Marii Consumatori de Energie nu sunt de acord ca distribuitorii să poată cumpăra electricitate de pe piața specială deoarece aceștia pot să revândă energia mai departe

Redacția apr. 4, 2022 0 comentarii
Electricitate, retele electrice

Asociaţia Marilor Consumatori de Energie din România (ABIEC) nu este de acord ca distribuitorii să poată cumpăra electricitate de pe PMC (Piaţa pentru Marii Consumatori), întrucât există riscul ca distribuitorii să revândă energia mai departe, scrie Agerpres.

Asociaţia Marilor Consumatori de Energie din România a luat act de aprobarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 65/31.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari şi îşi exprimă dezamăgirea cu privire la forma în care acest regulament a fost modificat.

Piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari, în forma în care aceasta există astăzi, este rezultatul exclusiv al modului în care a fost reglementată de ANRE.

Autoritatea nu a fost receptivă la opiniile grupului de lucru constituit în acest sens în perioada 2011 – 2012, prin urmare, Piaţa de energie electrică pentru marii consumatori (PMC) nu este funcţională şi nu s-a înregistrat nici măcar o singură tranzacţie de la înfiinţarea ei până astăzi, precizează reprezentanţii marilor consumatori.

„În acest sens, am sperat ca de această dată Autoritatea să manifeste mai multă deschidere faţă de nevoile participanţilor din piaţă pentru a o putea face funcţională, iar ABIEC împreună cu Asociaţia Producătorilor de Energie din România (HENRO) au lucrat pentru a propune un cadru de reglementare care să satisfacă nevoile ambelor categorii de participanţi la piaţă, producători şi consumatori, document care a fost transmis către ANRE. În urma publicării spre consultare publică şi ulterior a aprobării, de către ANRE, a regulamentului, constatăm cu stupoare că acestui document i-a fost, din nou, modificat sensul prin introducerea operatorului de transport şi de sistem, precum şi a operatorilor de distribuţie în poziţia de cumpărători asimilaţi marilor clienţi, deci beneficiari şi participanţi la piaţa în discuţie precum şi prin interdicţia adresată producătorilor de a publica oferte iniţiatoare care să conţină clauze ce le sunt favorabile, în timp ce toate observaţiile noastre reiterate în procesul de consultare publica au fost respinse”, potrivit companiei.

Scopul iniţial al acestei pieţe era să fie destinată exclusiv consumatorilor finali energointensivi care folosesc energia electrică pentru a produce bunuri cu valoare adăugată mare şi foarte mare, companiile de distribuţie fiind clasificate diferit de legislaţia europeană, iar introducerea acestor companii în regulament depăşeşte obiectivul grupului de lucru interministerial constituit la iniţiativa Guvernului strict pentru această piaţă.

„Totodată, deşi proiectul Regulamentului prevede că este “interzisă revânzarea energiei electrice achiziţionate de către clienţii finali mari pe această piaţă”, nu a fost instituit niciun mecanism de control şi, eventual, sancţionare care să conducă la împiedicarea unor astfel de tranzacţii care în mod evident ar goli de conţinut întregul concept, atât timp cât, în realitate, distribuitorul nu este împiedicat de nimic să utilizeze energia electrică şi în alte scopuri decât consumul propriu având în vedere excepţia pe care regulamentul o prevede de la regula interdicţiei (fără sancţiune, după cum am menţionat anterior) de a revinde energia electrică achiziţionată de pe PMC: cu excepţia revânzării către afiliaţi pentru consumul propriu al acestora”, mai spun marii consumatori.

Această excepţie deschide calea pentru operatorii de distribuţie care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală de a revinde energia electrică şi către un afiliat al său, fapt ce ar contraveni flagrant principiului unbundling-ului, potrivit căruia operatorul de distribuţie trebuie să fie independent, cel puţin în ceea ce priveşte forma sa juridică, organizarea şi procesul decizional, faţă de alte activităţi care nu au legătură cu distribuţia.

„În concluzie, nu înţelegem raţiunea pentru care distribuitorii ar beneficia de dreptul de a participa la această piaţă pentru un consum care, în realitate, este alcătuit din pierderile de energie electrică din elementele componente ale reţelei, precum şi din energia electrică preluată din reţea, dar nefacturată, spre exemplu, din cauza unor racordări ilegale sau a unor grupuri de măsurare defecte”, precizează comunicatul ABIEC.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.