Consiliul Fiscal: Guvernul așteaptă în 2024 venituri ipotetice de 19 miliarde lei din colectare și digitalizarea ANAF / Cheltuielile vor fi cu 4,5 miliarde lei mai mari / Noua lege a pensiilor mărește deficitul mult

Buget 2024 Buget 2024 / Sursa foto: Dreamstime.com | Dzmitry Skazau 

Consiliul Fiscal avertizează că veniturile din bugetul pe anul 2024 sunt supraestimate cu 19 miliarde lei, deoarece sunt luate în calcul venituri ipotetice provenite din ameliorarea colectării și digitalizarea ANAF. Totodată, Consiliul Fiscal avertizează că cheltuielile vor fi cu 4,5 miliarde lei mai mari decât cele estimate. Drept urmare, Consiliul estimează că deficitul va ajunge la 6,4% din Produsul Intern Brut (PIB) mult peste estimarea Guvernului de 5% din PIB.

Amintim că Consiliul Fiscal a avertizat și anul trecut că proiectul de buget pe anul 2023 veniturile încasate urmau să fie cu 11,3 miliarde mai mici, iar cheltuielile erau subestimate cu cel puțin 0,58% din PIB. Consiliul estima atunci că vede un deficit de 5,7% în 2023, față de ținta de 4,4% a Guvernului. Avertismentele Consiliul Fiscal s-au adeverit, se poate vedea acum din execuția bugetară din acest an. Pentru a contracara această situație, Guvernul a anunțat la jumătatea acestui an măsuri fiscale, care au introdus taxe și impozite noi.

Consiliul Fiscal mai afirmă în opinia asupra bugetului pe 2024 că impactul noii legi a pensiilor pe termen imediat și mediu este sever și mărește deficitul mult, fiind vorba de cheltuieli permanente.

Cele mai importante observații:

Măsurile fiscale, adoptate de Guvern în 2023, ar avea un impact de cca. 1% din PIB în 2024. Măsuri suplimentare sunt necesare pentru a duce deficitul bugetar către 3% din PIB în câțiva ani.

Noua lege a pensiilor este necesară pentru a elimina inechități flagrante, pentru a ține cont de îmbătrânirea populației. Dar impactul pe termen imediat și mediu este sever, mărește deficitul mult, fiind vorba de cheltuieli permanente.

Este nevoie de continuarea reformei fiscale. Trebuie combătute fără menajamente evaziunea fiscală și optimizările fiscale. Reforma fiscalității implică și reforme privind piața muncii, care este puternic distorsionată.

Cele mai recente date privind execuția bugetară a anului 2023 arată că deficitul bugetar cash ar depăși cu 39-40 mld. lei ținta stabilită prin bugetul inițial (4,4% din PIB), ajungând în apropierea nivelului de 6,8% din PIB. Însă, în contextul subexecuției semnificative a cheltuielilor de capital, există premise ca deficitul bugetar cash al anului 2023 să se situeze în jurul valorii de 6% din PIB

Construcția bugetară pentru anul 2024 are în vedere o țintă de deficit bugetar cash de 5,0% din PIB. Reducerea proiectată a deficitului cash în anul 2024 are loc prin majorarea veniturilor bugetare cu 0,92 pp din PIB, , în timp ce cheltuielile bugetare se diminuează marginal cu 0,02 pp din PIB.

Factorii care influențează dinamica programată a veniturilor bugetare în termeni nominali în anul 2024 sunt reprezentați, în principal, de cadrul macroeconomic proiectat pentru anul viitor, măsurile de politică fiscală adoptate, cuantumul veniturilor ipotetice având drept sursă îmbunătățirea eficienței colectării/ digitalizarea ANAF și evoluția anticipată a absorbției de fonduri europene.

Privind includerea ex-ante în proiecția bugetară a unor venituri ipotetice de 19 mld. lei, provenite din ameliorarea dorită a eficienței colectării/ digitalizarea ANAF, CF nu le poate lua în considerare în virtutea principiului prudenței. În consecință, CF apreciază drept posibilă încasarea unor venituri mai mici cu circa 19 mld. lei, reprezentând circa 1,1% din PIB, față de țintele asumate în proiectul de buget.

CF apreciază ca probabil un necesar suplimentar de alocări bugetare de circa 4,5 mld. lei la nivelul cheltuielilor cu bunuri și servicii și cu asistența socială, reprezentând circa 0,26% din PIB.

Pe baza unei abordări prudente a veniturilor și cheltuielilor, CF apreciază construcția bugetară pentru anul 2024 drept compatibilă cu un deficit cash în jurul valorii de 6,4% din PIB. Evaluarea privind deficitul cash are în vedere informațiile de care a dispus CF, incertitudini privind forma finală a măsurilor adoptate de autorități și ipoteza că nu se va proceda la o reducere forțată de cheltuieli.

În aceste condiții, Consiliul Fiscal semnalează existența unor riscuri majore cu privire la procesul de consolidare, potrivit construcției bugetare actuale.

Opinia integrală a Consiliului Fiscal poate fi citită AICI.

Buget 2024 / Sursa foto: Dreamstime.com | Dzmitry Skazau 

Comentarii

  1. Am spus pe toate părțile că punctele de stabilitate din Legea Pensiilor reprezintă elementul toxic care aduce insustenabilitatea sistemului de pensii publice, dar toată lumea se preface că nu vede!
    Deocamdată politicul se preface că aceste puncte nu sunt mită electorală, iar cetățenii se prefac pentru că sunt beneficiarii acestor cadouri!
    Problema va exploda însă în toamnă când vor da din colț în colț căutând și negăsind bani pentru recalcularea pensiilor.
    De ce credeți că în loc de 146 mld MMSS are în buget doar 135 mld?! Tocmai pentru a exista motiv de prorogare a recalculării pensiilor sau cel puțin eșalonarea pe câțiva ani a ei.
    Ca de obicei, pensionarii sunt folosiți ca masă de manevră.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *