Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca investește 126 milioane lei în construcția de laboratoare de cercetare Inteligență Artificială. Se urmărește dezvoltarea de soluții Internet of Things, monede digitale, soluții de tip smart city, comunicare verbală om-mașină, robotică socială

viitor, inteligenta artificiala, creier, computer

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca va investi 126,53 milioane lei pentru construcția unei clădiri noi, în fapt, o secție cu totul nouă, care va găzdui laboratoare de cercetare în Inteligență Artificală, potrivit unui proiect de HG inițiat de Ministerul Educației și pus acum în dezbatere publică. Din suma totală alocată, și care provine din venituri proprii ale Universității, 94 de milioane lei reprezintă construcții și montaj pentru o clădire 2S + P + 5 + R DE 13.800 metri pătrați, restul fiind dotările aferente laboratoarelor.

„Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială (ICIA) va fi parte integrantă a HUB-ului Român de Inteligență Artificială (HRIA), o propunere orientativă de intervenție prevăzută în mod explicit în Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF). Scopul acestuia este de a răspunde provocărilor la nivel european şi internaţional în domeniul tehnologiilor inteligenței artificiale (IA) prin activități orientate spre direcţiile de cercetare cu potenţial aplicativ ridicat, care vizează produse cu înaltă valoare adăugată, asimilabile de către industria autohtonă aflată încă în proces de restructurare”, citim în Nota de Fundamentare a HG-ului citat.

Mai citim și că acest program de cercetare în IA este cuprins în portofoliul de proiecte al Strategiei de Specializare Inteligentă 2021 – 2027 a Regiunii de dezvoltare Nord-Vest, investiția propusă fiind, astfel, în acord cu viziunea strategică de dezvoltare a Regiunii, contribuind în mod direct la Pilonul III-Transformare digitală și la nișele de specializare inteligentă.

Potrivit documentului, rezultatele cercetării în IA vor fi transferate către mediul public și privat românesc – nu se precizează dacă transferurile vor fi contra cost, pentru ca diferențele de dezvoltare între regiunile României să se diminueze, dar să se diminueze și decalajul de dezvoltare între România și alte țări din UE.

Ce se va face în domeniul IA la Cluj-Napoca, ar fi următoarele:

  • arhitecturi integrate pentru procesarea avansată a datelor multimedia;
  • inovare la nivel de produs în: internetul obiectelor/Internet of Things,
  • sisteme cyberfizice, securitate cibernetică și aplicații spațiale pentru utilizare civilă, cloud computing, gamification, sisteme inteligente, inteligență artificială, respectiv monede digitale și soluții FinTech, soluții de tip oraș inteligent/smart city;
  • mobilitate autonomă și conectată;
  • tehnologii de comunicare verbală om-mașină folosind inteligența artificială și tehnologii de prelucrare a limbajului natural;
  • senzori și circuite integrate pentru sisteme inteligente;
  • robotică socială prin utilizarea inteligenței artificiale aplicată în zona roboticii non-industriale;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are în structura sa douăsprezece facultăți repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia-Mare, la care se adaugă extensiile din localitățile Alba-Iulia, Bistrița, Satu-Mare și Zalău.

Oferta educațională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licență, masterat și doctorat, precum și programe de formare continuă.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *