Administratorii Romgaz propun acționarilor dividende de aproape 690 de milioane de lei, adică 55% din profitul pe 2020

Carmen Radu mart. 23, 2021 0 comentarii
romgaz

Consiliul de Administraţie al Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, propune acţionarilor un dividend brut de 1,79 lei/acţiune, conform unui raport remis, marţi, Bursei de Valori Bucureşti. Astfel, compania de stat vrea să ofere un total de aproape 690 de milioane de lei (55%), din profitul total de 1,25 miliarde lei, drept dividende.

Această propunere va fi înaintată spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27 (28) aprilie 2021.

Raportul menţionează că dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2020, sunt în sumă de 628,238 milioane lei, dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului reportat, sunt în sumă de 61,667 milioane lei. Dividendele se vor distribui acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social al societăţii este de peste 385,422 milioane lei, divizat în 385.422.400 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 leu.

Romgaz a înregistrat în 2020 un profit de 1,25 miliarde lei, în creștere cu 15,14% față de anul anterior.

Plata dividendelor ar urma să se facă începând cu data de 30 iunie 2021, ţinând seama de faptul că societatea are obligaţia de a plăti dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale, termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale ale societăţii este de 150 de zile de la închiderea exerciţiului financiar şi data plăţii dividendelor stabilită de AGA trebuie să fie o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data AGA de stabilire a dividendelor.

Consiliul de Administraţie a stabilit totodată că plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor (ţinut de SC Depozitarul Central SA) la data de înregistrare stabilită de AGA.

Producătorul de gaze Romgaz a obţinut anul trecut un profit net de 1,25 miliarde de lei, în creştere cu 15,14% faţă de 2019, însă cifra de afaceri a societăţii s-a redus cu 19,79%, la 4,07 miliarde lei, în condiţiile în care cantitatea vândută de gaze naturale a fost cu 10,1% mai mică.

„Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producţia Romgaz, cât şi a celor achiziţionate în vederea revânzării şi din asocieri. În schimb, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au crescut cu 13,32%, iar cele din vânzarea de energie electrică cu 29,9%”, se arată în Raportul privind rezultatele financiare preliminare ale Romgaz, transmis în februarie Bursei de la Bucureşti.

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creştere de 58,92% faţă de 31 decembrie 2019, în principal datorită avansului provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare cu 45,99% (176,7 milioane de lei, din care 4,2 milioane de lei reprezintă porţiunea pe termen scurt) şi încasării unei tranşe de 115 milioane de lei din fondurile alocate noii centrale de la Iernut prin Planul Naţional de Investiţii (PNI). Potrivit sursei, sumele primite din PNI reprezintă subvenţii pentru investiţii, urmând a fi transferate la venituri pe măsura amortizării centralei.

De asemenea, a fost consemnată diminuarea cu 302 milioane de lei (42,12%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, ca urmare a diminuării preţului de vânzare al gazelor în medie cu 16% şi a unei cantităţi vândute mai mici cu 10,1%.

Pe de altă parte, anul trecut Romgaz a făcut obiectul unei inspecţii economico-financiare privind modul de stabilire a dividendelor conform art. 43 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018. Concluzia acestei inspecţii a fost că societatea nu a calculat corect nivelul dividendelor acordate şi trebuie să plăteasca dividende suplimentare în valoare de 34,85 milioane de lei, din care dividendele cuvenite acţionarului majoritar sunt de 24,28 milioane de lei, sumă la care se adaugă penalităţi de întârziere de 938.000 lei.

„Societatea nu a fost de acord cu concluziile raportului de inspecţie, în prezent fiind în curs o acţiune în justiţie. Contravaloarea dividendelor considerate ca fiind cuvenite acţionarului majoritar şi penalităţile aferente au fost compensate din oficiu de ANAF cu alte creanţe ale societăţii faţă de ANAF, în fapt societatea solicitând compensarea creanţelor cu alte datorii fiscale neajunse la scadenţă. Având în vedere această compensare, rezultatul consolidat include o cheltuială de 24.284 mii lei, întrucât nu există o hotărâre a acţionarilor pentru acordarea de dividende suplimentare celor aprobate anterior. În ceea ce priveşte penalităţile de 938 mii lei, societatea a obţinut anularea acestora potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020”, se precizează în documentul citat.

Sursa foto: romgaz.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *