Contractul de vânzare-cumpărare a participației Exxon în Neptun Deep va fi supus din nou aprobării acționarilor. Conducerea societăţii estimează că finalizarea tranzacţiei va avea loc în trimestrul II din 2022

Redacția mart. 22, 2022 0 comentarii
investitii mare offshore

Consiliul de Administrație al Romgaz va aproba, marți, în consiliul de administrație, noul contract cu ExxonMobil pentru gazele din Marea Neagră, după ce tranzacția a fost blocată de apariția unor taxe. Consiliul va propune Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor revocarea deciziilor AGEA din decembrie 202 privind achiziţionarea acţiunilor deţinute de Exxon în Neptun Deep deoarece nu au produs efecte şi avizarea încheierii contractulului de vânzare – cumpărare în forma prezentată CA şi care va fi pusă la dispoziţia acţionarilor la data convocării AGEA, conform unui raport remis, marţi, Bursei de Valori Bucureşti, citat de Agerpres.

Conducerea societăţii estimează că finalizarea tranzacţiei va avea loc în trimestrul II anul curent.

„Având în vedere faptul că între data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNGN Romgaz SA din 10.12.2021 şi data de 18.03.2022, SNGN Romgaz SA a negociat împreună cu vânzătorii ajustarea unor clauze din contractul de vânzare – cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social) al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, în special în sensul acoperirii în favoarea SNGN Romgaz SA a unor riscuri fiscale, Consiliul de Administraţie al SNGN Romgaz SA a adoptat următoarele hotărâri în şedinţa din data de 22 martie 2022: a constatat că deciziile adoptate prin art. 2 alin. (1) si (2) si art. 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNGN Romgaz SA nr. 11/10.12.2021 nu au produs efecte, motiv pentru care va propune Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor revocarea acestora; avizarea încheierii contractului de vânzare – cumpărare a tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care urmează a fi încheiat de SNGN Romgaz SA, în calitate de Cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania
Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited şi ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de Vânzători, în forma prezentată Consiliului de Administraţie şi care va fi pusă la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii la data convocării Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor (denumit în continuare Contractul de Vânzare – Cumpărare)”, se menţionează în raport.

Contractul de Vânzare – Cumpărare va fi încheiat de Romgz după aprobarea AGEA convocată pentru data de 28 aprilie 2022, concomitent cu primirea scrisorii de garanţie corporativă emise de Exxon Equity Holding Company în favoarea Romgaz, pentru garantarea rambursării depozitului şi a plăţii pretenţiilor relevante.

Preţul de achiziţie care va fi achitat de către Romgaz pentru contravaloarea tuturor acţiunilor emise va rămâne acelaşi şi va fi de 1,060 miliarde dolari, care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10 milioane de dolari, în timp ce ajustarea negativă nu este limitată.

La semnarea Contractului de Vânzare – Cumpărare, Romgaz va avea obligaţia de a achita vânzătorilor o suma egală cu 106, milioane dolari, reprezentând avans/depozit.

După îndeplinirea condiţiilor suspensive necesare finalizării tranzacţiei, Romgaz va achita suma reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie şi avansul/depozitul achitat la semnarea Contractului de Vânzare – Cumpărare.

Sursa foto: Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *