Ce scrie în Programul de Guvernare că vrea să facă viitorul Executiv pentru a îmbunătăți viața românilor din punct de vedere imobiliar

sala sport cluj victa Sursa: Victa.ro (sala sport Cluj)

Partea care privește segmentul imobiliar al dezvoltării României e plin de promisiuni, care se repetă de mulți ani, dar,celmai probrbail, foarte puțin realizabile. De la construcția a 500 de creșe sau a 20 de cămine studențești, sau reabilitarea a 15 spitale județene, construcția a 15 muzee sau reabilitarea a 2.200 de clădiri, dar și altele sunt, de fapt, promisiuni, care într-o formă sau alta au apărut în mai toate programele de guvernare de-a lungul timpului. Și, evident, niciuna nu a fost respectată.

Care sunt planurile programului de guvernare asupra diferitelor sectoare imobiliare:

 • 500 de creșe, grădinițe și școli, constând atât în construcții noi, cât și în reabilitări
 • 15 campusuri școlare, constând în școală, liceu, internat, teren de sport, ateliere, laboratoare, cantină
 • 20 de cămine studențești
 • 5 centre universitare
 • 20 de tabere școlare
 • 20 de centre de excelență, informare și documentare pentru copii (construire).
 • Sistemul sanitar și de protecție socială. În acest domeniu, programul nostru de guvernare prevede construirea, reabilitarea și dotarea a:
 • 200 de centre medicale în mediul rural
 • 15 spitale județene – reabilitare
 • 30 de spitale municipale și orășenești – reabilitare
 • 7 spitale, inclusiv maternități.
 • Cadastrare sistematică. Deși este considerat un domeniu critic în ceea ce privește gestiunea teritoriului și elaborarea politicilor de amenajare, acest domeniu a fost permanent marginalizat de acțiunea guvernamentală. De aceea, guvernul își va asuma cadastrarea sistematică a teritoriului.

În acest moment, este cadastrată o suprafață de aproximativ 40% din suprafața întregii țări, iar în perioada 2021-2024 ne propunem să ajungem la un procent de peste 65%, ceea înseamnă că vor fi cadastrate, în 4 ani, aproximativ 6 milioane de hectare în plus, din care 2 milioane de hectare din fonduri proprii ANCPI și aproximativ 4 milioane hectare din fonduri europene.

 • Pentru activitatea de cadastru, în programul de guvernare ne propunem ca, până la sfârșitul anului 2023, să finalizăm cele 660 de unități administrativ-teritoriale (5,4 milioane de hectare) cuprinse în programul operațional regional Axa 11 finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat.
 • Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, privind înregistrarea sistematică a imobilelor pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Obiectivul asumat îl reprezintă finalizarea înregistrării sistematice în aproximativ 450 de UAT-uri rurale, cu suprafață de aproximativ 3,9 milioane ha.
 • Proiectul „Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE – LAKI III” prin Programul „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme (RO – Mediu)”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, în valoare de 5.000.000 Euro, are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității instituționale a ANCPI de a realiza și furniza informații geografice și cartografice precise și actualizate, care vor fi puse gratuit la dispoziția tuturor instituțiilor cu atribuții de monitorizare și raportare în domeniul protecției mediului, prevenirea și diminuarea efectelor riscurilor naturale, adaptarea la schimbările climatice, planificare teritorială durabilă integrată și, de asemenea, va sprijini implementarea directivelor UE referitoare la armonizarea și punerea în comun a informațiilor spațiale la nivel național și transfrontalier.
 • Modificarea legislației privind restituirea proprietăților, cu instituirea unui termen de finalizare. Corelarea acestei legislații cu cea din domeniul cadastrului și a publicității imobiliare

Propunerea legislativă, ce urmează a fi formulată, vizează măsurile prin care comisiile locale și județene de fond funciar vor accelera și finaliza procesul de retrocedare a proprietăților din România. Finalizarea acestui proces este strâns legată de înregistrarea tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin lucrări de înregistrare sistematică.

De asemenea, propunem ca domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale să fie înregistrat cu celeritate, finanțarea acestor lucrări fiind posibilă din bugetul propriu al Agenției Naționale de Cadastru și de Publicitate Imobiliară.

Considerăm că este la fel de importantă și o reformă privind evaluarea de către stat a terenurilor, ca punct minimal de plecare în stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate de către stat, în cadrul procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Legislația va avea un capitol special pentru procedurile de comasare și/sau reajustare ale terenurilor, având drept scop constituirea unor noi intravilane sau extinderea celor vechi, astfel încât localitățile să poată beneficia de o proiectare urbanistică și arhitecturală modernă, după standarde de nivel european, care să permită realizarea de rețele edilitare și de transport local de tip smart city sau smart village.

Obiectivul specific: realizarea modelului digital al terenului (DTM) și al suprafeței (DSM) cu acoperire totală de 50.000 km2, în 8 județe ale României.

 • Strategia privind scanarea tramei stradale:

– Culegerea datelor privind rețelele edilitare din subteran din 41 de municipii reședință de județ și București, cu un buget alocat de 65.000.000 Euro;

– Culegerea datelor de suprafață pentru 41 de municipii reședință de județ și București

Infrastructură sportivă (sport de performanță și sport de masă):

–  Sport de performanță:

– 5 săli polivalente (2.000-16.000 locuri);

– 8 bazine olimpice;

– 5 patinoare artificiale pentru competiții;

– 7 complexuri sportive, capacitate între 3.000 și 30.000 de locuri.

– Sport de masă:

– 150 săli de sport;

– 30 bazine didactice de înot;

– 100 patinoare artificiale cu scop didactic;

– 120 baze sportive;

– 5 centre sportive de performanță pentru sporturi olimpice, constând în săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical.

 • Locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale.

În prezent, MDLPA derulează, prin ANL, un program care vizează construirea de locuințe cu chirie, destinate tinerilor cărora sursele de venit nu le permit achiziționarea unei locuințe și asigurarea stabilității tinerilor specialiști, prin crearea unor condiții de locuit convenabile. MDLPA va reorganiza structura ANL și consideră oportună creșterea numărului unor astfel de locuințe, prin construcția atât a unor noi spații pentru specialiști și tineri, cât și a unor locuințe de necesitate. În vederea reconsiderării și realizării infrastructurii intelectuale în mediul rural, vor fi avute în vedere promovarea unor noi concepte de infrastructură, cum ar fi: Casa Dascălului, Casa Medicului.

Programul de construcții de locuințe sociale derulat în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 – se propune transformarea programului din program cu finanțare anuală în program cu credite de angajament multianuale.

 • Monumente istorice/patrimoniu cultural/sedii administrative. MDLPA, prin CNI, derulează programe de reabilitare, consolidare și redare în circuitul public a unor astfel de imobile. Conservăm și promovăm identitatea națională și culturală prin construirea a cel puțin 9 muzee și reabilitarea a cel puțin 25 de monumente istorice cu finanțare din PNRR.
 • Strategia de renovare, termoficare, de reabilitare energetică și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic. Obiectivele MLPDA cuprind acțiuni prioritare în asigurarea cadrului de politici publice în domeniile:
 • reducerea riscului seismic al clădirilor existente, prin elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic, care se adresează tuturor tipurilor de clădiri vulnerabile (clădiri publice și private, clădiri rezidențiale și nerezidențiale), a planului de acțiuni cu obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung (2030, 2040 și 2050), precum și revizuirea cadrului normativ și dezvoltarea unui program sistematic de monitorizare a indicatorilor și progresului în implementarea strategiei și programelor de investiții, inclusiv indicatori de program; se propune transformarea programului din program cu finanțare anuală în program cu credite de angajament multianuale.
 • reducerea consumului de energie în clădiri și a emisiilor de CO2 prin aprobarea Strategiei de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale atât publice, cât și private, un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050. Strategia cuprinde o foaie de parcurs cu măsuri și indicatori de progres măsurabili și stabiliți la nivel național, include etape orientative pentru anii 2030, 2040 și 2050 și specifică modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind eficiența energetică în conformitate cu Directiva 2012/27/UE.

În vederea consolidării clădirilor se derulează următoarele programe:

 • Reabilitarea a 2.200 de clădiri, investiție care va conduce la îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor românilor;
 • Creșterea siguranței populației prin reabilitarea clădirilor cu risc seismic ridicat – 300 de imobile la nivel național;
 • Programul de termoficare pentru 13 UAT-uri;

Beneficiile urmărite sunt: creșterea gradului de confort și a siguranței cetățeanului; scăderea cheltuielilor legate de încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

Creșterea gradului de acces al cetățeanului la justiție. România are nevoie de investiții în sistemul de justiție, care pot fi derulate de MDLPA, prin CNI, care are în derulare o serie de investiții la clădiri care deservesc sistemului judiciar – construire și reabilitare sedii de Parchete, Tribunale, Judecătorii, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție, sedii administrative pentru instituții publice, prin finalizarea a minimum 15 obiective de investiții privind instanțele de judecată, sediile de parchete sau curți de apel.

Transformarea programului cu finanțare de la bugetul național privind Planurile Urbanistice Generale în program cu finanțare multianuală.

Sursa: Victa.ro (sala sport Cluj)

Comentarii

 1. “comisiile locale și județene de fond funciar vor accelera și finaliza procesul de retrocedare a proprietăților din România. ”

  Aceasta e cea ma tare!
  La nivelul fiecatei comune sunt proprietati funciare nerestituite si de care se folosesc Primarii si Secretarii de comuna!
  Acesti Secretari de comina mânăresc sute de ha, prostesc proprietarii pana xand acestia mor!
  Mor dupa 30 de ani de neaplicare a Legilor fondului funciar!
  Proprietati nerestituite!
  Terenuri atribuite unora si altora xare nu se incadrau in prevederile legilor funciare!
  Au si vandut pamantul dat de Secretarul Necinstit!
  Care a ramas nesactionat!
  Si cu punga groasa!
  Problema e atat de grava ca ar trebui deschise dosare penale pe numele Presedintilor de Comisii Locale de Fond Funciar!
  Sunt cca 3300 de comune!
  Nu cred sa existe Una unde restituirea proprietatilor sa se fi facut 100% in legalitate!
  Daca sunt 100 de abuzuri pe comuna (am proprietatea cifrelor) am avea peste 300.000 de proxese pe rol!
  Si cca 10.000 de infractori cu gulere albe din Primarii!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *