Profitul net Erste Group în primul trimestru din 2021 a crescut cu peste 50%, la 355 milioane euro / Profitul BCR, în ușoară scădere

blocul bancorex, bucharest financial plaza

Profitul net al Erste Group, din care face parte și BCR, a crescut în primul trimestru din 2021 cu 50,9% față de anul precedent, până la 355 milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei.

În schimb, profitul net al BCR în primul trimestru al anului a fost de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro), în ușoară scădere față de 428,3 milioane de lei (89,3 milioane de euro) în perioada similară a anului trecut. Banca explică acest lucru prin eliberarea „de provizioane de risc de credit mai mici, în timp ce performanța operativă s-a îmbunătățit pe baza continuării creșterii puternice a creditării”.

Rezultatele financiare ale BCR în trimestrul I din 2021

BCR a înregistrat un profit net de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro) în T1 2021, în ușoară scădere față de 428,3 milioane de lei (89,3 milioane de euro) în T1 2020, pe fondul unor eliberări de provizioane de risc de credit mai mici, în timp ce performanța operativă s-a îmbunătățit pe baza continuării creșterii puternice a creditării.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 10,7% până la 487,1 milioane de lei (99,8 milioane de euro) în T1 2021, de la 440,1 milioane de lei (91,7 milioane de euro) în T1 2020, pe fondul unor venituri operaționale mai mari și a unor cheltuieli operaționale mai reduse.

Venitul net din dobânzi a scăzut ușor cu 0,7% până la 593,8 milioane de lei (121,7 milioane de euro) în T1 2021, de la 597,9 milioane de lei (124,6 milioane de euro) în T1 2020, determinat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piața monetară, parțial compensat de volume mai mari de credite și depozite, atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate.

Venitul net din comisioane a crescut cu 11,5% până la 182,6 milioane de lei (37,4 milioane de euro) în T1 2021, de la 163,7 milioane de lei (34,1 milioane de euro) în T1 2020, datorită unui număr mai mare de tranzacții.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 24,1% până la 79,9 milioane de lei (16,4 milioane de euro) în T1 2021, de la 64,4 milioane de lei (13,4 milioane de euro) în T1 2020, în principal datorită unei activități de tranzacționare mai crescute.

Venitul operațional a crescut cu 3,6% până la 882,9 milioane de lei (180,9 milioane de euro) în T1 2021, de la 852,0 milioane de lei (177,6 milioane de euro) în T1 2020, determinat de venitul net din comisioane și venitul net din tranzacționări mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 395,8 milioane de lei (81,1 milioane de euro) în T1 2021, în scădere cu 3,9%, în comparație cu 411,9 milioane de lei (85,9 milioane de euro) în T1 2020, mai ales ca urmare a impactului pozitiv din deconsolidarea subsidiarei CIT One, cât și datorită contribuției anuale ușor mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2021. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 44,8% în T1 2021, față de 48,3% în T1 2020.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o eliberare de provizion de 34,7 milioane de lei (7,1 milioane de euro) în T1 2021, comparativ cu o eliberare de provizion de 212,3 milioane de lei (44,3 milioane de euro) în T1 2020. Acest rezultat a fost influențat în mod pozitiv de recuperările cash pe ambele segmente retail și corporate, corelat cu o acumulare de credite neperformante noi foarte scăzută, în special pe segmentul corporate.

Rata creditelor neperformante a rămas relativ stabilă la 4,4% în martie 2021 față de 4,5% în decembrie 2020. Această evoluție reflectă trendul pozitiv al creditelor acordate clienților, precum și reducerea ușoară a stocului de credite neperformante datorită recuperărilor reușite pe ambele segmente retail și corporate. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane s-a situat la nivelul de 122,3% în martie 2021.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 20,4% în februarie 2021, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 19,4% (Grup BCR, înainte de capitalizarea profitului pe 2020) în decembrie 2020 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 2,5% până la 44.062,4 milioane de lei (8.951,6 milioane de euro) la data de 31 martie 2021 de la 43.002,5 milioane de lei (8.833,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2020, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+1,2% față de decembrie 2020), cât și în cea corporate (+5,0% față de decembrie 2020).

Depozitele de la clienți au crescut cu 1,6% până la 65.903,6 milioane de lei (13.388,8 milioane de euro) la data de 31 martie 2021 de la 64.876,8 milioane de lei (13.326,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2020, susținute de creșterea depozitelor retail (+1,3% față de decembrie 2020), în timp ce depozitele corporate au rămas la același nivel față de 31 decembrie 2020.

Date financiar Erste în primul trimestru din 2021

Profitul operațional al Erste a urcat la 725 milioane de euro (în creștere cu 31,5% față de anul precedent). În primul trimestru al acestui an, grupul bancar a înregistrat costuri de risc reduse, de 36 milioane de euro (în scădere cu 42% față de anul precedent), „în condițiile în care factorii de risc din regiune au rămas benigni”, potrivit sursei citate.

În primele trei luni ale anului, creditele acordate clienților au crescut cu 1,1% față de începutul anului, la 168 miliarde de euro, în timp ce volumul depozitelor de la clienți s-a majorat cu 7,5%, la 205 miliarde de euro. Indicele capitalului comun de rang 1 (CET 1, final) a scăzut de la 14,2% la 14,0%.

Venitul net din dobânzi a scăzut cu 4,6% față de anul precedent, până la 1,17 miliarde de euro, reflectând și scăderea veniturilor nete din dobânzi în Republica Cehă, pe fondul mediului marcat de dobânzi reduse și al efectului cursului valutar. Venitul net din taxe și comisioane a crescut cu 7,1%, la 540 de milioane de euro, pe fondul creșterii tuturor categoriilor de venituri din taxe și comisioane, în special a celor din serviciile de brokeraj pe piața de capital și din administrarea de active.

Veniturile totale rezultate din venitul net din tranzacționare și indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă au cunoscut o revenire puternică, ajungând la 66 milioane de euro, comparativ cu o pierdere de aproape 120 de milioane de euro în aceeași perioadă în 2020. Cei doi indicatori au fost influențați în special de efectele de evaluare. Aceste evoluții au condus la creșterea venitului operațional cu 10% față de anul precedent, până la 1,83 miliarde de euro.

Cheltuielile administrative generale au scăzut cu 0,7%, la 1,10 miliarde de euro, scăderea fiind susținută de diminuarea cu 1,2% a cheltuielilor cu personalul, până la 622 milioane de euro. Numărul de angajați a scăzut cu 0,6%, de la 45.690 la 45.411 la sfârșitul perioadei.

Amortizarea și deprecierea au rămas aproximativ la același nivel (-1%) de 135 milioane de euro.

Per ansamblu, profitul operațional a crescut cu 31,5%, până la 725 de milioane de euro, iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 60,3% (T1 2020: 66,8%). Datorită alocărilor nete, rezultatul din deprecierea activelor financiare (“costuri de risc”) s-a situat la -36 milioane de euro sau 8 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (alocări nete de -62 milioane de euro sau 15 puncte de bază).

Contribuții pozitive au avut în special eliberarea de provizioane pentru creditele din Austria și România și recuperarea creditelor deja scoase din bilanț în Ungaria și Austria. Alocările nete de provizioane pentru angajamentele și garanțiile acordate au scăzut de asemenea. Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienți s-a îmbunătățit la 2,6% (12/2020: 2,7%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 89,5% (88,6%).

Poziția „alte rezultate operaționale” a ajuns la nivelul de -127 de milioane de euro, comparativ cu – 128 de milioane de euro anul trecut. Cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție pentru întregul an 2021 incluse în acest indicator au crescut – în special în Austria și România – cu 19,4%, până la 100 de milioane de euro. Taxele bancare au scăzut cu o treime în termeni anuali, până la 33 de milioane de euro, în special ca urmare a eliminării taxei bancare în Slovacia.

Impozitul pe profit a crescut cu 21%, la 124 milioane de euro. Taxa pe participațiile minoritare a crescut cu 273%, la 86 de milioane de euro, pe fondul unor rezultate semnificativ mai bune ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a crescut cu 50,9% la 355 milioane de euro.

Activele totale au crescut considerabil de la încheierea anului financiar precedent, cu 9,9%, până la 305,0 miliarde de euro. În privința activelor, numerarul și echivalentele de numerar au crescut, în special în Austria, la 54,0 miliarde de euro, o creștere de 50,8%. Această creștere s-a datorat în principal soldurilor mari de numerar deținute la băncile centrale și nu în ultimul rând creșterii operațiunilor țintite de refinanțare pe termen lung (TLTRO), care sunt împrumuturi BCE în scopul creșterii creditării. Creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat cu 27,9%, la 27,5 miliarde de euro, în timp ce creditele și avansurile către clienți au crescut cu 1,1%, la 167,8 miliarde de euro.

În privința pasivelor, depozitele de la bănci au crescut cu 42,3%, la 35,3 miliarde de euro, ca urmare a creșterii refinanțărilor acordate de Banca Centrală Europeană (TLTRO). Și de data aceasta, depozitele de la clienți au crescut pe toate piețele de bază – în special în Republica Cehă și Austria – la 205,4 miliarde de euro, o majorare cu 7,5% față de sfârșitul lui 2020. Raportul credite/depozite s-a situat la 81,7% (86,9%).

„Blocul Bancorex” Sursa foto: Mircea Dragos/BCR

Comentarii

  1. Oricun BCR obține venituri peste media grupului, esrte are vreo 16-17 milioane de clienti deci un profit de vreo 21E / client. BCR are 3.3 milioane de clienti, rezulta profit de 27E/client. Asa ca hai sa nu le plângem de milă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.