Ministerul Dezvoltării lansează o licitație pentru achiziționare de licențe software actualizate pentru aplicațiile din platforma informatică Observator Teritorial

Observator teritorial

Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administrației a lansat o licitație pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru achiziționare de licențe software actualizate pentru aplicațiile care alcătuiesc platforma informatică Observator Teritorial – un sistem informațional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială- în valoare de 1,08 milioane de lei.

Observatorul Teritorial este o aplicaţie informatică interactivă care realizează analiza datelor în profil teritorial şi cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii şi dezvoltării regionale.

„Obiectul achiziției îl constituie încheierea unui contract, în vederea achiziționării de licențe software actualizate pentru aplicațiile care alcătuiesc platforma informatică Observator Teritorial(sistem informațional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială), incluzând și prestarea unor servicii de configurare a infrastructurii existente și de reproiectare a platformei în vederea asigurării îndeplinirii cu succes a reformelor și investițiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), respectiv Componenta 5: Valul Renovării și Componenta 10: Fondul Local, aplicație ce constituie sistemul național de observare a dinamicii teritoriale, pe care se bazează Strategia de dezvoltare teritorială a României”, potrivit SEAP.

Potrivit licitației, termenul limită până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire: cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Procedura de achiziție publică se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare produse. Durata de execuție a contractului va fi de 3 luni de la data semnării contractului de către ambele părți. Valabilitatea contractului este de la data semnării contractului de furnizare de către ambele părți și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele părți.

Livrarea licențelor software se va face într-o singură etapă, în maxim 10 zile lucrătoare de la data transmiterii ordinului de începere a executarii contractului. Prestarea serviciilor de configurare și reproiectare a platformei Observator Teritorial este de cel mult 40 de zile lucrătoare de la transmiterea ordinului de începere a contractului, și nu poate depăși durata contractului.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *