Cine va conduce Banca de Investiții și Dezvoltare, o nouă bancă de stat: bancherul Dan Sandu și șeful Trezoreriei Ștefan Nanu

Redacția nov. 16, 2023 1 comentarii
banca

Ministerul Finanțelor a decis cine va conduce Banca de Investiții și Dezvoltare, o nouă bancă de stat, a treia, care urmează să asigure dezvoltarea economică și socială, competitivitatea și inovarea.

Consiliul de Supraveghere va fi compus din:
–  Președinte: NANU Ștefan;
– Membri: CIOBĂNAȘU George-Romeo, BADEA Dorin-Alexandru, TĂNASE Ioana, MARINEL Gheorghe, POPESCU Mioara, ILIESCU Daniela-Elena.
Directoratul va fi compus din:
– Președinte: SANDU Dănuț- Leonard;
– Membri: Nicolescu Raluca-Ana-Maria și Kubinschi Florian-Raimund.

Dan Sandu, care va fi Președintele Directoratului, a fost CEO al Intesa Sanpaolo Bank România timp de 5 ani, până în acest an, și a fost anterior membru în Consiliile de Administrație ale Volksbank și Nextebank România, vicepreședinte la Millennium Bank și șef și membru al Consiliului de Administrație al Citibank România timp de peste 11 ani.

Raluca-Ana-Maria Nicolescu a lucrat la Raiffeisen Bank, timp de 22 de ani, iar cea mai recentă funcție a fost de coordonare pentru segmentul IMM. Ea a mai fost membru în consiliul de administrație al companiei de stat ROMATSA.

Florian-Raimund Kubinschi a fost vicepreședinte executiv la banca de stat Eximbank, din 2016 până în prezent. Anterior, el a ocupat aceeași funcție la Volksbank, MKB Romexterra și Unicredit Bank. Pentru scurt timp el a lucrat și în cadrul ING Bank.

Ștefan Nanu este actualul șef al Trezoreriei Statului, funcție ocupată începând de anul trecut. Anterior, el a lucrat timp de un deceniu în Ministerul Finanțelor. Între 2018 și 2022 a fost reprezentant al României la Banca Internațională de Investiții. Între 2009 și 2013 a fost reprezentantul României la Banca Mondială la Washington.

George-Romeo Ciobănașu este membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite şi Investiţii încă din anul 2014. El a fost anterior director general adjunct al Băncii Comerciale Carpatica. A mai deţinut funcţii de management în Banca Transilvania, Bancpost şi Millennium Bank.

Dorin-Alexandru Badea a fost trezorierul EximBank timp de opt ani până în anul 2022. El a fost recrutat anul trecut de britanicii de la Amber Infrastructure, care administrează 10 mld. euro, pentru a coordona biroul din Bucureşti cu expunere pe România şi ţările din estul Europei, scria ZF. El şi-a început carierea în banking în anul 2000 cu un intern­ship de cinci luni la Citi, iar ulterior, timp de şapte ani, a lucrat la Bancpost pe postul de director financial markets trading. Este absolvent al ASE şi are diplomă CFA din 2005.

Ioana Tănase este director executiv corporate finance în cadrul BCR.

Gheorghe Marinel a fost Director General Adjunct Retail în cadrul BRD – Groupe Societe Generale, până în 2019, după ce a fost angajat al băncii începând din 2001.

Mioara Popescu este CEO al Idea Bank.

Daniela-Elena Iliescu este Membru Executiv al Consiliului de Administrație al Patria Bank.

Amintim că Guvernul a aprobat în ședința de joi actul constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID).

„Încă de la audierile pentru preluarea portofoliului de ministru al Finanțelor am spus că un obiectiv important de mandat va fi să operaționalizăm Banca de Investiții și Dezvoltare, cu viziunea clară de a performa ca instituție centrală de dezvoltare care să deservească întreprinderile românești și alte entități din sectorul public și privat. Prin intermediul ei, vom crea un cadru financiar robust pentru proiecte inovatoare și durabile, care vor contribui la modernizarea infrastructurii și la stimularea creșterii economice. Această instituție va acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea economicã și va sprijini sectoarele cheie, deschizând noi oportunitãți pentru antreprenori, investitori și comunitãți locale”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Obiectivele strategice ale BID sunt:
a) facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii;
b) asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții;
c) sprijinirea procesului de accesare și utilizare a fondurilor europene și a efectului de multiplicare asociat;
d) furnizarea de asistență tehnică.

BID se înființează ca societate pe acțiuni de tip închis, instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, sub supravegherea Băncii Naționale a României, cu repectarea prevederilor Regulamentului nr. 4/2023 emis de BNR care reglementează cerinþele privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care deþinfuncþii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare.

Capital social subscris este de 3 miliarde lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este de 119 milioane lei, diferența urmând a se achita în 2 tranșe până la finalul anului 2024.

Misiunea generală a BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovarea și creșterea economică sustenabilă, în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piaþa financiară, pe baza unei analize independente ex-ante.

Obiectul de activitate al băncii, tipurile de activități desfășurate atât în nume propriu cât și în nume și cont stat, beneficiarii țintă sunt cele deja prevăzute de cadrul legal aplicabil în vigoare. BID beneficiază de garanția statului pentru executarea principalului aferent obligaþiilor de plată asumate în nume și pe cont propriu de către bancă, precum și pentru executarea tuturor obligaþiilor de garantare asumate de către aceasta, în cazul în care obligaþiile respective nu beneficiază de nicio altă garanþie.

Conducerea BID

Organul de conducere este adunarea generală a acționarilor, banca fiind administrată în sistem dualist de către un Consiliu de Supraveghere alcătuit din 7 membri numiți de către adunarea generala a acționarilor pentru un mandat de maximum 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși, și de către un Directorat alcătuit din 3 membri, numiți de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, de asemenea cu posibilitatea de reînnoire.

Primii membri ai organelor statutare ale băncii au fost selectați în urma unei proceduri de selecție, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal ºitransparenþei, precum și în conformitate cu metodologia prevăzută în cadrul HG nr. 1204/2022 si prevederile Legii nr. 207/2022 și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul organelor statutare ale Băncii. Mandatul primilor membri este de 2 ani și nu poate fi reînnoit.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *