AFM vrea să plătească până la 9 milioane lei pentru serviciul de externalizare a dosarelor de finanțare

dosare, birocratie

Administrația Fondului de Mediu a depus pe 20 martie o licitație pentru servicii de evaluare a cererilor de finanțare depuse de solicitanți în cadrul programelor finanțate din Fondul pentru mediu, în valoare de până la 9.000.000 lei.

Potrivit licitației de pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în cadrul acestei proceduri vor fi achiziționate servicii, respectiv servicii de evaluare a cererilor de finanțare pentru a eficientiza și accelera procesul de evaluare a cererilor și dosarelor de finanțare care vor fi depuse, în cadrul programelor de finanțare ce urmează a fi lansate de către AFM, de către persoane fizice sau juridice.

„Prin eficientizarea și soluționarea cu celeritate a cererilor de finațare, Autoritatea Contractantă are în vedere îmbunătățirea accesului persoanelor interesate la programele inițiate de către aceasta, precum și îndeplinirea obiectivelor de interes local și național avute în vedere. Astfel încât procedura de atribuire va fi una de achiziție de servicii si se va finaliza prin semnarea unui Acord-Cadru cu maxim 5 operatori economici”, mai arată licitația.

Valorea totală estimată este între 625.000 lei și 9 milioane lei, iar fondurile vor fi asigurate din bugetul propriu. Durata contractului va fi de 24 de luni.

„Scopul urmărit de autoritatea contractantă prin prezenta procedură este de a încheia un acord-cadru cu maxim 5 prestatori de servicii de evaluare, pentru o perioadă de 24 de luni, pentru asigurarea disponibilității ofertanților de a participa la proceduri competitive ulterioare, în urma cărora se vor încheia contracte subsecvente. În funcție de calendarul lansării programelor de finanțare și de volumul de solicitanți ai finanțării estimam o frecventa trimestriala de încheiere a contractelor subsecvente. Frecvența atribuirii contractelor subvenționate: trimestrial”, se precizează în licitația SEAP.

AFM a transmis pe 17 martie că va externaliza procedurile de analiză pentru dosarele depuse în cadrul mai multor programe pentru a eficientiza evaluarea dosarelor de finanțare. Este vorba despre programele Casa Verde, Fotovoltaice, Eficiență Enegretică în Clădiri Publice, Iluminat Public și Stații de reîncărcare în localități.

Motivul pentru care instituția a decis externalizarea serviciilor este lipsa de personal. „Instituția noastră a depus eforturi în direcția prioritizării proceselor de evaluare/analiză spefcifică anumitor programe, astfel încât să se respecte strategia de finanțare a proiectelor și programelor din bugetul Fondului pentru mediu stabilită împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în a cărui coordonare se află AFM. Din păcate, numărul mic de salariați, în rapot cu volumul mare de activități și sarcini de servicii alocate, concomitent cu necesitatea respectării unor termene legale, a reprezentat motivul principal pentru care s-a optat către varianta externalizării serviciilor de evaluare a dosarelor recepționate de la solicitanți”, potrivit unui răspuns AFM, semnat de președintele Laurențiu Neculaescu, transmis la cererea Economedia.

Prezentăm mai jos răspunsul AFM:

În cadrul acestui demers se intenționează definitivarea procesului de analiză a eligibilității solicitanților și a proiectelor propuse în cadrul următoarelor programe:

 • Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – până în prezent au fost depuse 884 cereri de finanțare;
 • Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități – până în prezent au fost depuse 343 cereri de finanțare;
  Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public – până în prezent au fost depuse 570 cereri de finanțare;
 •  Alte programe derulate de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul cărora este necesară analiza și evaluarea documentațiilor depuse de solicitanți, conform Ghidurilor de finanțare care vor fi aprobate înainte/pe parcursul derulării acordului-cadru – până în prezent au fost depuse 1.700 de doare;
 • Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională – a cărui ultimă sesiune a fost lansată în luna decembrie 2021 – numărul de dosare de evaluare care trebuie evaluate este de aproximativ 30.000;
 • Programul privind protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă stații de tratare, canalizare și stații de epurare – numărul estimat de solicitanți 500.

În prezent, cu personalul disponibil și în condițiile mai sus detaliate, asigurăm verificarea documentațiilor transmise de solicitanți și analiza eligibilității acestora și a proiectelor propuse spre finanțare în cadrul următoarelor programe:

 • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit „Rabla Clasic” în cadrul căruia se depun peste 1.500 de cereri de finanțare în fiecare lună, din care sunt în analiza curentă aproximativ 400 de cereri;
 • Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic denumit generic „Rabla Plus” în cadrul căruia se depun aproximativ 300 – 400 de cereri de finanțare în fiecare lună;
 • Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice – până prezent au fost depuse 2800 cereri de finanțare din care sunt în analiza curentă aproximativ 900 de cereri;
 • Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumit generic „Casa Verde Fotovoltaice”, finanțat din POR – din 46.600 solicitanți înscriși, vor intra în analiza curentă aproximativ 16.600 dosare.

Sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *