ANRE anunță noi beneficii pentru consumatorii de energie electrică: Factura – simplificată / Furnizorii, obligați să eșaloneze sumele de plată, dacă întârzie emiterea facturilor. Perioadă mai lungă pentru consumatorii vulnerabili

Redacția feb. 3, 2023 0 comentarii
facturi bani energie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunță că aprobat un nou Regulament de furnizare a energiei electrice, care întărește drepturile clienților finali și simplică informațiile din factură. Printre acestea, se numără introducerea obligației ca furnizorii să eșaloneze plata facturilor dacă întârzie emiterea lor și simplificarea facturilor.

Potrivit ANRE, noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind următoarele:

 • furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare
 • clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi
 • clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale
 • clientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică
 • clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă
 • furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.

Totodată, ANRE precizează că, prin aprobarea noului Regulament, a vizat inclusiv simplificarea conținutului facturii la energie electrică și a anexei aferente acesteia.

În acest sens, conform noului Regulament, cele mai relevante elemente care vor fi cuprinse în viitoarele facturi ale clienților finali de energie electrică sunt următoarele:

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;
 • informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;
 • numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;
 • data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;
 • intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica „maxim 3 luni”).

Totodată, pentru o mai bună înțelegere a facturii la energie electrică, clienții finali vor primi și o anexă care va cuprinde, obligatoriu, o serie de informații utile, cele mai relevante dintre acestea referindu-se la:

 • comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;
 • comparații cu un client mediu de energie, din aceeași categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție;
 • date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către operatorul de distribuție. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informațiile de facturare frecvente;
 • informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile.

Prevederile noului Regulament se aplică atât clienţilor finali și furnizorilor de energie electrică, cât și operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.

Sursa foto: Economedia / Ilona Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *