Erste Group, proprietarul BCR, profit net de 2,16 miliarde euro în 2022

Erste Bank foto erstegroup.com christian wind Sursa foto: erstegroup.com / Christian Wind

Profitul net al Erste Group, din care face parte și BCR, a crescut la 2,16 miliarde euro în 2022, conform rezultatelor afișate marți de companie.

În schimb, profitul net al grupului BCR a fost de 354 milioane de euro în 2022, în creștere cu 23,8% față de rezultatul net de 286,5 milioane de euro în 2021.

Pentru Erste, veniturile nete din dobânzi au crescut la 5,95 miliarde euro (+19,6%; 4,97 miliarde euro), ca urmare a creșterii ratelor și a creșterii puternice a creditelor pe toate cele șapte piețe principale. Veniturile nete din taxe și comisioane au crescut la 2,45 miliarde euro (+6,5%; 2,3 miliarde euro). S-au înregistrat creșteri în aproape toate categoriile de venituri din taxe și comisioane și pe toate piețele principale, cu creșteri semnificative înregistrate în special în serviciile de plată și în gestionarea activelor. Rezultatul net din tranzacționare a scăzut la -778,6 milioane de euro (58,6 milioane de euro); rubrica câștigurile/pierderile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere a crescut la 731,3 milioane de euro (173,2 milioane de euro). Evoluția acestor două posturi s-a datorat, în principal, efectelor de evaluare rezultate din fluctuațiile ratelor dobânzilor. Veniturile din exploatare au crescut la 8,57 miliarde euro (+10,7%; 7,74 miliarde euro). Cheltuielile administrative generale au crescut la 4,57 miliarde euro (+6,2%; 4,3 miliarde euro EUR). Cheltuielile cu personalul au crescut la 2,66 miliarde euro euro (+3,5%; 2,57 miliarde euro euro), iar alte cheltuieli administrative la 1,35 miliarde euro euro (+14,9%; 1,18 miliarde euro euro). Plățile către sistemele de asigurare a depozitelor incluse în alte cheltuieli administrative au fost mai mari, la 142,9 milioane EUR (122,4 milioane EUR). Amortizarea a crescut la 550,7 milioane EUR (+0,5%; 548,0 milioane EUR). În ansamblu, rezultatul operațional s-a îmbunătățit semnificativ, ajungând la 3,99 miliarde euro (+16,3%; 3,43 miliarde euro), la fel ca și raportul costuri/venituri, care a ajuns la 53,4% (55,6%).

Din cauza alocărilor nete, rezultatul deprecierii instrumentelor financiare s-a ridicat la -299,5 milioane euro sau 15 puncte de bază din media creditelor brute acordate clienților (-158,8 milioane euro sau 9 puncte de bază). Au fost înregistrate alocări nete pentru provizioane pentru pierderi din credite pe toate piețele principale, cu excepția Croației; provizioanele au fost determinate în principal de parametrii actualizați ai riscului de credit pe baza celor mai recente macroscenarii (FLI), precum și de suprapunerile etapelor de portofoliu pentru industriile ciclice și cele cu un consum intens de energie. La sfârșitul lunii decembrie, provizioanele pentru riscuri performante induse de criză se ridicau la 928 de milioane euro. Rata creditelor neperformante (NPL) bazată pe creditele brute acordate clienților s-a îmbunătățit până la un minim istoric de 2,0% (2,4%). Rata de acoperire a creditelor neperformante (excluzând garanțiile) a crescut la 94,6% (90,9%).

Alte rezultate din exploatare s-au ridicat la -398,5 milioane euro (-310,5 milioane euro EUR). Această deteriorare s-a datorat majorării taxelor bancare și creșterii contribuțiilor anuale la fondurile de rezoluție. Taxele bancare – plătibile în prezent pe două piețe principale – au crescut la 187,1 milioane euro (73,5 milioane euro). Dintre acestea, 124,1 milioane euro au fost percepute în Ungaria. Taxele bancare au inclus taxa bancară obișnuită în valoare de 15,1 milioane euro (15 milioane euro), taxa pe tranzacții în valoare de 59,1 milioane euro (47,9 milioane euro) și o nouă taxă pe profitul excepțional de 49,9 milioane euro, bazată pe veniturile nete din anul precedent. În Austria, taxa bancară a fost de 63,0 milioane de euro (10,5 milioane de euro). Jumătate din această creștere se datorează unui efect excepțional în 2022. Contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție au crescut – cel mai mult în Austria și în Republica Cehă – la 139,1 milioane euro (108,6 milioane euro).

Impozitele pe venit au crescut la 556,1 milioane de euro (525,2 milioane de euro). Taxa pentru participații minoritare s-a îmbunătățit în continuare, ajungând la un nivel record de 501,6 milioane de euro (484,8 milioane de euro), datorită contribuțiilor semnificativ mai mari la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății-mamă a crescut la 2,16 miliarde euro (1,92 miliarde euro), pe fondul rezultatului operațional puternic și al costurilor de risc scăzute.

Totalul capitalului propriu, fără a include instrumentele AT1, a crescut la 23,1 miliarde de euro (21,3 miliarde de euro).

Sursa foto: erstegroup.com / Christian Wind

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *