Euroins, liderul pieței de polițe RCA, sancțiune de peste 300 de mii de lei de la ASF

Redacția ian. 27, 2023 0 comentarii
Euroins logo

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aplicat, în decembrie anul trecut, încă o sancțiune companiei Euroins, lider al pieței RCA din România. Societatea a fost amendată cu 309.400 de lei, pentru întârzierea soluţionării cererilor de despăgubire şi a plăţilor datorate clienţilor.

UPDATE Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat ulterior că societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancționată, în luna decembrie 2022, cu amendă în cuantum de 309.400 lei, pentru următoarele fapte:

  • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, respectiv pentru nerespectarea termenului de plată de 10 zile de la data acceptării ofertei;
  • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017, respectiv pentru nesoluționarea cererii în termen de 30 de zile de la înaintarea acesteia prin netransmiterea unei oferte sau notificări în acest termen;
  • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017, respectiv pentru neachitarea penalităților odată cu despăgubirea.

Știrea inițială

Euroins a fost amendată pentru încălcarea prevederilor art. 21 alineatele 1, 4 și 5 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare. Acest articol prevede următoarele:

Art. 21. – Soluţionarea cererii de despăgubire
(1) În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat:
a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.
(4) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma de
despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.
(5) Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.

ASF a decis, în decembrie 2022, sancționarea mai multor societăți, din toate cele trei piețe supravegheate, adică pensii private, asigurări și piața de capital. Ca număr, cele mai multe sancțiuni vizează piața de capital.

La capitolul asigurări au mai fost aplicate sancțiuni unui număr de trei intermediari remarcându-se DAW Management, broker de top 10 care a fost sancționat cu amendă de 120.000 de lei pentru că nu ținea corect evidența agenților.

Pe piața pensiilor private a fost aplicată o singură sancțiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *