INS a revizuit în sus datele privind creșterea economică a României: PIB-ul a crescut în trimestrul I cu 0,7% față de precedentele trei luni / Luna trecută, procentul estimat era de 0,4%

calcule economie grafic Foto: Pexels

PIB-ul României a crescut în trimestrul I cu 0,7% față de precedentele trei luni, arată al doilea set de date provizorii, publicat azi de Institutul Național de Statistică. În iunie, primul set de date provizorii arăta că majorarea de la un trimestrul la altul a fost de 0,4%.

Conform comunicatului de azi, faţă de acelaşi trimestru din anul 2023, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,5% pe seria brută şi de 2,2% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2024, fiind înregistrate modificări faţă de varianta publicată în 7 iunie 2024.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 424,634 miliarde de lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2023 şi cu 2,2% faţă de trimestrul I 2023. În comunicatul anterior, majorarea era de 0,4% faţă de trimestrul IV 2023 și de 1,8% față de trimestrul I 2023.

Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor:

Sursa: INS

Serie brută

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 348,870 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul I 2023.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a crescut cu +0,4 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,5 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

– Agricultura, silvicultura şi pescuitul nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a scăzut față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 102,1% la 102,0%);

– Industria a înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 98,9% la 99,2%);

– Construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale (de la 97,6% la 97,7%);

– Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, de la -0,4% la +0,1% între cele două estimări, ca urmare a majorării volumului de activitate cu +2,1 puncte procentuale (de la 98,3% la 100,4%);

– Informațiile și comunicațiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 102,0% la 101,9%);

– Intermedierile financiare şi asigurările de la -0,1% la 0,0%, între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (98,4%);

– Tranzacțiile imobiliare nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,6%); – Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale (de la 96,7% la 96,8%);

– Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, de la +0,1% la 0,0%, iar volumul de activitate a scăzut cu -0,7 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 100,9% la 100,2%);

– Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au suferit modificări privind contribuția la creșterea PIB (+0,2%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (107,0% );

Volumul impozitelor nete pe produs a crescut cu 0,2 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 106,0% la 106,2%

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferențe semnificative ale contribuției la modificarea PIB între cele două estimări, au înregistrat:

– Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei de la +2,2% la +2,5%, ca urmare a creşterii volumului său cu +0,5 puncte procentuale de la 103,3% la 103,8%;

– Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,3% la 0,0%, ca urmare a diminuării volumului său cu -3,8 puncte procentuale de la 103,9% la 100,1%;

– Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,4 la -0,8%, ca urmare a scăderii volumului său cu -11,9 puncte procentuale de la 104,0% la 92,1%;

Foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *