MIPE: Termenul limită pentru depunerea depunerea ofertelor pentru achiziţia serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale, prelungit până pe 30 septembrie

Redacția sept. 13, 2022 0 comentarii
turism romania sibiu

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) anunță că termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru achiziţia serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale în cadrul programului „România atractivă” a fost prelungit până la 30 septembrie, scrie Agerpres.

„Termenul limită până la care prestatorii interesaţi pot să depună oferte a fost prelungit până la 30 septembrie, de la 21 septembrie, termenul iniţial. De asemenea, perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta a fost prelungită până la 30 martie 2023, de la 21 martie 2023″, potrivit ministerului.

MIPE a lansat procedura de achiziţie publică deschisă pentru achiziţia serviciilor de promovare a 12 rute turistice finanţate prin PNRR în data de 16 august prin publicarea anunţului de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Contractul de servicii de promovare a 12 rute turistice/culturale în cadrul programului „România atractivă” se va încheia între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar şi prestatorul desemnat câştigător în urma procedurii de achiziţie.

Pentru promovarea celor 12 rute turistice/culturale se va încheia un singur contract pentru toate obiectivele de la nivel naţional, prin desfăşurarea unei proceduri de achiziţie publică deschisă a serviciilor de digitalizare a valorilor aferente fiecăreia dintre cele 12 rute cultural/turistice, marcare şi semnalizare a rutei/obiectivelor incluse în cadrul fiecărei rute turistice/ culturale, creare a unei oferte culturale integrate şi promovare a rutelor atât online, cât şi offline la nivel naţional şi internaţional.

Valoarea estimată a lucrărilor/serviciilor/produselor care urmează să fie achiziţionate de pe piaţă pentru cele 12 rute turistice/culturale şi care reprezintă, ca atare, obiectul contractului de achiziţie este de 10,05 milioane de euro, iar durata de finalizare a contractului de servicii este de 45 de luni.

Investiţia în promovarea celor 12 rute turistice/culturale este inclusă Componenta 11 – Turism şi Cultură a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Obiectivul acestei investiţii este de a creşte atractivitatea destinaţiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice din România şi crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *