Ministerul Economiei va fi reorganizat. Numărul de angajați scade de la peste 800 la 590. Funcţiile de conducere din Ministerul Economiei vor fi reduse cu 39%

Claudiu Nasui Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Economiei va fi reorganizat, numărul de angajați urmând să scadă de la peste 800 la circa 590, iar funcțiile de conducere vor fi reduse cu 39%. Economiile realizate la buget vor fi de circa 30-40%, potrivit ministrului Economiei Claudiu Năsui.

„Ministerul Economiei va fi reformat, într-unul dintre cele mai importante eforturi de tăieri de posturi din rândul instituţiilor statului din ultimii zeci de ani. Reducem 39% din funcţiile de conducere şi 30% din cele de execuţie, printr-un plan pe care l-am pus la punct săptămânile acestea. Actualul Minister al Economiei este rezultatul multiplelor despărţiri şi comasări de ministere. Ministere inutile create numai pentru a oferi sinecuri în negocieri politice. De aceea, Ministerul Economiei a ajuns să aibă foarte multe structuri şi, mai ales, foarte mulţi şefi”, a scris, pe Facebook, Claudiu Năsui.

El a arătat că statul român e masiv supra-dimensionat, iar în ultimii ani numărul de bugetari şi de instituţii noi în România a crescut pentru că fiecare politician a vrut să-şi crească puterea, posturile şi bugetul la dispoziţie pe spatele contribuabilului.

„De aceea cheltuielile statului au tot crescut. De aceea am ajuns să avem mii de structuri, instituţii şi agenţii inutile. Le cunoaştem bine pe câteva dintre ele: institute ale levantului, academii de cercetare, agenţii fără număr şi pentru orice motiv etc. Sunt efectiv sute de astfel de structuri înfiinţate doar pentru a da posturi de conducere unor personaje conectate politic şi pentru a salariza activ de partid. Toate acestea din banii noştri. A venit vremea să reformăm acest stat. Nu este nevoie de atâţia şefi şi directori în Ministerul Economiei. Avem nevoie de un stat mic şi concentrat pe ce trebuie să facă. Unul care să genereze cheltuieli mai mici pentru contribuabili şi birocraţie mai puţină. Prin această reorganizare reducem funcţiile redundante şi departamentele care nu şi-au arătat niciodată utilitatea. România va fi puternică în momentul în care politicienii realizează că banii contribuabililor sunt sacri. Nu avem voie să-i risipim. Mai ales când statul ne ia jumătate din salariu, iar asta fără să punem la socoteală TVA şi accize. Dacă vrem să reducem povara fiscală, mai ales pe muncă, trebuie să reformăm statul şi să îi reducem cheltuielile”, a subliniat ministrul Economiei.

Potrivit organigramei publicate de site-ul instituţiei, Ministerul Economiei are 839 de posturi dintre care 123 în reţeaua economică externă.

Întrebat la Digi24 ce se va întâmpla cu angajații din Minister, după această reformă, Claudiu Năsui a declarat că există trei variante:

„Unii sunt redistribuiți pe alte posturi, unii vor trebui să dea concurs, cand sunt mai multe cereri pe mai puține locuri, iar unii pot intra in corpul de rezervă al funcționarilor publici. Selecția se va face prin concurs. Desființăm departamente care nu au avut utilitate în ultimii 30 de ani și pentru cele pe care le menținem acolo se va da concurs”, a declarat Năsui.

Potrivit ministrului Economiei, economiile la buget aduse de această reorganizare vor fi de circa 30-40%.

Principalele prevederi ale reorganizării:

Prezentul proiect de act normativ are în vedere reducerea numărului maxim de posturi aprobat de la 839 (exclusiv demnitarii și cabinetele acestora) din care 123 Rețeaua Economică Externă la 584 (exclusiv demnitarii și cabinetele acestora) din care 83 Rețeaua Economică Externă. Reducerea numărului de funcții publice de conducere de la 97 la 59,  s-a facut cu încadrarea în maximum 12% din numărul total de posturi conform art. 391 din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; reorganizarea biroului informații clasificate și structură de securitate la nivel de compartiment, reorganizarea direcției relația cu Parlamentul sindicatele și patrontele la nivel de serviciu, reorganizarea Direcției de Comunicare și Protocol  în serviciul de comunicare și protocol, reorganizarea direcției resurse umane la nivel de direcție generală. De asemenea în cadrul ministerului se desființează reprezentanțele teritoriale asa cum sunt prevăzute la articolul 4 alin.(8) litera H pct. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea șifuncționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Tinand cont de cele de mai sus, detaliem modificarile intervenite in cadrul structurii organizatorice, dupa cum urmeaza:

– Serviciul Audit Public Intern prevăzut cu 8 posturi- funcții publice din care 1 funcție de Șef Serviciu, funcții ocupate se reorganizează la nivel de Compartiment cu 3 posturi-funcții publice de execuție,

– Biroul Informații Clasificare prevăzut cu un număr de 6 posturi din care 1 post Șef Birou-vacant se reorganizează la nivel de compartiment cu 5 posturi prin reducerea postului de Șef Birou

– Compartimentul Unitatea de politici publice și control intern managerial prevăzut cu 5 posturi ocupate se reorganizează cu 3 posturi,

– din cadrul structurii Corpul de control (la nivel de direcție generală) prevăzut cu 29 de posturi din care 1 Director General, 2 Directori generali adjuncți și 2 șefi serviciu, se reduce un post de Șef serviciu-ocupat, de la Serviciul de control, care se reorganizează in compartimentul control la societăți comerciale și instituții subordonate cu 13 posturi și compartimentul control la structuri în minister cu 5 posturi.

–  Direcția de Comunicare și Protocol prevăzută cu 18 posturi din care 1 Director și 1 Șef Serviciu se reorganizează la nivel de serviciu cu 2 compartimente, prin reducerea postului de Director și a 7 posturi de execuție vacante,

– Direcția Generală juridică prevăzută cu 51 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 2 directori și 4 sefi serviciu se reorganizează prin trecerea Serviciului avizare angajamente legale din subordinea Direcției Avizare legislație în subordinea directă a direcției generale, totodată postul de Șef Serviciu litigii civile și administrative-ocupat se reduce și se înființează 2 compartimente; se reduc 3 posturi de execuție vacante.

– Direcția Resurse Umane prevăzută cu 30 de posturi din care 1 director, 1 director adjunct si 2 șefi serviciu se reorganizează la nivel de Direcție generală prin reducerea postului de Director și a postului de director adjunct – vacante, precum si a unei funcții de execuție vacantă și înființarea funcției de director general.

– Direcția Generală Economică prevăzută cu 49 de posturi din care 1 director general, 2 directori, 3 directori adjunct, 2 sefi serviciu și 1 șef birou se reorganizează prin desființarea celor 2 servicii și a biroului prin reducerea funcțiilor publice de conducere vacante de sef serviciu si sef birou precum și a 10 posturi vacante

– Direcția Generală Logistică prevăzută cu 70 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 3 directori, 4 sefi serviciu și 3 șefi birou se reorganizează prin reducerea unui post de Director ocupat la Direcția Achiziții Publice, din cadrul Serviciului Achiziții publice se reduc 2 posturi vacante, se desființează biroul de investiții publice iar activitatea se preia la Serviciul administrare patrimoniu și investiții din cadrul direcției Servicii intene. Biroul arhivă și registratură se reorganizeaz la nivel de compartiment prin reducereaa postului vacant de Șef Birou si prin reducerea numărului de posturi de execuție de la 7 la 5 posturi. Direcția IT din cadrul direcției generale prevăzută cu un număr de 18 posturi din care 1 director și 1 șef serviciu  se reorganizează la nivel de Serviciu IT cu un număr de 8 posturi.

– Direcția resurse minerale neenergetice prevăzută cu 23 de posturi din care 1 director și 2 șefi serviciu se reorganizează prin reducerea funcțiilor de conducere vacante de sef serviciu și 4 posturi de execuție.

– Direcția generală Turism prevăzută cu 49 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 2 directori si 4 șefi serviciu se reorganizează prin reducerea funcției de director general adjunct, a funcțiilor de director, a celor patru sefi serviciu prin desființarea direcției control turism  și direcția autorizare în turism și înființarea a 2 servicii Serviciul Control turism cu 13 posturi din care 1 sef serviciu și Serviciul Autorizare în turism cu 14 posturi din care 1 sef serviciu.

– Direcția Generală ajutor de stat prevăzută cu 70 de posturi din care 1 director general, 2 directori generali adjuncti, 1 director, 2 sefi serviciu și 2 sefi birou se reorganizează  prin reducerea unui post de conducere de Director general adjunct, a unui post de sef birou prin desființarea biroului notificare ajutor de stat. Direcția generală ajutor de stat va avea în componență un număr de 50 de posturi din care 1 director genera, 1 director general adjunct, 1 director și 2 sefi serviciu și 1 sef birou

– Serviciul relația cu Parlamentul se desființează prin reducerea postului de șef serviciu și se înființează Compartimentul Relația cu Parlamentul cu 5 posturi. Serviciul Relații Publice se desființează prin reducerea postului de șef serviciu. Biroul Relații publice din subordinea serviciului se desființează și se înființează Compartimentul Relații cu Publicul cu 5 posturi.

– Direcția Generală reglementare și debirocratizare  prevăzută cu 76 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 4 directori, 5 servicii se reorganizează într-un număr de 41 de posturi din care 1 director general 1 director si 4 sefi serviciu. Direcția Politici comerciale și direcția Politici industriale și competitivitate se reorganizează  în Direcția politici industriale și comerciale cu 24 de posturi din care 1 director si 2 sefi serviciu.  La Direcția Piața internă se desființează 1 post de director și 8 de execuție din cadrul Serviciului Relații cu U.E. Se desființează Direcția Mediul de Afaceri iar activitatea se reorganizează la nivel de Serviciu reglementare cu 8 posturi din care 1 șef serviciu

– Direcția Industria de apărare prevăzută cu 20  posturi din care 1 director și 2 sef serviciu se reorganizează prin reducerea unui post de șef serviciu la  Serviciul Probleme speciale si  2 posturi de execuție la Compartimentul autorizări și implementare reglementări

– Direcția Generală Promovarea economiei prevăzută cu 129 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 1 director, 1 director adjunct și 3 sefi serviciu se reorganizează prin reducerea posturilor de Director, Director adjunct și 1 eșf serviciu, si reorganizarea activității direcției prin înființarea a 2 serviciu – Serviciul Promovare turism cu 13 posturi din care 1 sef serviciu și  Serviciul Atragere investitii cu 14 posturi din care 1 sef serviciu

– Direcția Generală Administrarea Participațiilor statului prevăzută cu 34 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct si 4 sefi serviciu se reorganizează la nivel de direcție generală cu 28 de posturi din care 1 director general, 2 directori generali adjuncti și 4 compartimente   .

– Departamentul de Comert exterior prevăzut la nivel de direcție generală cu 142 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 1 director, 1 director adjunct și 1 sef birou se reorganizează cu 145 de posturi. Biroul cooperare cu statele non ue se desființează,  se reorganizează activitatea direcției generale astfel: se înființează  2 servicii – Serviciul reprezentare multilaterală si Serviciul reprezentare euroatlantică care preia personalul care se află în misiune la BPCE-uri, în cadrul Direcției Relații comerciale bilaterale.

Structura organizatorică propusă se realizează cu respectarea disppozițiilor art. 63, art. 370,  art.391, art.407, art. 408, art. 518, art. 519, art.540, art. 542 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *