Veniturile medii ale unei gospodării din România au ajuns în primul trimestru la 8049 de lei, în creștere cu 15% față de 2023. Cheltuielile au crescut cu un procent similar

calcule buget Foto: Pixabay

Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul I 2024, în termeni nominali, de 8049 lei pe o gospodărie, reprezentând 3210 lei pe o persoană, în creștere cu 7,3% pe o gospodărie, respectiv cu 7,0% pe o persoană, faţă de trimestrul IV 2023, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,3%, iar cele pe o persoană cu 14,8%.  Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost, în trimestrul I 2024, de 6843 lei pe o gospodărie și au reprezentat 85,0% din veniturile totale, în creștere cu 329 lei pe o gospodărie față de trimestrul IV 2023. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 14,6%, iar cele pe o persoană cu 14,0%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul I 2024, de 7473 lei lunar pe o gospodărie (2981 lei pe o persoană) în creştere cu 7,4% faţă de trimestrul IV 2023, iar veniturile în natură de 576 lei lunar pe o gospodărie (230 lei pe o persoană), în creștere cu 5,2% faţă de trimestrul IV 2023. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 5539 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere faţă de trimestrul IV 2023 cu 2,0 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1558 lei lunar pe o gospodărie (19,3% în trimestrul I 2024, respectiv, 20,4% în trimestrul IV 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7,2% în trimestrul I 2024, respectiv, 7,3% în trimestrul IV 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,3% în trimestrul I 2024, respectiv, 1,6% în trimestrul IV 2023) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,9% în trimestrul I 2024, respectiv, 5,7% în trimestrul IV 2023).

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul I 2024 a fost de 8993 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3830 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul I 2024, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 75,1%, mai mare cu 17,6 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,8%, mai mare cu 3,8 puncte procentuale față de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,4% în mediul rural, de 3,0 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul I 2024, de 6370 lei pe o gospodărie (2541 lei pe o persoană), mai mari cu 4,7% față de trimestrul IV 2023. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2024, a fost, în medie, de 474 lei lunar pe o gospodărie (189 lei pe o persoană), în creștere cu 10,7% față de trimestrul IV 2023.

În trimestrul I 2024, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4099 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2323 lei pe o gospodărie (33,9%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 154 lei pe o gospodărie (2,3%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 7572 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3224 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 37,4% în cheltuielile totale, cu 9,6 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 12,9% în cheltuielile totale, de 3,7 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1380 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,7%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 693 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 16,9%, de cele pentru băuturile alcoolice, tutun în valoare de 302 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,4% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cheltuielile pentru transport în valoare de 300 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,3% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost cel efectuat pentru educație de 34 lei pe o gospodărie (0,8% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Sursa foto: INS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *