Sindicaliștii Tarom amenință că din 1 decembrie nu vor mai ridica niciun avion de la sol dacă nu va fi exceptată compania de la legea privind măsurile fiscal-bugetare

tarom Sursa foto: Facebook/Tarom

Membrii Sindicatului Unit TAROM (SUT) atenţionează că, începând cu data de 1 decembrie, nu vor mai ridica niciun avion de la sol, dacă nu va fi exceptată compania de la prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit unui comunicat al sindicatului, citat de Agerpres.

„În situaţia în care TAROM nu va fi exceptată de la prevederile acestei Legi a “ruşinii naţionale” iar alte companii cu capital majoritar de stat, dar care nu lucrează neapărat într-o piaţă concurenţială vor fi exceptate, noi, membrii Sindicatului Unit TAROM (SUT), începând cu 1 decembrie 2023, piloţi, însoţitori de bord, mecanici de aviaţie, personal operativ de sol nu vom mai ridica niciun avion de la sol”, se menţionează într-un comunicat al sindicatului.

În urma apariţiei „legii austerităţii”, Sindicatul Unit TAROM a depus un Memorandum la Guvern şi la ministerul Transporturilor de exceptare a companiei de la prevederile acesteia.

Constatăm din presă, cu nesurprindere, că încă o dată domnul Grindeanu, ministru al Transporturilor, prin discutarea în Guvern a unui Memorandum de exceptare de la prevederile acestei legi a CFR Călători, CFR Marfă şi a Metrorex, a uitat de compania de aviaţie TAROM. Dorim să-l întrebăm şi pe această cale, că pe cea sindicală specificată de Legea 367/2022 nu doreşte să discute cu noi, de ce discriminează iar angajaţii companiei TAROM? Activitatea din aviaţie nu este interesantă pentru dumneavoastră domnule ministru?”, arată sindicaliştii.

Ei subliniază că au semnalat în Memorandum că prevederile Legii ar urma să instituie condiţii restrictive pentru TAROM, de natură să pună compania în inferioritate concurenţială, deoarece vor conduce la crearea unui cadru de funcţionare necompetitiv în raport cu operatorii privaţi din domeniu, într-un mediu concurenţial acerb şi complet liberalizat în ceea ce priveşte accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian şi politicile tarifare. De asemenea, vor determina limitarea dezvoltării şi adâncirea unui deficit, deja existent, de personal specializat în cadrul companiei, împiedicând angajarea sau menţinerea personalului înalt specializat prin pachete salariale atractive în raport cu oferta din piaţa muncii şi gestionarea flexibilă a bugetului de salarii, în funcţie de necesităţile de operare, dar şi de fluctuaţiile manifestate pe piaţa muncii din domeniul aviaţiei comerciale.

„Ţinând cont că TAROM este o întreprindere publică finanţată integral din venituri proprii, care acţionează într-o piaţă concurenţială, în permanentă schimbare, restricţiile impuse prin prevederile Legii, care pot fi explicabile în cazul unor întreprinderi publice care acţionează într-o piaţă neconcurenţială, în mod evident, în cazul TAROM vor împiedica derularea eficientă a activităţilor economice.TAROM nu va putea deveni profitabilă în aceste condiţii concurenţiale, în care operatorii aerieni privaţi concurenţi, români sau străini, nu trebuie să facă faţă unor condiţii restrictive în gestionarea resurselor umane, materiale şi tehnice, astfel că se impune exceptarea Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A. de la aplicarea prevederilor prin care operatorul aerian naţional va fi pus în dezavantaj concurenţial, ca urmare a imposibilităţii de a asigura un regim de normalitate în vederea soluţionării operative a cerinţelor pieţei”, susţin sindicaliştii.

Aceştia mai atrag atenţia că, în cazul punerii în aplicare a Legii, TAROM ar fi în imposibilitatea de a respecta drepturile prevăzute în favoarea salariaţilor săi de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronavigant sau de Legea nr. 95/2008 Statutul personalului nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România. Potrivit art. 6 din Statutul personalului aeronavigant, activitatea personalului aeronautic civil navigant profesionist se desfăşoară în condiţii speciale de muncă. Totodată la art. 17 din acest Statut se prevede că: “Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizaţii de zbor, sporuri şi alte adaosuri, precum şi drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, condiţii de cazare, alimentaţie de întărire şi protecţie a organismului, asigurare de sănătate, asigurare de viaţă, asigurare de accidente pe durata executării misiunilor de zbor şi alte drepturi specifice se acordă de către angajator, diferenţiat, pe categorii de personal, în funcţie de: calificările şi licenţele deţinute, activităţile şi misiunile executate, condiţiile de muncă specifice, nivelul de pregătire profesională, funcţia deţinută la bordul aeronavei civile, responsabilităţile acordate şi riscul asumat”.

De asemenea, potrivit art. 42 din acelaşi Statut, personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă beneficiază, printre altele, de următoarele drepturi: salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele colective şi/sau individuale de muncă pentru societăţile comerciale şi prin grile de salarizare pentru unităţile bugetare, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, licenţa de zbor, calificările obţinute, funcţia deţinută la bordul aeronavei civile, complexitatea activităţii desfăşurate, responsabilităţile acordate şi riscul asumat; sporuri specifice activităţii de zbor, datorate condiţiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice şi nervoase, stresului, zgomotului intens şi de lungă durată, pericolului, nocivităţilor, radiaţiilor şi radiaţiilor cosmice, substanţelor chimice toxice, acceleraţiilor şi vibraţiilor, după cum urmează: spor de aviaţie; spor pentru condiţii speciale de muncă; spor pentru condiţii deosebite de muncă; spor pentru condiţii grele de muncă; spor de periculozitate; spor de radiaţii şi radiaţii cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de condiţii nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înălţime; spor de tratamente aviochimice; spor de acrobaţie. Aceste sporuri se aplică diferenţiat, în funcţie de specificul activităţii de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, şi pot fi incluse în salariul de bază sau aşa cum va fi convenit în contractele colective şi/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul.

Totodată, beneficiază de spor de vechime în muncă stabilit conform legii şi indemnizaţie orară de zbor sau indemnizaţie pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe funcţii îndeplinite la bordul aeronavei şi pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective şi/sau individuale de muncă pentru societăţile comerciale şi prin grile de salarizare pentru unităţile bugetare.

„Ori, aplicarea Legii ar pune TAROM în imposibilitatea de a asigura personalului aeronavigant remuneraţia corespunzătoare activităţii de zbor conform Statutului personalului aeronavigant. De asemenea, nu s-ar mai putea aplica prevederile Legii 95/2008 Statutul personalului nenavigant tehnic din aviaţia civilă în toate aspectele legii, inclusiv acordarea celor 18 salarii compensatorii la ieşirea la pensie, ducând la migrarea personalului tehnic din TAROM, personal puternic calificat şi certificat, către companiile concurente. Astfel, limitarea, în baza art. XXXVII alin. (6) din Lege, a remuneraţiei personalului aeronavigant prin raportare la remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie sau, după caz, a personalului din conducerea executivă ar duce la imposibilitatea TAROM de a respecta drepturile prevăzute de lege pentru personalul aeronavigant, ducând atât la încălcarea dreptului acestora la muncă, cât şi la afectarea siguranţei zborului”, semnalează reprezentanţii SUT.

Potrivit acestora, drepturile personalului TAROM sunt prevăzute atât de legislaţia specifică activităţii aeronautice, cât şi de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate iar angajatorul nu poate modifica unilateral contractele individuale de muncă încheiate cu salariaţii. Astfel, aplicarea prevederilor Legii ar pune Compania în situaţia de a încălca atât Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, cât şi contractele individuale de muncă ale salariaţilor, cu consecinţa previzibilă a iniţierii de către salariaţi a conflictelor individuale de muncă în scopul asigurării respectării drepturilor ce li se cuvin, dar şi a conflictului colectiv de muncă, ce poate ajunge până la grevă, determinând imposibilitatea TAROM de a-şi exercita activitatea.

Totodată, consecinţa indirectă a aplicării prevederilor Legii va fi reprezentată de încălcarea dreptului salariaţilor la negocieri colective.

„Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis încă din luna iulie o Notificare de declanşare a Conflictului Colectiv de Muncă înregistrată SG cu nr. 3216/14.07.2023, notificare la care se vor mai adăuga încă alte multe nerespectări ale CCM în vigoare”, punctează sindicaliştii.

Sursa foto: Facebook/Tarom

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *