Măsuri pentru reducerea facturilor la energie. Cum se vor aplica plafonarea prețurilor și compensarea facturilor / Lista măsurilor adoptate de Parlament

Energie electrica curent

Parlamentul a adoptat miercuri mai multe măsuri pentru reducerea facturilor la energie în această iarnă, printre care plafonarea prețurilor pentru consumatorii casnici și alți consumatori, compensarea facturilor și o serie de scutiri de taxe pentru unii consumatori. Iată lista măsurilor adoptate, care mai așteaptă doar promulgarea din partea președintelui Klaus Iohannis. Măsurile ar trebui să se aplice de la 1 noiembrie.

O serie de măsuri au fost introduse acum de Parlament, ele neregăsindu-se în varianta inițială a legii adoptate de Guvern. Printre acestea se numără plafonarea prețurilor și scutirea de taxe.

Iată o sinteză a măsurilor.

Compensarea facturilor pentru clienți casnici – energie electrică

Clienții casnici vor beneficia în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 de o compensație unitară în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice.

Limita maximă a consumului, pentru a putea fi acordată compensația, este de 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare. Se acceptă o abatere a consumului în favoarea beneficiarului compensației de maximum 10%.

Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

Pentru a beneficia de compensație, consumul de energie electrică al clienţilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi.

Exemplu de calcul al compensației acordate:

Exemplul 1

Emitere factură în data de 25.11.2021
Perioada de facturare 25.10 – 24.11.2021
Valoare unitară a compensației 0.291 lei/kWh

Cazul 1 
Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWh
Perioada de aplicare a compensației este 01 – 24.11.2021 (24 de zile)
Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh.
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6.12 kWh/zi x 24 de zile = 146.88 kWh (unde 6.12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/31 de zile)
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția este îndeplinită: 24 kWh < 146.88 kWh < 262.08 kWh
Valoare maximă a compensației acordate 146.88 kWh x 0.291 lei/kWh = 42.74 lei
Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0.68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

Cazul 2
Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kWh
Perioada de aplicare a compensației este 01– 24.11.2021 (24 de zile)
Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 zile = 24 kWh.
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 11.29 kWh/zi x 24 de zile = 270.96 kWh (unde 11.29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/31 de zile)
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția nu este îndeplinită: 24 kWh < 270.96 kWh > 262.08 kWh
Valoare compensație acordată = 0 lei

Exemplul 2
Emitere factură în data de 20.02.2022
Perioada de facturare 10.01 – 19.02.2022
Valoarea unitară a compensației 0.291 lei/kWh

Cazul 1
Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh
Perioada de aplicare a compensației este 10.01 – 19.02.2022 (41 de zile)
Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 zile = 41 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 5.37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5.37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)
Se verifică condiția: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447.72 kWh
Valoare maximă a compensației acordate 220 kWh x 0.291 lei/kWh = 64.02 lei
Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0.68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

Cazul 2
Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh
Perioada de aplicare a compensației este 10.01– 19.02.2022 (41 de zile)
Consum de referință: 10.92 kWh/zi x 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 zile = 41 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 12.19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12.19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447.72 kWh
Valoare compensație acordată = 0 lei

Compensarea facturilor pentru clienți casnici – gaze naturale 

Clienții casnici vor beneficia în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 de o compensație unitară în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar.

Limita maximă a consumului, pentru a putea fi acordată compensația, este echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale la un factor de
conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranșe lunare. Se acceptă o abatere a consumului în favoarea beneficiarului compensației de maximum 10%.

Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul schemei de compensare. În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință.

Pentru a beneficia de compensație, consumul de gaze naturale al clienţilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 7 kWh pe zi.

Exemplu de calcul al compensației acordate:

Exemplul 1
Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh
Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.
Valoarea compensației determinată ca procent de 33% este 145 lei/MWh x 33% = 47.85 lei/MWh
Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47.85 lei/MWh = 97.15 lei/MWh
Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale – Preț de referință este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh

Exemplul 2
Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh
Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh
Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 33% este 225 lei/MWh x 33% = 74.25 lei/MWh
Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74.25 lei/MWh = 150.75 lei/MWh
Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea compensației este cea determinată procentual.

Compensarea facturilor – pentru consumatori vulnerabili

Consumatorii vulnerabili vor putea să beneficieze și de compensarea facturilor la energie, pe lângă ajutorul de încălzire și suplimentul de energie pe care le pot primi prin legea consumatorului vulnerabil.

Astfel, pentru clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, în situația în care compensarea prevăzută de lege este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili beneficiază de compensaţia calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum.

Compensarea facturilor – pentru locuitorii de la bloc cu încălzire centralizată

Schema de compensare se aplică şi în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale şi care au un singur punct de consum care deserveşte spaţiile locative din condominiu.

Schema de sprijin se aplică în facturile emise asociației de proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului.

Pentru calculul compensației, în cazul condominiilor, consumul zilnic de referință se determină ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut în anexă şi numărul de spaţii locative care fac parte din condominiu.

Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administraţiei condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la
furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total şi consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului.

Măsuri pentru IMM, microîntreprinderi, PFA

Legea de compensare a facturilor vine și cu măsuri pentru întreprinderi mici și mijlocii, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.

Mai precis, aceștia vor fi exceptați, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi accizei.

În cazul gazelor naturale, acești clienți vor fi exceptați de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

Plafonarea prețurilor

Preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, pentru următorii clienți finali: clienţi casnici, spitale publice și private, organizaţii neguvernamentale, precum și unitățile de cult și furnizori publici şi privaţi de servicii sociale.

Prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh.

Prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

Plafoanele prevăzute reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse: a) pentru energie electrică – componenta de preţ a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA; b) pentru gaze naturale – preţul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

Subvenții pentru primării

Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților administrativ teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh.

Taxarea veniturilor suplimentare din creșterea prețului

Venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre preţul mediu lunar de vânzare al energiei electrice şi preţul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.

De la aceste prevederi sunt exceptați producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *