Ministrul Muncii trimite Inspecția Muncii la benzinării

Marius Budăi Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Muncii Marius Budăi a anunțat că trimite Inspecția Muncii la toate benzinăriile, citând ca motiv „situația înregistrată în unele benzinării”.

„Ca urmare a situației înregistrate în unele benzinării, Inspecția Muncii din subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a demarat astăzi o campanie națională de verificare a respectării normelor de sănătate și securitate în muncă și a celor de relații de muncă”, a scris Budăi pe Facebook.

Ulterior, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a transmis va desfășura Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730.

Campania națională se va desfășura în perioada 10 – 16 martie 2022, în toate județele și vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspecția Muncii afirmă că consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă cu privire la:

– angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial etc.);
– transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
– durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
– întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;
– repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
– munca de noapte;
– acordarea drepturilor salariale;
– regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.
În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:
– deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
– evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
– întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
– evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
– existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;
– asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
– asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
– asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive;
– respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.
„Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din inspectoratele teritoriale de muncă din toată țara, în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite, au fost constatate deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. În domeniul securității și sănătății în muncă, principalele riscuri pentru staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt legate de activitățile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipientelor-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Se urmărește creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul menţionat și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *