Distribuitorii nu mai pot refuza clienții care cer racordarea la gaze

Energie electrica sursa foto: ANRE

Operatorul de distribuție nu poate refuza solicitările de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și este obligat să asigure, în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, finanțarea și realizarea lucrărilor de extindere a sistemului de transport sau de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat, potrivit unui anunț al ANRE. 

În cazul clienților finali casnici, contravaloarea lucrărilor necesare realizării racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale se suportă integral de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, până la limita valorii medii a unui racord, stabilită pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.

Pentru a simplifica procesul de racordare, solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrărilor de racordare și de proiectare, urmând să fie despăgubit de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, până la limita contravalorii medii a unui racord.

Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul Legii, la valoarea suportată de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, aceasta fiind recunoscută de către ANRE în tarifele reglementate.

Returnarea sumelor finanțate de solicitant pentru instalația de racordare, se realizează de către operatorul sistemului de distribuție în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum sau în integralitate, în limita valorii medii a unui racord, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum al solicitantului.

În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare, se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul Legii, valoarea acestora nefiind recunoscută de către ANRE în tarifele reglementate.

Lucrările necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, respectiv extinderea și/sau redimensionare obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesară realizării racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, vor fi realizate de către operatorii economici autorizați de către ANRE şi selectați prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii de către operatorul de distribuţie.

Ca urmare a prevederilor noului Regulament solicitanții, care pot fi consumatorii de gaze naturale, viitorii clienți finali casnici sau noncasnici, concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, unitățile administrativ teritoriale și/sau asocierile acestora, dezvoltatorii ansamblurilor rezidențiale etc., vor beneficia de servicii superioare de distribuție a gazelor naturale față de dispozițiile legale precedente, ținând cont de obligațiile instituite pentru operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale și de posibilitatea participării acestora pentru realizarea activității de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termene cât mai scurte.

Totodată, prevederile legislative au un impact pozitiv asupra solicitanților, viitori clienți finali casnici, deoarece costurile cu proiectarea și execuția instalației de racordare a locurilor de consum deținute de aceștia sunt suportate de operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, până la o valoare medie a unui racord, stabilită de ANRE.

Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2021 a intrat în vigoare la data de 31.12.2021, noile prevederi se aplică pentru soluționarea de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale a cererilor de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale înregistrate începând cu data de 31.12.2021.

Potrivit noii legislații, aplicată de la începutul acestui an, finanțarea lucrărilor de racordare este asigurată de către distribuitori, ulterior fiind recunoscute costurile în facturile plătite de toți consumatorii. Altfel spus, pentru racordarea unui client la rețeaua de gaze, în vârf de munte, vom plăti toți. La fel plătim și pentru o firmă care dorește să-și racordeze clădirile la energie electrică sau gaze naturale. În plus, o astfel de măsură creează și discriminare față de cel care a plătit, până anul trecut, pentru propria racordare. Pe lângă faptul că a suportat singur costurile cu racordarea proprie, acesta ar urma să plătească și pentru racordarea celorlalți.

Consiliul Concurenței spunea în luna ianuarie că mărirea numărului de racordări ar conduce expansiunea piețelor de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii casnici și, implicit, la creșterea portofoliului furnizorilor existenți și la apariția de noi furnizori pe piață.

Instituția recomanda adaptarea legislației astfel încât să permită autorităților locale finanțarea în întregime a lucrărilor de dezvoltarea a rețelelor, finanțarea putând fi asigurată în acest caz din resursele locale sau prin accesarea de fonduri naționale și/sau comunitare de investiții.

De asemenea, autoritatea de concurență apreciază că realizarea lucrărilor de racordare nu trebuie să aibă la bază doar principiul eficienței economice, ci acesta trebuie coroborat cu alte criterii, cum ar fi o durată clară până la racordare. În acest fel s-ar oferi o certitudine în ceea ce privește durata maximă de timp pentru extinderea rețelelor/sistemelor de distribuție, inclusiv pentru investițiile cu un grad redus de eficiență.

sursa foto: ANRE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *