu anual fiind de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro. Perioada de derulare a schemei este 2014-2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, respectiv 2015-2028 pentru plata ajutorului de stat. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile şi în limita intensității maxim admisibile conform hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană. Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile cu active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile privind închirierea construcţiilor, aferente investiţiei iniţiale. Ajutorul de stat se plăteşte după efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *