Deficitul bugetar a ajuns la 4,64% din PIB în primele 11 luni ale anului

bani, finante, lei, financiar, deficit Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Execuția bugetului general consolidat în primele 11 luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 73,55 miliarde lei, respectiv 4,64% din PIB față de deficitul de 58,70 miliarde lei, respectiv 4,19% din PIB aferent celor unsprezece luni ale anului 2022, arată datele oficiale din execuția bugetară publicate de ministerul Finanțelor.

Veniturile totale au însumat 464,95 mld lei în primele unsprezece luni ale anului, în creștere cu 11,8% (an/an). Dinamica acestora a fost susținută în principal de evoluția încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii și venit și contribuții de asigurări. De asemenea, au fost consemnate evoluții favorabile, însă mai temperate, și în cazul veniturilor din impozitul pe profit si TVA.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 36,76 mld lei, înregistrând o creștere de 21,3% (an/an), determinată de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (47,7%)1 și impozitul pe veniturile din pensii (42,9%2), încasările aferente declarației unice consemnând, de asemenea, o dinamică pozitivă, de 11,6%. Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 10,9%, sub evoluția fondului de salarii din economie (15,5%3), dinamica acestei categorii de încasări fiind influențată de extinderea în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții, de noile măsuri fiscale privind modificarea deducerilor personale introduse prin O.G. nr. 16/2022, respectiv neimpozitarea sumei de 200 lei/lună pentru salariații care încasează salariul minim brut.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 143,51 mld lei, în creștere cu 13,0% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe salarii, dinamica acestora s-a situat sub evoluția fondului de salarii din economie, ca efect al extinderii în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții, conform Legii nr. 135/2022, al măsurii privind încetarea de la plată a CASS pentru veniturile din pensii mai mari de 4.000 lei4 și restituirea, începând cu 1 martie 2023, a sumei reținute cu titlul de CASS din veniturile din pensii5, respectiv neincluderea în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/lună pentru angajații care încasează salariul minim brut pe țară.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 28,13 mld lei, consemnând o creștere de 10,1% (an/an), susținută de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici (12,4%) și de la băncile comerciale (12,0%), atenuant însă de redirecționarea din impozitul pe profit a sumei de -0,6 miliarde lei pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private (conform Legii nr. 322/2021).

Încasările nete din TVA au înregistrat 94,39 mld lei, în creștere cu 10,0% (an/an). Comparativ cu dinamica înregistrată anul trecut, în primele unsprezece luni a.c. se remarcă o evoluție mai temperată a acestei categorii de venituri, explicată atât de decelerarea bazei macroeconomice relevante (și pe fondul unui efect de bază ridicat aferent anului anterior), cât și de majorarea restituirilor de TVA cu 7,5%, față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (26,6 mld. lei în ian-nov 2023, comparativ cu 24,8 mld lei în ian-nov 2022).

Veniturile din accize au însumat 33,64 mld lei, consemnând o creștere de 3,7% față de nivelul de anul trecut. În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 8,6% (influențat și de creșterea accizei la țigarete de la 1 aprilie 2023), în timp ce dinamica negativă a încasărilor din accizele pentru produsele energetice s- a ameliorat (-0,8%), pe fondul evoluției pozitive din noiembrie. Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii (preponderent venituri suplimentare din sectorul energetic) au însumat 16,57 mld lei, sporind cu 2,4%, față de nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile nefiscale au însumat 39,92 mld lei, consemnând un avans de 3,5% (an/an), susținut de încasările din dividende și sumele din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Pe de altă parte, s-a înregistrat o diminuare a încasărilor din redevențe – pe fondul evoluției descendente a prețurilor energiei, respectiv a vărsămintelor din veniturile nete ale B.N.R.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 538,5 mld lei au crescut în termeni nominali cu 13,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe cele unsprezece luni ale anului 2023 au înregistrat o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2022, de la 33,9% din PIB la 34,0% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 119,6 mld lei, în creștere cu 11,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,6% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 68,69 mld lei, în creștere cu 10,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 10,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 14,4% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 30,06 mld lei, cu 2,88 mld lei mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 10,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 176,71 mld lei în creștere cu 9,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2023, a punctului de pensie cu 12,5%, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv de la 1.586 lei la 1.785 lei, a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 1.000 lei la 1.125 lei, de acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, precum și de acordarea celei de-a 13-a îndemnizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi sub forma unei îndemnizaţii compensatorii.

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele unsprezece luni ale anului 2023, au fost în sumă de 4,35 mld lei, precum și de majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2023.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 16,19 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (5,76 mld lei) care reprezintă 35,59% din total subvenții.

Alte cheltuieli au fost de 9,07 mld lei, reprezentând în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 57,13 mld lei, cu 37,09% mai mari comparativ aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 75,1 mld lei, în creștere cu 33,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 56,2 mld lei. De asemenea, se observă o creștere a ponderii investițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 58,04% din totalul cheltuielilor pentru investiții.

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Comentarii

  1. V-am mai scris. De câte ori semnează ” Redacția ” in mod sigur găsesc greșeli de redactare . Curios , cele mai multe greșeli sunt in titlu.
    Chiar nu recitiți un material înainte de a fi dat bun de tipar ?
    M-am plictisit de câte ori v-am atras atenția . In glumă m-am oferit drept corector.
    Este vorba de respect pentru cititori dar și pentru dvs.
    In rest numai de bine.

  2. Deoarece nu ați publicat comentariul privind greșeala de redactare , de acum încolo nu vă voi mai atrage atenția asupra greșelilor pe care le faceți zilnic. Să vă faceți de râs , pentru că nu am constatat nimic pozitiv in acest sens.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *