EXCLUSIV Raport dur al unei instituții de stat la Ministerul Fondurilor UE / Autoritatea de Audit ar putea suspenda un program cu bani UE / O reorganizare făcută de fostul ministru Marcel Boloș și trucarea unei scheme de ajutor sunt ”probleme sistemice”

euro, moneda, bancnote, bani Sursa foto: Dreamstime

Autoritatea de Audit a realizat o analiză a modului în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a gestionat Programul Operational Competivitate (POC). Proiectul de raport, consultat de G4Media, arată ”probleme sistemice” în gestionarea fondurilor europene, iar riscul e suspendarea Programului Operational Competivitate, ceea ce ar duce la plata din bugetul statului a circa 200 de milioane de euro, potrivit specialiștilor consultați de G4Media.

Autoritatea de Audit, o instituție independentă care verifică modul de cheltuire a banilor publici, a identificat două probleme sistemice.

Citește aici raportul preliminar al Autorității de Audit

Prima problemă sistemică este legată de organizarea greșită a schemei de ajutor cu numărul 4.1.1. pentru IMM-uri. Schema avea ca scop sprijinirea micilor firme care au fost afectate de măsurile restrictive din timpul pandemiei.

Auditul a constatat însă că firmele care au primit sprijin din fonduri europene sunt cele care au avut de câștigat în pandemie, exact invers decât arăta regulamentul schemei de sprijin.

Ce spune proiectul de raport al Autorității de Audit:

  • ”În cazul proiectului cod SMIS 157797 și respectiv la nivelul Apelului 4.1.1 POC/1086/4/3/Investiții în activități productive, Autoritatea de Audit a identificat o deficiență majoră evaluată cu caracter sistemic, respectiv pentru proiectele pentru care punctajul maxim a fost acordat la criteriul ’’scăderea ratei profitului operațional” pentru creșterea profitului operațional, iar AA a recomandat cuantificarea impactului la nivelul întregului apel de proiecte și luarea măsurilor de remediere pentru toate proiectele depuse în cadrul apelului POC/1086/4/3/Investiții în activități productive afectate de deficiența sesizată de AA. Deficiența a fost evaluată ca fiind sistemică datorită faptului că în baza informațiilor transmise de AM POC, în cadrul apelului POC/1086/4/3/Investiții în activități productive au fost semnate 530 de contracte pentru care profitul operațional a crescut în 2020 față de 2019”.

Cele două scheme de ajutor de stat pentru IMM, cunoscute drept 4.1.1 și 4.1.1. bis, în valoarea totală de aproape 420 milioane de euro, ce urma să fie decontate prin Programul Operațional Competitivitate. Specialiști consultați de G4Media susțin că valoarea neeligibilă a proiectelor este peste 200 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că acești bani ar trebui plătiți acum de bugetul de stat, în loc să fie plătiți din fonduri UE.

A doua problemă sistemică este incapacitatea de a gestiona fondurile europene din Programul Operațional Competitivitate din cauza unei reoganizări inițiate de fostul ministru Marcel Boloș.

 

Mai exact, Autoritatea de Audit arată că decizia de a înființa o nouă direcție generală a dublat actuala direcție care se ocupă de implementarea POC și care a generat migrarea în număr mare a personalului. Astfel, MIPE a ajuns în situația în care în 2023, anul final de implementare, Autoritatea de Management POC să rămână fără personal într-un număr suficient care să asigure o minimă funcționare.

Ce spune proiectul de raport al Autorității de Audit:

  • Autoritatea de Audit a constatat prin Raportul de audit de sistem nr. 201188/DV/l 8.07.2022 că la nivelul AM POC exista o capacitate administrativă insuficientă, în principal din cauza unei fluctuații de personal ridicate și a neocupării unor posturi vacante. Din verificările efectuate în prezenta misiune de audit, AA a constatat că aceste recomandări nu au fost implementate. Deși procesul de ocupare a fost finalizat prin organizarea a două concursuri, ca urmare a reorganizării MIPE la data de 03.03.2023, începând cu data de 26.05.2023 o parte din personalul AM POC a migrat la noua direcție pentru programul POCDIF (Direcția Generală Dezvoltarea Inovării și a Societății Digitalizate – AM POCIDIF), ca urmare a opțiunilor formulate de angajații respectivi.
  • Prin urmare, AA a constatat că la nivelul AM POC există în continuare o capacitate administrativă insuficientă, în principal din cauza unei fluctuații de personal ridicate. în acest context, AA consideră că riscul de neprevenire, nedetectare și necorectare a erorilor, a cheltuielilor neconforme sau nelegale este unul ridicat, iar nivelul ridicat al erorilor identificate de AA în misiunea de audit de operațiuni perioada I 2023 indică deficiențe legate de verificările de management la nivelul AM POC, aceasta având impact asupra eficienței activităților derulate, în contextul în care anvelopa bugetară alocată POC a crescut semnificativ.
  • Astfel, AA își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că lipsa de personal, generată fie de migrația acestuia, fie de neocuparea posturilor vacante, creează un risc major în efectuarea verificărilor de management până la finalizarea implementării programului operațional.

Pașii următori. Autoritatea de Audit a trimis în urmă cu o săptămână către Ministerul Fondurilor raportul preliminar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Urmează ca acum să aibă loc o procedură de discuție între cele două instituții, numită procedură de reconciliere, după care Autoritatea de Audit va decide eventualele sancțiuni.

Sursa foto: Dreamstime

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *