Banca Europeană de Investiții finanțează România cu peste un miliarde de euro pentru noi investiții publice și private

Redacția mart. 16, 2023 0 comentarii
banca europeana de investitii bei foto eeas.europa.eu

Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Fondul European de Investiţii (FEI) au semnat o finanţare în valoare de 1,012 miliarde de euro pentru noi investiţii în România, afirmând angajamentul Grupului BEI de a sprijini economia ţării, conform unui comunicat al instituţiei financiare internaţionale, citat de Agerpres.

În 2022, angajamentul Grupului BEI în ţară a inclus finanţare pentru sănătate, dezvoltare urbană, regenerare forestieră, învăţământ terţiar şi investiţii în afaceri. BEI a oferit sprijin pentru construirea unui nou spital regional în Craiova şi pentru reabilitarea a 26 de spitale şi unităţi medicale mai mici din întreaga ţară, finanţare universităţilor din Cluj-Napoca şi Târgu Mureş, precum şi un nou sprijin direcţionat pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere în toată ţara. Atât universităţile, cât şi proiectele de siguranţă rutieră au beneficiat de sprijinul consultativ oferit de Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii.

Banca a oferit, de asemenea, sprijin IMM-urilor şi întreprinderilor de dimensiune intermediară, prin intermediari financiari, pentru cercetare şi dezvoltare în tehnologii inovatoare de sisteme de propulsie cu aplicare în vehicule electrice şi hibride reîncărcabile.

Pe parcursul anului 2022, FEI şi-a sporit şi mai mult sprijinul pentru un mediu economic incluziv. Au fost semnate diverse acorduri pe tematica microfinanţare a Fondului InvestEU, cu scopul de a mobiliza peste 1,25 miliarde lei pentru microîntreprinzători din toată ţara. FEI a lansat, de asemenea, selecţia intermediarilor pentru instrumentul de capitaluri proprii în valoare de 400 milioane euro finanţat din Planul de redresare şi rezilienţă şi lucrează cu Comisia Europeană şi Guvernul României pentru constituirea compartimentului pentru state membre al InvestEU, care va sprijini tranziţia verde şi competitivitatea întreprinderilor româneşti.

„Una dintre lecţiile învăţate din pandemia de Covid-19 este că societăţile noastre au nevoie de sisteme de sănătate puternice şi de încredere în orice moment. Am sprijinit România în timpul pandemiei de Covid-19, dar, privind spre viitor, sunt mândră că în 2022 Banca Europeană de Investiţii a continuat să ajute România să deblocheze sprijin pe scară largă pentru sănătate. Sprijinul nostru pentru construirea unui nou spital regional în Craiova şi reabilitarea a 26 de spitale şi unităţi medicale mai mici vine în continuarea finanţării şi consultanţei noastre pentru două noi spitale regionale din Iaşi şi Cluj în 2021. Aceste proiecte vor oferi cetăţenilor acces la tratament de specialitate şi vor îmbunătăţi învăţământul medical pentru viitoarele generaţii de medici. Suntem pregătiţi să sprijinim transformarea sectorului medical al României, precum şi alte investiţii prioritare, inclusiv cofinanţarea Planului de redresare şi rezilienţă al României”, a declarat Lilyana Pavlova, vicepreşedinte BEI, care a vizitat România joi.

Privind în perspectivă, Grupul BEI se concentrează în special pe sprijinirea proiectelor legate de tranziţia energetică, educaţie, sănătate, transport şi creştere favorabilă incluziunii, precum şi pe sprijinirea implementării cu succes a Planului de redresare şi rezilienţă al României.

„Apreciem activitatea Grupului BEI în România, în special în ceea ce priveşte implementarea politicii de coeziune prin cofinanţare şi asistenţă tehnică, precum şi prin instrumente financiare, în procesul de creştere a absorbţiei fondurilor europene pentru îndeplinirea obiectivelor Cadrului Financiar Multianual şi ale Planului naţional de redresare şi rezilienţă. Suntem deschişi să explorăm noi modalităţi de consolidare a parteneriatului cu BEI, pe baza nevoilor de dezvoltare ale României, cu scopul de a creşte sprijinul financiar şi consultativ, în special către sectorul privat. Dialogul nostru va continua să identifice diverse oportunităţi, bazându-se pe experienţa vastă a Băncii în proiecte publice care contribuie la creşterea economică şi la reducerea disparităţilor regionale, în conformitate cu obiectivele de politică publică ale BEI”, a precizat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

Potrivit comunicatului, se aşteaptă ca România să primească aproape 30 miliarde euro sub formă de granturi şi împrumuturi din Mecanismul UE de redresare şi rezilienţă, fondul european de răspuns la pandemie, finanţat în comun. Grupul BEI este un partener cheie de cofinanţare în implementarea Planului de redresare şi rezilienţă al României, care stabileşte priorităţile Guvernului pentru investirea acestor bani. În 2022, BEI a primit prima cerere de finanţare pentru implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi a fondurilor structurale şi de investiţii europene pentru perioada 2021-2027 în România. BEI va lucra cu partenerii români pentru a oferi noi finanţări în valoare de până la 4 miliarde euro pentru a sprijini, printre altele, investiţiile în transport şi domeniul sănătăţii în întreaga ţară.

În 2022, serviciile de consultanţă BEI au sporit sprijinul consultativ personalizat pentru entităţile publice şi private, printre altele, în legătură cu siguranţa rutieră, domeniul educaţiei, al sănătăţii, acţiunea climatică, decarbonizarea şi tranziţia digitală. În 2023, experţii noştri consultanţi vor continua să sprijine proiecte dintr-o gamă largă de sectoare, inclusiv sănătate, transport, energie, educaţie, apă, gestionarea deşeurilor, dezvoltare urbană şi rurală. Din 2006, numai JASPERS a sprijinit pregătirea unor proiecte de investiţii în valoare de aproape 82 miliarde euro, în transport, apă şi economia circulară şi în alte sectoare. Între timp, programul de asistenţă tehnică în implementarea proiectelor a oferit consultanţă tehnică pentru construirea celor trei spitale regionale de urgenţă din Cluj, Craiova, respectiv Iaşi, şi pentru proiecte din sectoarele de apă, energie, deşeuri solide sau transport.

BEI lucrează în România din 1991, canalizând finanţări de peste 17 miliarde euro pentru proiecte care contribuie la dezvoltarea economică şi financiară a ţării. BEI este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene şi este deţinută de statele sale membre. Aceasta finanţează investiţii solide care contribuie la obiectivele politicii UE. Priorităţile BEI sunt clima şi mediul; dezvoltarea; inovarea şi competenţele; întreprinderile mici; infrastructura şi coeziunea. BEI colaborează strâns cu alte instituţii europene pentru a susţine integrarea europeană, pentru a promova dezvoltarea Uniunii Europene şi pentru a susţine politicile UE în peste 140 de ţări din întreaga lume.

De la înfiinţarea sa, FEI a oferit finanţare în valoare de 2,3 miliarde euro prin 109 contracte în România. Se preconizează că aceste investiţii vor genera finanţare de aproximativ 6,2 miliarde euro şi ele au susţinut până acum peste 374.000 de locuri de muncă. FEI face parte din Grupul BEI iar misiunea sa centrală este de a sprijini microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), facilitându-le accesul la finanţare.

FEI proiectează şi dezvoltă instrumente de capital de risc şi de creştere, garanţii şi instrumente de microfinanţare care vizează în mod special acest segment de piaţă. În acest rol, FEI contribuie la urmărirea obiectivelor cheie ale politicii UE, cum ar fi competitivitatea şi creşterea, inovarea şi digitalizarea, impactul social şi incluziunea, competenţele şi capitalul uman, acţiunea climatică şi durabilitatea mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *