Iașul și Pașcaniul intră în era digitală: relația cetățean-Primărie se mută în online

Alex Andrei aug. 28, 2021 0 comentarii
dosare, birocratie

Iașul și Pașcaniul intră în era digitală: cele două municipii au în desfășurare licitații pentru digitalizarea serviciilor publice, iar valoarea totală a contractelor ajunge la aproape 2 milioane lei.

La Pașcani, sunt în evaluare ofertele pentru realizarea unui portal web în care vor fi integrate aproape toate serviciile publice. În licitație a fost inclusă și achiziția de echipamente hardware (servere, mobile, tablete, imprimante și alte echipamente electronice etc.), astfel că valoarea contractului se ridică la peste 1,4 milioane lei.

Platforma web este menită să simplifice procedurile administrative și să reducă birocrația pentru pășcăneni, alături de digitalizarea proceselor de administrare a documentelor, potrivit caietului de sarcini. Prin intermediul portalului vor putea fi gestionate documente care, de regulă, se obțin acum la ghișeu, fiind vorba inclusiv despre documentații de urbanism (certificate, autorizații, procese verbale de recepție).

În documentația de atribuire se arată că alte componente ale portalului web vizează domenii precum: asistența socială (procesare online a dosarelor specifice), poliția locală (incidente raportate online și realizarea unei hărți a infracționalității), asistență virtuală bazată pe inteligență artificială, aplicație pentru mobil (disponibilă pentru funcționarii instituției – o facilitate va fi, de exemplu, tipărirea chitanței în teren) și un management al achizițiilor, investițiilor, contractelor și proiectelor europene.

„Platforma integrată va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Pașcani. Portalul se va interconecta cu sistemele existente în cadrul primăriei, prin intermediul API-urilor ce vor fi puse la dispoziția prestatorului de către beneficiar, reprezentând extinderea sistemului informatic integrat din cadrul instituției, cu funcționalități de digitalizare a proceselor și documentelor, interacțiune online și de îmbunătățire a organizării instituționale și a procedurilor la nivelul primăriei”, se precizează în caietul de sarcini aferent licitației.

La procedură participă doi ofertanți: Atek Software (Iași) și o asociere de firme formată din TNT Computers (Sibiu) și Electro Optic Components (București).

La Iași, licitația are în vedere două componente: realizarea unui nou site al Primăriei (contract cu o valoare estimată de 170.000 lei) și crearea unui portal web similar cu cel inițiat la Pașcani (250.000 lei).

În cazul primului lot, procedura parcurge cursul firesc: municipalitatea a primit patru oferte și, în prezent, se desfășoară evaluarea tehnică și financiară. Ofertanții sunt două firme din Iași (Vcatalog și D-soft), una din București (MBM Software & Partners) și Gosocial Development (Brașov). Actualul site al Primăriei Iași a fost realizat în 2016, iar funcționalitățile nu țin pasul cu tehnologiile existente pe piață, accesul la interfață fiind lipsit de interactivitate, iar informațiile nu sunt publicate într-un format deschis și intuitiv.

În ceea ce privește portalul web, această parte a licitației a fost anulată. „Abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”, este explicația generală publicată în SICAP.

Potrivit unei clarificări din oficiu a Primăriei, s-a luat această decizie pentru că s-a încălcat prevederea legală cu privire la unul dintre criteriile de evaluare: prețul ofertei a fost stabilit la o pondere de 50% și nu maxim 40% cât prevede legea în cazul unui contract ce vizează prestație intelectuală.

Municipalitatea va relansa licitația pentru platforma web ca o procedură de sine stătătoare.

Portalul de servicii publice va fi integrat cu toate aplicațiile disponibile acum la Iași, de la facilități de plată online a taxelor și până la registrul agricol. Portalul va oferi ieșenilor posibilitatea să depună cereri pentru eliberare de documente cu valoare juridică pentru mai multe tipuri de servicii, printre care se numără acte urbanistice (autorizaţii de construire şi certificate de urbanism), autorizare activitate de transport, autorizare activitate de comerţ, înregistrare solicitări audienţe, depunere cereri ANL sau adeverinţă nomenclatură stradală.

Potrivit caietului de sarcini, portalul va avea funcționalități similare cu spațiul privat virtual existent la ANAF.

La pachet cu portalul de servicii publice, Primăria vrea să extindă facilitățile actualului sistem informatic intern de gestiune a documentelor, sistem utilizat de funcționari de peste 15 ani și care asigură acces controlat la toate actele emise sau intrate în instituţie.

Sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.