Acționarii Romgaz au amânat ședința pentru aprobarea tranzacției cu ExxonMobil, din lipsă de cvorum

Redacția dec. 9, 2021 0 comentarii
sonda offshore sursa ExxonMobil

Acționarii Romgaz au amânat, joi, din lipsă de cvorum, aprobarea celei mai importante tranzacții din istoria companiei, respectiv finalizarea negocierilor cu ExxonMobil pentru preluarea participaţiei din blocul Neptun Deep.

Şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romgaz trebuia să aibă loc joi, 9 decembrie. O nouă ședință a fost programată pentru vineri, 10 decembrie.

„În data de 9 decembrie 2021, cerinţele de cvorum de prezenţă (la prima convocare) pentru desfășurarea AGEA și AGOA nu au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 și art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Prin urmare, AGEA
și AGOA sunt convocate pentru data de 10 decembrie 2021, ora 13:00 (ora României), respectiv 10 decembrie 2021, ora 14:00 (ora României), cu aceeaşi ordine de zi şi în aceeaşi locaţie”, arată Romgaz, într-un comunicat publicat pe Bursa de Valori București (BVB).

Romgaz a convocat, pentru data de 9 decembrie, Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară a acţionarilor pentru aprobarea tranzacţiei privind preluarea participaţiei ExxonMobil la proiectul Neptun, respectiv a contractării de împrumuturi de la una sau mai multe instituţii de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părţi din preţul tranzacţiei de achiziţie.

Romgaz va semna contractul cu Exxon pentru preluarea zăcământului de gaze din Marea Neagră Neptun Deep în perioada imediat următoare, după 9 decembrie, când va avea loc Adunarea Generală a Acţionarilor, urmând ca tranzacţia să fie finalizată în primul trimestru din 2022, a afirmat, pe 17 noiembrie, Aristotel Jude, directorul general al Romgaz.

„Estimăm ca finalizarea tranzacţiei dobândirea acţiunilor să aibă loc în primul trimestru 2022”, a precizat oficialul Romgaz.

Consiliul de Administraţie al companiei a avizat recent achiziţia tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din proiectul Neptun Deep, şi încheierea contractului de vânzare – cumpărare, preţul de achiziţie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari şi putând fi ajustat pozitiv cu cel mult 10 milioane dolari.

Totodată, Romgaz vrea să contracteze împrumuturi de la una sau mai multe instituţii de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părţi din preţul tranzacţiei de achiziţie.

În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.

ExxonMobil şi-a anunţat intenţia de a părăsi România, iar OMV Petrom a precizat că este posibil să ia anul viitor decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.

Cele nouă riscuri pe care le vede Romgaz în tranzacția cu ExxonMobil

Potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori București, sunt nouă riscuri din perspectiva Romgaz la adresa tranzacției.

  1. Creșterea ratei de distribuire a dividendelor

Fiind o companie deținută majoritar de statul român, Societății i-a fost impusă de acționarul majoritar o politică de distribuire a dividendelor de cel puțin 90% din profitul net în ultimii ani. Ca urmare a obiectivelor de investiții urmărite, rata de distribuire a dividendelor a fost recent redusă la 50%. Orice creștere a acestei rate va afecta fluxul de numerar disponibil și implicit capacitatea de investiții a Societății.

  1. Întârzierea/lipsa deciziei finale de investiție pentru proiectul Neptun Deep

Întârzierea deciziei finale de investiție în cazul proiectului Neptun Deep poate întârzia calendarul de investiții și odată cu acestea momentul din care Romgaz ar putea beneficia de producția din perimetrul Neptun Deep.

  1. Riscul de finanțare

În contextul în care mare parte din investițiile viitoare ale Romgaz, inclusiv pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, urmează să fie finanțate din surse externe, societatea trebuie să fie bancabilă.

Este astfel necesară o alocare optimă a capitalului pentru a putea îndeplini indicatorii negociați cu băncile creditoare, fiind posibilă restricționarea societății în a investi în alte proiecte în afară celor incluse în planul de afaceri.

  1. Riscul de negestionare disciplinată a resurselor financiare

Este necesară o gestionare disciplinată a resurselor financiare din activitatea curentă pe perioada dezvoltării proiectelor, în special în proiectul Neptun Deep.

  1. Politica energetică a Uniunii Europene și Pactul verde european („Green Deal”)

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55% până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990. Decarbonizarea sistemului energetic al UE este, prin urmare, esențială pentru atingerea obiectivelor climatice pentru 2030 și pentru realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii vizând atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050.

În acest context, Romgaz va fi nevoită să aloce fonduri importante pentru îndeplinirea acestui deziderat, ceea ce va duce la o competiție pentru finanțare între diferite proiecte de investiții ale societății.

În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de Pactul verde european, Comisia s-a angajat să mobilizeze cel puțin 1.000 de miliarde de euro sub formă de investiții durabile în cursul următorului deceniu, societatea putând fi un candidat pentru accesarea unei părți din fondurile alocate României. Cu toate acestea, nu pot fi prevăzute consecințele acestui Pact verde asupra investițiilor în proiecte precum Neptun Deep sau dacă această investiție va fi considerată ca încadrându-se în principiile „verzi” sau va fi supusă unor taxe penalizatoare.

  1. Prețurile gazelor naturale și ale energiei electrice

Prețurile ar trebui să fie la nivelul prognozat pentru a putea îndeplini fluxurile de numerar prognozate și în același timp să fie competitive, astfel încât să atragă cumpărători și să limiteze importurile potențial mai ieftine.

Parțial, orice creștere a prețurilor gazelor naturale este contracarată de creșterea costurilor cu redevență și IVS (impozitul pe venituri suplimentare), care se calculează pe baza prețurilor de referință, respectiv a prețurilor de vânzare.

  1. Instabilitatea regimului fiscal – necesitatea stabilizării cadrul legislativ

Sectorul de gaze naturale, precum și cel de energie electrică au suferit modificări ale reglementărilor în ultimii ani, motiv pentru care o stabilizare a cadrului legislativ este necesară pentru a putea crește gradul de încredere în proiecțiile financiare. Suplimentar, o formă îmbunătățită a legii offshore ar conduce la o profitabilitate crescută a investiției în proiectul Neptun Deep.

Dacă modificarea legii offshore este întârziată, există riscul amânării adoptării deciziei finale de investiții și începerii investițiilor în dezvoltarea perimetrului Neptun Deep și, implicit, este amânată începerea exploatării zăcământului care ar asigura recuperarea investițiilor.

  1. Curs valutar și inflație

Risc suplimentar generat de variațiile cursului valutar și creșterea inflației reflectată în costuri mai ridicate și rate mai mari ale dobânzilor. Pe fondul deteriorării monedei locale în raport cu EUR sau USD din ultimul an și în lipsa unui mecanism de hedging, investițiile viitoare, precum și creditele contractate în valută pot conduce la un risc suplimentar generat de variațiile de curs valutar. În plus, orice creștere a inflației ar putea conduce la creșterea costurilor, creșterea ratelor dobânzii și chiar la o reducere a profitabilității, în măsura în care majorarea prețurilor de vânzare nu compensează creșterea costurilor.

  1. Riscul de neîncasare

O proporție considerabilă a vânzărilor societății este deținută de companii deținute de statul român care asigură, printre altele, agentul termic necesar încălzirii populației. În contextul în care o parte semnificativă a prețului energiei termice este subvenționat de primării, clienții societății se pot confruntă cu dificultăți în încasarea propriilor creanțe, ceea ce poate genera blocaje financiare care pot face imposibilă plata tuturor datoriilor către Romgaz.

Foto: Sondă offshore / ExxonMobil

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *