BREAKING Guvernul reglementează parțial piața de energie electrică până în 2025. Producătorii, obligați să vândă energie electrică la un preț reglementat de 450 lei/MWh/ Va exista un achizitor unic, OPCOM, care le va vinde furnizorilor tot cu 450 lei/MWh

contor, energie electrica, curent

Guvernul va institui până în anul 2025 un mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, prin care obligă producătorii de energie electrică să vândă la prețul reglementat de 450 lei/MWh. Un achizitor unic, adică operatorul pieței centralizate de electricitate (OPCOM), va vinde apoi energia către furnizori tot cu prețul de 450 lei/MWh, prevede un proiect de ordonanță de urgență care va fi discutat în ședința Executivului de vineri.

Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică va fi instituit pe perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025.

Astfel, pe durata utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale OPCOM va avea calitatea de achizitor unic pe piața de energie electrică. Prețul plătit de achizitorul unic, adică OPCOM, producătorilor de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh.

OPCOM va cumpăra energia electrică de la producători și va vinde energia electrică achiziționată furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia. OPCOM va vinde cantitățile de energie electrică cu prețul de 450 lei/MWh.

Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică se va aplica producătorilor ale căror capacităţi de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, adică inclusiv producătorilor mici.

Mecanismul nu se va aplica însă producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, precum: a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW; b) energie eoliană; c) energie solară; d) energie geotermală; e) biomasă; f) biolichide; g) biogaz; h) gaz de fermentare a deșeurilor; i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate. Mecanismul nu se va aplica nici capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, și nici producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.

Citește AICI proiectul de ordonanță și AICI nota de fundamentare.

Cum va funcționa mecanismul

Producătorii de energie electrică vor fi obligați să transmită la Transelectrica și OPCOM, până la data de 24 noiembrie a anului anterior anului de aplicare, situația privind:
a) prognoza cantității de energie electrică ce va fi livrată în sistem în anul de aplicare;
b) în cazul producătorilor care contractează servicii de echilibrare, cantitatea de energie electrică prognozată necesară pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate;
c) cantitatea de energie electrică din producția anului de aplicare care a fost deja contractată la vânzare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
d) cantitatea de energie electrică disponibilă pentru anul de aplicare, defalcată pe luni, rezultată din diferența între prognoza cantității de energia electrică ce va fi livrată și cantitatea de energie electrică aferentă asigurării serviciilor de echilibrare, precum și cantitatea de energia electrică contractată deja la vânzare.

Transelectrica va centraliza și analiza cantitățile prognozate transmise de producătorii de energie electrică și le va compara cu prognozele realizate de Transelectrica în baza datelor statistice pe care le deține, în termen de 7 zile de la primirea acestora.

În cazul în care, din comparația prognozelor cantităților de energie electrică ce vor fi livrate în anul de aplicare și a cantităților de energie electrică necesare pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate, transmise de producători cu prognozele determinate de Transelectrica rezultă diferențe mai mari de 3%, Transelectrica solicită clarificări producătorului. Producătorul este obligat să transmită în termen de 3 zile la Transelectrica documente justificative pentru diferenţele prognozate sau valorile corectate ale prognozelor, după caz.

ANRE va verifica valorile de producție prognozate transmise de Transelectrica și transmite la OPCOM prognoza cantităților de energie electrică disponibile a fi contractate, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, pentru anul de aplicare, defalcate pe luni, până la data de 16 decembrie a anului anterior anului de aplicare. ANRE poate solicita Transelectrica și/sau producătorilor refacerea prognozelor sau a calculelor, caz în care aceștia au obligația să le retransmită la ANRE în termen de 2 zile de la data solicitării.

Producătorii vor determina și vor transmite lunar la OPCOM pe proprie răspundere prognozele cantităților suplimentare cantităților contractate până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii de livrare.

Operatorii economici care cumpără energie electrică au obligația de a transmite la OPCOM prognoze de consum anuale, precum și cantitățile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, defalcate lunar, până la data de 10 decembrie a anului anterior anului de aplicare.

OPCOM va centraliza prognozele de consum și cantitățile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare și le transmite ANRE în termen de 2 zile lucrătoare. ANRE verifică prognozele de consum pe baza datelor statistice disponibile din anul anterior.

ANRE verifică prognozele de consum pe baza datelor statistice disponibile 6 din anul anterior. În cazul în care, din comparația prognozelor de consum cu datele statistice, rezultă diferențe mai mari de 3%, ANRE solicită clarificări operatorilor economici respectivi. Aceștia sunt obligați să transmită, în termen de 3 zile, documente justificative pentru diferența prognozată sau valoarea corectată a prognozei, după caz.

OPCOM va organiza o procedură de achiziție anuală, precum și câte o procedură de achiziție suplimentară, în fiecare lună, pentru cantitățile de energie electrică care se livrează în luna următoare. Calendarul este stabilit de OPCOM și publicat pe pagina proprie de internet.

ANRE validează prognozele de consum și transmite către OPCOM, până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare, următoarele date: a) în cazul operatorului de transport și de sistem energie electrică și a operatorilor de distribuție energie electrică, 75% din prognozele de consum validate, diminuate cu cantitățile din contractele de achiziție energie electrică deja încheiate, b) În cazul celorlalți furnizorilor și distribuitorilor, 80% din prognozele de consum validate, diminuate cu cantitățile din contractele de achiziție energie electrică deja încheiate.

″OPCOM însumează cantitățile de energie electrică prevăzute pentru consum, respectiv pentru producție, din care ia în considerare, pentru procedura de achiziție anuală, un procent de 50% din cantitățile de energie electrică însumate. Cantitățile de energie electrică obținute sunt comparate în vederea acoperirii consumului de energie electrică. În cazul în care cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mică decât cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, după cum urmează: i) pentru operatorul de transport și de sistem energie electrică și operatorii de distribuție energie electrică se va asigura întregul consum conform prognozelor; ii) pentru restul operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) (furnizorii – n.r.) se reduce proporțional, după scăderea cantității de energie electrică prevăzută la lit. i). În cazul în care cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mare decât cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce proporțional cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă″, stipulează proiectul de OUG.

Mecanismul lunar de achiziție centralizată se va derula în mod similar.

Operatorii economici care cumpără energie electrică vor determina și transmite la OPCOM prognozele lunare ale cantităților suplimentare cantităților contractate pentru consum, până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii în care va avea loc consumul.

Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, OPCOM are dreptul să perceapă participanţilor la piaţă tarife/comisioane la nivelul costurilor înregistrate prin organizarea mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică.

Amenzile pentru cei care nu respectă obligațiile aferente mecanismului de achiziție centralizată se vor sancționa de către ANRE cu amendă contravențională de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.

Sursa foto: Parlamentul European

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *