Clotilde Armand cumpără consultanță de 650.000 de lei despre cum se conduce Sectorul 1

clotilde-armand-e1611825197420

Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, a scos la licitație în SICAP un contract de 647.000 lei ce vizează achiziția de servicii de consultanță privind implementarea politicilor publice în conducerea PS1 pe termen lung. Firmele interesate să participe în elaborarea politicilor publice a Sectorului 1 trebuie să se grăbească cu redactarea și depunerea ofertei pentru PS1 pentru că Primăria, ca entitate contractantă, a  stabilit că, în 5 septembrie, adică peste 10 zile, acestea se vor desface. Tot contractul durează două luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Denumirea exactă a acestei achiziții este “Transpunerea în practica a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management si dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023”. Proiectul este inclus și finanțat în Programul Operațional Capacitate Administrativă, adică din fonduri europene.

În ciuda faptului că denumirea programului face referire la anii 2022 și 2023, în realitate consultanța ce va fi achiziționată se referă la anii următori, urmărind implementarea politicilor publice până în 2030.

În sarcina consultanților vor fi următoarele:

Strategia Smart City;

Strategia de comunicare PS1 2024-2030 / Manual identitate vizuală;

Strategia IT 2024-2030;

Metodologia PAACL(Programul Anual de Activitate al Consiliului Local) pentru Consiliul local;

Planul anual de lucru al consiliului local pentru anul 2024.

 

La Smart City, se vor urmări: a. Etapa de stabilire a priorităților locale presupune analiza pe baza de chestionar, aplicat asupra populației, mediului de afaceri si angajaților din instituțiile publice. b. Analiza preliminara a datelor, identificarea listei de priorități locale; c. Culegerea de date cu privire la localitate de la instituții precum INS sau ONRC; d. Elaborarea strategiei; e.  Aspecte metodologice si cadrul conceptual.

În ceea ce privește Strategia de Comunicare, vor fi vizate: a) o etapă de colectare date, inclusiv organizarea de focus grupuri/întâlniri de analiză; b) priorități, politici și cadrul juridic existente (analiza situației) și definirea problemei obiective( principii generale, publicul țintă, mesajul principal pentru fiecare public-țintă); canalele de comunicare care vor fi utilizate (mix-ul de comunicare)

—        Creşterea predictibilității acțiunilor CL prin planificare;

—        Asigurarea prioritizării proiectelor de hotărâri ale CL;

—        Îmbunătățirea actului de reglementare la nivelul autorităților publice locale prin planificarea și pregătirea fundamentată a proiectelor de hotărâri cu impact asupra comunității.

În elaborarea PAACL, sunt vizate desemnarea echipei responsabile cu elaborarea și implementarea PAACL; diseminarea în cadrul echipei a Metodologiei de implementare a PAACL; informarea tuturor celor implicați cu privire la demararea procesului de elaborare PAACL; completarea propunerilor de proiecte de hotărâri.

Departajarea ofertei câștigătoare din partea consultanților se va face pe priterii de preț, experiența echipei de proiect.

PS1 este condusă de Clotilde Armand, de la USR, din 2020. Anul viitor, este o nouă rundă de alegeri locale , la nivel național.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *