OUG privind creditele românilor. Măsurile pe care trebuie să le ia administratorii și recuperatorii de credite înainte să treacă la executarea silită: se pot acorda perioade de timp fără plata ratei sau chiar o ștergere parțială de datorie

ocean credit Sursa foto: Ocean Credit

Mai înainte de a trece la executarea silită, administratorii și recuperatorii de credite sau instituția căreia i s-a cesionat creditul trebuie să încerce să găsească alte soluții, printre care iertarea parțială de datorie și acordarea unei perioade fără nicio plată a ratelor, potrivit unei Ordonanțe de Urgență promovate de Ministerul Economiei ce reglementează piața creditelor și care reprezintă practic aplicarea în România a directivei Directiva (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021. Această lege va intra în vigoare din 30 decembrie.

OUG stabilește un cadru comun și cerințe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană sau care cumpără contractul de credit neperformant în sine și la administratorii de credite care acționează în numele unui cumpărător de credite.

Prezenta OUG modifică Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

………………….

“4. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

‘ Art. 45. – (1) Creditorii au obligația de a avea politici și proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăților financiare înainte de a demara procedura de executare silită.

(2) Astfel de măsuri de restructurare prevăzute la alin. (1) datorate dificultăților financiare țin seama, printre alte elemente, de situația consumatorului și constau în următoarele:

  1. a) refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit;
  2. b) modificarea termenelor și condițiilor existente ale unui contract de credit, care include:

(i) prelungirea duratei contractului de credit;

(ii) modificarea tipului de contract de credit;

(iii) amânarea plății tuturor sau a unei părți a ratelor de credit pentru o anumită perioadă;

(iv) schimbarea ratei dobânzii;

(v) oferirea unei perioade fără plăți;

(vi) plăți parțiale;

(vii) conversii monetare;

(viii) iertarea parțială de datorie și consolidarea datoriilor”.

Administratorii de credite trebuie să obțină o autorizație în statul membru de origine înainte de a începe să desfășoare activități pe teritoriul României. In situația administratorilor de credite din România, autorizația este acordată de Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). În scopul de a se ocupa mai bine de situația creditelor, ANPC înființează o structură nouă, cu 200 de comisari.

Sursa foto: Ocean Credit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *