Guvernul alocă bani din Fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetelor mai multor instituții și ministere

bani, lei, finante, financiar, deficit bugetar Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetelor mai multor ministere şi instituţii, cum ar fi Ministerul Transporturilor, Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secretariatul General al Guvernului, scrie News.ro.

Executivul a suplimentat, prin hotărâre de Guvern, din Fondul de rezervă, bugetul Ministerului Transporturilor cu referire la credite de angajament şi credite bugetare, cu suma de 7.400.000 de lei,  pentru Clubul Sportiv Rapid Bucureşti.

„Având în vedere faptul că Clubul Sportiv Rapid Bucureşti nu dispune de fondurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor salariale ale sportivilor, prin prezentul act normativ se propune alocarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament in suma de 7.400.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023 pentru Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi redistribuite Clubului Sportiv Rapid Bucureşti , pentru acoperirea parţială a sumelor indisponibile la momentul actual”, prevede nota de fundamentare a acestui proiect de hotărâre de Guvern.

Executivul a suplimentat şi bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu suma de 300.000.000 de lei. Sum respectivă este acordată pentru eliminarea blocajului financiar prin imposibilitatea efectuării plăţilor către beneficiari, respectiv pentru acoperirea deficitului de finanţare existent la nivelul autorităţilor de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, potrivit notei de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guverrn.

A mai fost suplimentat bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul acesta, tot din Fondul de rezervă bugetară, pentru Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Este vorba despre suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relaţii Interetnice, cu suma de 23,6 milioane lei.

„Fondurile vor fi alocate celor 19 organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României şi membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale pentru finalizarea activităţilor şi proiectelor iniţiate până în prezent, care permit cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România să-şi dezvolte cultura, precum şi să-şi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv limba, tradiţiile şi patrimoniul cultural. Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023”, mai arată proiectul de hotărâre de Guvern.

Executivul a alocat, din Fondul de rezervă bugetară fonduri pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei.

Astfel, hotărârea prevee suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie „cu suma totală de 767.000 mii lei, din care la capitolul 61.01 ”Ordine publică şi siguranţă naţională, titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma de 639.000 mii lei şi la titlul 59 ”Alte cheltuieli” cu suma de 128.000 mii lei, reprezentând dobânzi legale moratorii şi/sau penalizatoare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023”.

Suma respectivă este destinată achitării drepturilor de natură salarială stabilite prin titluri executorii în favoarea personalului din Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din cadrul celorlalte instanţe judecătoreşti, pentru care termenele eşalonate de plată se împlinesc în anul 2023, precum şi a accesoriilor aferente acestor drepturi, calculate potrivit legii, mai arată sursa citată.

Proiectul de htorâre mai „aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, la capitolul 61.01 ,,Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, cu suma de 333.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare”. Suma este destinată exclusiv plăţii drepturilor salariale restante în anul 2023, aflate în tranşa a cincea de plată, pentru personalul Ministerului Public pentru care procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are calitatea de ordonator principal de credite.

Proiectul aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2023, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 27.300 mii lei credite de angajament şi credite bugetare şi titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 8.700 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

De asemenea, hotărârea aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2023, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 12.370 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice.

„Sumele sunt destinate achitării diferenţelor de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din Ministerul Justiţiei – aparat propriu şi instituţiile subordonate/aflate în coordonare, pentru care termenele eşalonate de plată se împlinesc în anul 2023, potrivit art. 39 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 1 alin. (1) lit. e), alin. (2) – (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, actualizate cu indicele de inflaţie, precum şi pentru plata dobânzilor legale moratorii şi/sau penalizatoare aferente acestor drepturi, calculate potrivit legii”, mai prevede sursa menţionată.

Totodată, Executivul a a probat memorandumul cu tema: „Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate pe luna decembrie 2023 precum şi a limitelor de plăţi pentru luna decembrie şi aprobarea încheierii de angajamente legale pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *