Legea offshore riscă să fie neconstituțională

sonda offshore sursa ExxonMobil

Proiectul de modificare a legii offshore, menit să deblocheze investițiile pentru extragerea gazelor de la Marea Neagră, asumat de înșiși liderii coaliției de guvernare din România, riscă să fie neconstituțional, atrage atenția Consiliul Legislativ, care a acordat un aviz favorabil inițiativei legislative, dar cu numeroase observații.

Consiliul Legislativ atrage atenția, în primul rând, asupra problemelor de constituționalitate ale proiectului de lege, din cauza faptului că inițiativa introduce prevederi retroactive.

„6. La pct.3, în ceea ce privește textul preconizat pentru art.18, semnalăm că, prin expresia „Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și/sau onshore de adâncime aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022 li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevențe și regimul fiscal specific aplicabil activităților de exploatare, dezvoltare, exploatare și abandonare, existente la data de 1 ianuarie 2023”, norma dobândește caracter de retroactivitate, prin aceasta aducându- se atingere dispozițiilor art.15 alin.(2) din Constituția României, republicată”, arată Consiliul Legislativ

Totodată, instituția semnalează că, în actuala formulare, chiar și după o eventuală modificare a datei de 1 ianuarie 2022, norma redată nu este suficient de clară, putând genera dificultăți în aplicare.

Este criticată și prevederea potrivit căreia „În vederea protejării siguranței energetice a României, contractele bilaterale de tranzacționare a cantităților de gaze exploatate din perimetrele reglementate de prezenta lege vor fi notificate spre avizare Autorității Naționale de Reglementare a Energiei”, care mai arată că „Statul Român prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – ANRSPS va avea drept de preemțiune pentru achiziționarea cantităților de gaze ce urmează a fi tranzacționate, în condițiile contractuale negociate de către cei doi operatori economici”.

Consiliul Legislativ susține că expresia „în condițiile contractuale negociate de către cei doi operatori economici” nu este suficient de clară, prin textul acestui alineat inițiatorii vizând instituirea unui drept de preempțiune în favoarea statului român. Ca urmare, este necesară reformularea textului propus.

Consiliul critică și formularea conform căreia „Agenția Națională pentru Resurse Minerale și titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiționale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere reglementate de prezenta lege, aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022, pentru a reflecta la nivel contractual” principalele modificări la lege, în principal pe cele de natură fiscală.

„13. La pct.10, cu privire la modificarea preconizată pentru art.34 din actul normativ de bază, se impune revederea și reanalizarea normei propuse, având în vedere că aceasta lasă la latitudinea părților contractante, respectiv Agenția Națională pentru Resurse Minerale și titularii de acorduri petroliere, să semneze sau nu acte adiționale la contractele în derulare, în vederea conformării cu dispozițiile art. 18- 21, modificate prin prezenta propunere, ceea ce ar putea conduce la diferențe de tratament contractual între titularii de acorduri petroliere.
în plus față de cele arătate supra, este de analizat dacă acordurile petroliere în derulare la data invocată, fiind contracte guvernate de legea română, ar trebui considerate ca fiind modificate de jure, în lumina existenței unor prevederi normative imperative, tară să fie necesară încheierea unor acte adiționale”, arată instituția.

Coaliția de guvernare a depus în aprilie proiectul de modificare a legii offshore, pentru deblocarea investițiilor la Marea Neagră. Investitorii vor împărți veniturile cu statul în proporție de 40-60% (36-64%, cu toate taxele), ei vor plăti un impozit suplimentar în cazul în care prețul gazelor crește, dar doar când trece de pragul 85 lei/MWh, față de pragul de 45 lei/MWh prevăzut inițial, iar condițiile actuale vor rămâne nemodificate pe toată durata exploatării, conform documentului obținut de Economedia. În plus, noul proiect reglementează și exploatările onshore.

Foto: Sondă offshore / ExxonMobil

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.