Start pentru proiectul construirii unui grup energetic pe gaz de 300 MW și 250 de milioane euro la Electrocentrale Craiova, proiect din PNRR / Se începe cu achiziția de consultanță. Echipa de consilieri va selecta antreprenorul general

centrala gaz, cet, centrala cartier, poluare

Electrocentrale Craiova, desprinsă din Complexul Energetic Oltenia, producător de energie electrică și termică aflat în subordinea ministerului Energiei, a scos la licitație un contract de 14 milioane lei pentru achiziția serviciilor de consultanță și consigliere în inginerie aferent proiectului construirii unui grup energetic nou pe gaz, care costă 1,28 miliarde lei și ar trebui pus în funcțiune în 2026. Acesta va funcționa în cogenerare și va livra energie electrică și termică craiovenilor și locuitorilor din împrejurimi. Finanțarea pentru acest proiect este asigurată prin PNRR(826 milioane lei) și de la buget.

„În vederea promovării spre achiziție a lucrărilor de proiectare și execuție precum și pentru asigurarea urmăririi execuției proiectului conform prevederilor legislației în vigoare și asigurarea asistenței tehnice în perioada de garanție, este necesară perfectarea unui contract de Servicii de consultanță (de tip Owner’s Engineer) pentru implementarea unui grup pe gaz natural pentru Construirea unui bloc energetic de circa 295 MW pe gaz natural la Electrocentrale Craiova SA”, este singura fundamentare a achiziției.

Durata acestui contract este de 60 de luni, consultantul urmând a asigura servicii specific pe toată perioada derulării acestui proiect, până la punerea în funcțiune a grupului, și după, încă trei ani.

Consultantul selectat va studia cu atenție Studiul de Fezabilitate efectuat de ISP, acum trei ani, și va propune modificarea lui, dacă este cazul, plus va supraveghea selectarea contractorului general. De asemenea, fiecare contract de achiziție major va trebui să se desfășoare sub viza lui.

Ofertele se desfac în 21 noiembrie, departajarea lor se face în funcție de preț – 40% și de componenta tehnică – 60%. Aici se ia în calcul „Calificarea și experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului)”.

Prin realizarea investiţiei, se vor îndeplini cerinţele impuse prin Directiva de eficienţă energetică privind randamentul global, economia de energie primară şi reducerea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră şi a celor poluante, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică raportată la energia utilă produsă, de 250 gCO2/kWh, se menționează în caietul de sarcini.

„Aşa cum am promis, am reuşit închiderea acestui jalon important din PNRR în timp record şi la termenul asumat. Mulţumesc tuturor celor care au depus eforturi, pe parcursul timpului, pentru atingerea acestui obiectiv important. Investiţia de la Craiova este proiectată pentru a beneficia de cele mai noi tehnologii în domeniu, fiind o garanţie pentru toţi craiovenii pentru acces sigur la energie electrică şi termică, cu emisii scăzute de CO2, ceea ce înseamnă un aer mai curat şi o calitate a vieţii mai bună pentru întreaga comunitate”, anunța ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în iunie, la semnarea contractului de finanțare din PNRR.

În prezent sunt în curs de implementare mai multe grupuri pe gaz în România, fie la CET-uri cum sunt cele din Constanța și București, fie proiecte de sine stăatătoare, cum este cel de la Mintia. Pe baza acestora, directorul Transgaz, Ion Sterian aprecia recent că România va înregistra un consum dublu de gaz, față de cel de acum, în următorii cinci ani.

Sursa: cet sud

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *