Bugetul CNAIR în anul cu peste 100 de kilometri de Autostradă și Drum Expres promiși la inaugurare : peste 10 miliarde de lei pentru investiții. Din 2024 finanțarea europeană acoperă doar 40 % din costul lucrărilor

A 7 Buzău-Focșani UMB CNAIR mai 2023

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va avea un buget pentru investiții de 10 miliarde lei, cheltuieli  în scădere cu 7 % față de valorile preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2023, arată Proiectul de Buget pentru 2024 pe care l-a publicat Ministerul Transporturilor. Cu excepția centurii Galați (dacă se deblochează contractul) toate marile proiecte de investiții continuă sau încep cu fonduri europene (POIM/PT/CEF).

2024 este primul an cu decontări prin Programul Transporturi (2021-2027), dar cu o valoare de doar 40 % din costul fiecărui proiect spre deosebire de programul anterior încheiat la 31 decembrie 2023 cu 85 % cotă de finanțare. De asemenea, proiecte europene finanțate prin CEF (Connecting Europe Facility) ,,interconectarea europeană”/Mobilitate Militară au o cotă de finanțare de 50 %.

De asemnenea, 2024 este anul în care, conform promisiunilor, România va trece din nou (după pauza de peste 10 ani) de borna simbolică de 100 de kilometri de Autostradă și Drum Expres. Ministrul Sorin Grindeanu a promis 250 de kilometri de autostradă deschiși în total în 2023 și 2024, deci la cei 82 de kilometri deschiși și încă 19 ,,muzeu” pe A 0 (terminați, dar pe care încă nu se poate circula) mai trebuie să adăugăm încă 150 de kilometri. (131 pe Autostrada Moldovei, loturile 1,2 și toată secțiunea UMB Buzău-Focșani), 41 kilometri pe Autostrada București Sud (loturile 1 și 3), Loturile 1 și 4 pe Drumul Expres Craiova -Pitești (45 km.) și Drumul Expres Oradea-A 3 (19 km.) și Drum Expres Brăila-Galați (10 km.). Însă termene de finalizare 2024 sunt doar pentru 4 loturi de pe A 7, cele trei loturi de pe A 0, Drum Exprex Oradea, lot 4 DEx12 și DEx 6.

De asemenea, în 2024 constructorii Mapa-Cengiz și WeBuild vor începe efectiv lucările pe loturile de munte ale Autostrăzii A 1 Sibiu -Pitești (67 km.), iar PORR și WEBuild vor avansa puternic cu șantierele de pe loturile 5 și 4.

Datele financiare : 

,,Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească, și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii  2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 12.441.562,89 mii lei sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 28,55%.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 978.254,69 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 16,17% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și în creștere cu 11,52% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform HG nr. 191/2023.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 940.151,25 mii lei, au fost estimate în anul 2024 în creștere cu 11,62% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2023 conform H.G. nr. 191/2023, respectiv de la suma de 842.277,01 mii lei (anul 2023) la suma 940.151,25 mii lei (anul 2024).

Sursele necesare finanțării investițiilor în valoare de 11.230.823,45 mii lei sunt estimate pentru anul 2024 în procent de 97,82% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și sunt asigurate din: surse proprii în valoare de 127.893,24 mii lei, alocații de la buget pentru investiții în valoare de 11.041.026 mii lei(în procent de 98,01% față de valoarea realizată în anul 2023), precum și alte surse în valoare de 61.904,21 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 10.111.122,25 mii lei sunt estimate în scădere cu 6,96% față de valorile preliminate/ realizate la data de 31.12.2023″-Proiect BUGET CNAIR 2024

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *