Florin Spătaru: Ministerul Economiei continuă să actualizeze cadrul legal de supraveghere a pieţei produselor comercializate online şi offline

online shopping, cumparaturi online, card, calculator Foto: Pexels

Ministerul Economiei continuă să actualizeze cadrul legal de supraveghere a pieţei produselor comercializate online şi offline, în conformitate cu noile norme europene, iar autorităţile naţionale vor avea de marţi toate competenţele necesare pentru supravegherea şi controlul produselor care circulă liber pe piaţa unică europeană, transmite ministrul Florin Spătaru.

„Având în vedere efectele crizei sanitare, crizei energetice, precum și această perioadă de confruntări armate de la frontierele României, stat de graniță a Uniunii Europene, este necesară stabilirea cadrului legislativ care să confere autorităților de supraveghere a pieței, dar și autorităților vamale, resursele și competențele adecvate pentru desfășurarea activității de supraveghere și control al produselor care intră pe piața Uniunii și circulă liber în cadrul acesteia. Mai mult ca oricând, există riscul ca o serie de operatori economici să promoveze pe piață produse cu grad scăzut de competitivitate care să acționeze negativ asupra sănătății și siguranței consumatorilor europeni, existând posibilitatea ca importurile de produse din state terțe, prin caracteristicile neconforme cu reglementările UE, să provoace perturbări puternice ale pieței. De aceea, era absolut necesar să promovăm un act normativ privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, în acord cu legislația europeană, care să asigure un nivel înalt de siguranță, de protecție a sănătății, a mediului și a consumatorilor”, a declarat Florin Spătaru, Ministrul Economiei.

La inițiativa Ministerului Economiei, Guvernul a aprobat în ședința din data de 31.01.2023 Ordonanța Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011.

Ordonanța are rolul de a transpune în cadrul legislativ național reglementările Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, adoptat în anul 2019 în perioada în care România a deținut Președinția rotativă a Consiliului European. Regulamentul introduce cerințe pentru supravegherea pieței produselor și în mediul online, fapt care va impune dotări suplimentare și abilități profesionale IT adecvate pentru autoritățile de supraveghere a pieței cu funcții de control. În acest sens, este necesară o alocare adecvată de fonduri și resurse pentru autoritățile de supraveghere a pieței la nivel național pentru exercitarea funcțiilor de control și punere în aplicare a legislației comunitare.

La rândul său ordonanța aduce o serie de schimbări în legislația națională, asigurând cadrului legal de supraveghere a pieței produselor comercializate  online și offline care cad sub incidența legislației armonizate la nivel comunitar și conferind competențe sporite autorităților de supraveghere a pieței. Se impune obligația ca autoritățile cu rol de supraveghere a pieței să folosească sistemul de informații și comunicare dezvoltat de Comisia Europeană, denumit ICSMS. Astfel, este facilitată cooperarea și asistența reciprocă dintre autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre ale UE.

Totodată, odată cu aprobarea ordonanței se impune elaborarea unei Strategii Naționale de Supraveghere a Pieței, care va fi revizuită o dată la patru ani și suplimentarea resurselor financiare ale autorităților de supraveghere a pieței prin redirecționarea unui procent de 30% din totalul amenzilor aplicate, în conturile autorităților de supraveghere a pieței responsabile finanțate de la bugetul de stat.

De la data aprobării ordonanței, autoritățile de supraveghere a pieței au obligația ca în termen de 30 de zile iau măsurile necesare pentru alinierea propriilor proceduri privind supravegherea pieţei la prevederile Regulamentului, iar în termen de 60 de zile elaborează strategia de supraveghere a pieței pentru domeniul lor de responsabilitate și o transmit Biroului Unic de Legătură. La rândul său Biroul Unic de Legătură elaborează Strategia Națională de Supraveghere a Pieței pe baza strategiilor întocmite de autoritățile de supraveghere a pieței pe care o supune adoptării Guvernului și o transmite Comisiei Europene și statelor membre.

Foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *