Românii, mai interesați de cultură în 2023: Au crescut numărul de utilizatori de biblioteci, vizitatorii la muzee și publicul de spectacole

carte, cărți, literatură, bibliotecă Sursa foto: Pixabay

Bibliotecile au eliberat 19,2 milioane volume către 2,4 milioane utilizatori activi, cu 0,6 milioane volume şi cu 57 mii utilizatori activi mai mult față de anul 2022, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. De asemenea, numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice a fost de 19,1 milioane persoane, cu 3,1 milioane persoane mai mult față de anul 2022.  Instituţiile şi companiile de spectacole și concerte au susţinut 24.100 de reprezentaţii în țară, urmărite de 6,1 milioane spectatori, cu 2.600 reprezentații și cu 1,9 milioane spectatori mai mult față de anul 2022.

Reţeaua bibliotecilor care a funcţionat în anul 2023 a fost formată dintr-un număr de 8263 biblioteci (unităţi administrative), mai puțin cu 109 unități față de anul 2022. Bibliotecile au dispus, în anul 2023, de circa 153 milioane volume. În mediul urban au funcţionat 3259 biblioteci, cu un fond de carte de 120 milioane volume, iar în mediul rural, deşi numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel din mediul urban (5004 biblioteci), fondul de carte a fost mult mai mic, de 33 milioane volume. Numărul utilizatorilor activi a fost de 2,4 milioane persoane, distribuţia acestora evidențiind o preponderență a utilizării bibliotecilor școlare (53,3%) și a celor publice (34,8%).

Numărul volumelor eliberate diferiților utilizatori a fost, în anul 2023, de 19,2 milioane volume, în creștere cu 0,6 milioane volume față de anul 2022, un utilizator activ împrumutând, în medie, 8 volume/an. Accesibilă publicului larg din toate zonele ţării, reţeaua de biblioteci publice, formată din 1853 biblioteci (unități administrative), a pus la dispoziția publicului circa 42 milioane volume de cărți și periodice tipărite. Raportat la numărul de locuitori1, în anul 2023, la o bibliotecă publică au revenit, în medie, 10,3 mii locuitori, unui locuitor revenindu-i, în medie, 2,2 volume din colecțiile bibliotecilor publice. Un utilizator activ a împrumutat de la bibliotecile publice, în medie, 11,5 volume.

Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile şcolare) a fost format, la sfârşitul anului 2023, din 9240 persoane, 90,8% din acesta fiind personal de specialitate.

A crescut și activitatea muzeelor 

Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice2 a cuprins, în anul 2023, un număr de 464 unităţi de bază (în creștere cu 18 unități față de anul 2022), care au pus la dispoziția publicului 33,5 milioane bunuri culturale şi naturale (în creștere cu 713 mii bunuri culturale față de anul 2022). Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale, înregistrat în anul 2023, a fost de 19,1 milioane persoane, în creștere față de anul 2022 cu 3,1 milioane de persoane.

Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile şcolare) a fost format, la sfârşitul anului 2023, din 9240 persoane, 90,8% din acesta fiind personal de specialitate. • Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice2 a cuprins, în anul 2023, un număr de 464 unităţi de bază (în creștere cu 18 unități față de anul 2022), care au pus la dispoziția publicului 33,5 milioane bunuri culturale şi naturale (în creștere cu 713 mii bunuri culturale față de anul 2022). Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale, înregistrat în anul 2023, a fost de 19,1 milioane persoane, în creștere față de anul 2022 cu 3,1 milioane de persoane.

Numărul vizitatorilor care au participat la „Noaptea Muzeelor” a crescut de la 481 mii persoane în anul 2022, la 596 mii persoane în anul 2023. Numărul personalului care a deservit rețeaua unităților muzeale2 în anul 2023 a fost de 7364 persoane, mai mult de jumătate din acesta fiind personal de specialitate. • Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte Reţeaua instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a cuprins, în anul 2023, un număr de 175 unităţi de bază, în creștere cu 3 unități față de anul 2022.

Instituțiile şi companiile de spectacole și concerte au susţinut, în anul 2023, un număr de 24,1 mii reprezentaţii în țară, urmărite de 6,1 milioane spectatori. Personalul existent la sfârșitul anului 2023 în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a fost de 13199 persoane, dintre acestea 58,6% aveau funcții artistice de specialitate.

Activitatea editurilor de ziare și reviste

În anul 2023 au funcţionat 525 unităţi cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, în creștere cu 14 unități față de anul 2022. Cele 300 edituri în care s-au editat ziare cotidiene și necotidiene au publicat un număr de 240 titluri tipărite și 289 titluri online. Numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate în anul 2023, a fost de 1305 titluri tipărite și 562 titluri online. Personalul editurilor de ziare și reviste a fost, la sfârșitul anului 2023, de 3209 persoane, 74,4% fiind personal de specialitate.

Producția de filme, activitatea cinematografică, de radiodifuziune și televiziune Producția națională de filme pentru marele ecran, în anul 2023, a cuprins 49 de filme, 33 filme de lung metraj și 16 filme de scurt metraj. Rețeaua cinematografică3 a cuprins 103 unități cinematografice, care au dispus de 462 săli de cinema cu un total de 81,3 mii locuri. În anul 2023 au fost distribuite în cinematografe 1590 filme, vizionate de 13,0 milioane spectatori (față de 11,2 milioane spectatori în anul 2022). În anul 2023, programul de emisie al stațiilor de televiziune publice4 a fost de 61,3 mii oreprogram emisie, iar cel al stațiilor de radio publice5 de 168,9 mii ore-program. În anul 2023, au funcționat 310 posturi de televiziune private și 599 de posturi de radio private.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *